Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiuiu


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu - 0 zł4791
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu - 0 zł4792
   Wybierz inne szkolenie
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20172017
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20172017
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Progress Project karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej cztery dni robocze przed odbyciem się szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem).
  4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania. Nie wpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. W terminie 7 dni po szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania w formie pisemnej - organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w spotkaniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy.
  7. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  8. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  9. W cenę szkolenia nie są wliczone noclegi. Organizator może zgodnie z zamówieniem Zamawiającego zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu zgodnie z ustawą 8% VAT.
  10. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie materiałów video i foto, na których jest uwidoczniona jego osoba, w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Progress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google