Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Sopocie


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 5 czerwca 2018r. - Sopot - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4237
   • 5-7 czerwca 2018r. - Sopot - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4335
   • 5-8 czerwca 2018r. - Sopot - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4346
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4418
   • 6 czerwca 2018r. - Sopot - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4459
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4639
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4492
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4079
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4532
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4819
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4276
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4324
   • 6-7 czerwca 2018r. - Sopot - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4722
   • 6-7 czerwca 2018r. - Sopot - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4623
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Bądź na fali z Progress Project - Letnia edycja szkoleń nad Bałtykiem - 0 zł4789
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4204
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł4603
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4370
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4822
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Bądź na fali z Progress Project - Letnia edycja szkoleń nad Bałtykiem - 0 zł4790
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4063
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4132
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4157
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4676
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4259
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł4750
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł4381
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4401
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4475
   • 7 czerwca 2018r. - Sopot - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4507
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł4517
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4543
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4584
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4654
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł4707
   • 8 czerwca 2018r. - Sopot - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4444
   • 8 czerwca 2018r. - Sopot - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4361
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google