Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Ostróda


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 3 lipca 2018r. - Ostróda - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4239
   • 3-5 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4337
   • 3-6 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4348
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4641
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4278
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4494
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach - 0 zł4787
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4326
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł4605
   • 4-5 lipca 2018r. - Ostróda - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4625
   • 4-5 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4724
   • 4 lipca 2018r. - Ostróda - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4461
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4477
   • 5 lipca 2018r. - Ostróda - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4509
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł4593
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4856
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach - 0 zł4788
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4087
   • 5 lipca 2018r. - Ostróda - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4090
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4174
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4187
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł4836
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4677
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4838
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym - 1.490 zł4309
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4376
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4403
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4656
   • 6 lipca 2018r. - Ostróda - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4084
   • 6 lipca 2018r. - Ostróda - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4363
   • 6 lipca 2018r. - Ostróda - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4446
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google