Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Warszawie


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 24-25 stycznia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4817
   • 25-26 stycznia 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4392
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4582
   • 29-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4195
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4713
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4667
   • 29-31 stycznia 2018r. - Warszawa - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4078
   • 29-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4630
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4614
   • 29 stycznia 2018r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4450
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4542
   • 29-31 stycznia 2018r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4556
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł4516
   • 29 stycznia 2018r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4563
   • 29 stycznia 2018r. - Warszawa - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł4292
   • 29-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4483
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4251
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4052
   • 29-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4315
   • 29-30 stycznia 2018r. - Warszawa - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4412
   • 30-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4570
   • 30-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4468
   • 30-31 stycznia 2018r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4645
   • 30 stycznia 2018r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4498
   • 31 sty - 2 lut 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - X edycja - 8.400 zł4753
   • 31 stycznia 2018r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4352
   • 31 stycznia 2018r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4435
   • 31 sty - 2 lut 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - X edycja - 1.890 zł4793
   • 31 sty - 2 lut 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - X edycja - 5.400 zł4210
   • 2 lutego 2018r. - Warszawa - Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych - 740 zł4579
   • 6-8 lutego 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4805
   • 9 lutego 2018r. - Warszawa - VAT w transporcie - 740 zł3843
   • 14-16 lutego 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - X edycja - 5.400 zł4211
   • 14-16 lutego 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - X edycja - 8.400 zł4754
   • 19-20 lutego 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4816
   • 26-27 lutego 2018r. - Warszawa - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4092
   • 26 lutego 2018r. - Warszawa - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4660
   • 1-2 marca 2018r. - Warszawa - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł4749
   • 8-9 marca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - X edycja - 8.400 zł4755
   • 8-9 marca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - X edycja - 5.400 zł4212
   • 12-13 marca 2018r. - Warszawa - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł4465
   • 20-21 marca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4815
   • 21-23 marca 2018r. - Warszawa - Auditor systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 - 1.840 zł4712
   • 5-6 kwietnia 2018r. - Warszawa - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł4389
   • 9-10 kwietnia 2018r. - Warszawa - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł4424
   • 9-11 kwietnia 2018r. - Warszawa - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł4289
   • 10-12 kwietnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4804
   • 12-13 kwietnia 2018r. - Warszawa - Podstawy obsługi komputera i pakietu MS Office - 1.050 zł4728
   • 17 kwietnia 2018r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4236
   • 17-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4344
   • 17-19 kwietnia 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4333
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4146
   • 18 kwietnia 2018r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4451
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) - 1.890 zł4138
   • 18-19 kwietnia 2018r. - Warszawa - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4135
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4272
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4762
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4631
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4484
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4316
   • 18-19 kwietnia 2018r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4615
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - XII edycja - 1.890 zł4731
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4608
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4109
   • 18-19 kwietnia 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4714
   • 18-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4196
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.440 zł4600
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4061
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł4166
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4142
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4186
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4258
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł4380
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4393
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł4422
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4469
   • 19 kwietnia 2018r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4499
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł4519
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4536
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4646
   • 19-20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4668
   • 20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4357
   • 20 kwietnia 2018r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4436
   • 23-24 kwietnia 2018r. - Warszawa - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4162
   • 23-24 kwietnia 2018r. - Warszawa - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4385
   • 24-25 kwietnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4814
   • 26-27 kwietnia 2018r. - Warszawa - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł4179
   • 7-8 maja 2018r. - Warszawa - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł4100
   • 7-8 maja 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4740
   • 9-11 maja 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4110
   • 9-11 maja 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4803
   • 9-11 maja 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4763
   • 9-11 maja 2018r. - Warszawa - Lean Manufacturing - 1.810 zł4263
   • 10-11 maja 2018r. - Warszawa - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł4595
   • 14-15 maja 2018r. - Warszawa - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł4416
   • 14 maja 2018r. - Warszawa - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne - 740 zł4245
   • 14 maja 2018r. - Warszawa - Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie - 740 zł4682
   • 17-18 maja 2018r. - Warszawa - Lean Management w zakupach - 1.390 zł4769
   • 21-22 maja 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4813
   • 21-22 maja 2018r. - Warszawa - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.490 zł4164
   • 28-29 maja 2018r. - Warszawa - Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy - 1.390 zł4577
   • 5-7 czerwca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4802
   • 7-8 czerwca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4764
   • 7-8 czerwca 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4741
   • 7 czerwca 2018r. - Warszawa - Transport kolejowy - 760 zł4695
   • 7-8 czerwca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4111
   • 9 czerwca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - X edycja - 5.400 zł4213
   • 11 czerwca 2018r. - Warszawa - Zatrudnianie cudzoziemców - 740 zł4592
   • 11-12 czerwca 2018r. - Warszawa - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł4745
   • 13-15 czerwca 2018r. - Warszawa - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł4523
   • 14-15 czerwca 2018r. - Warszawa - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł4540
   • 18 czerwca 2018r. - Warszawa - Mocowanie ładunków - 740 zł4223
   • 18-19 czerwca 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4742
   • 18-19 czerwca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4812
   • 21-22 czerwca 2018r. - Warszawa - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł4285
   • 25 czerwca 2018r. - Warszawa - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4101
   • 28-29 czerwca 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4743
   • 28-29 czerwca 2018r. - Warszawa - Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością - 1.390 zł4554
   • 28-29 czerwca 2018r. - Warszawa - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł4410
   • 9-11 lipca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4801
   • 23-24 lipca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4811
   • 7-9 sierpnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4800
   • 20-21 sierpnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4810
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Warszawa - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł4192
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Warszawa - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł4548
   • 30-31 sierpnia 2018r. - Warszawa - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł4700
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł4685
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł4526
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4130
   • 3 września 2018r. - Warszawa - Pozwolenie AEO - 740 zł4629
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4703
   • 4 września 2018r. - Warszawa - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł4613
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4533
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - X edycja - 8.400 zł4756
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XI edycja - 8.400 zł4117
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4765
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4689
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł4589
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł4306
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4095
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł4250
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł4697
   • 8 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4112
   • 10-11 września 2018r. - Warszawa - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4133
   • 10-11 września 2018r. - Warszawa - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł4407
   • 10-12 września 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4799
   • 13-14 września 2018r. - Warszawa - Planowanie logistyczne - 1.340 zł4302
   • 17-18 września 2018r. - Warszawa - TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity - 1.440 zł4283
   • 17-18 września 2018r. - Warszawa - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł4183
   • 20-21 września 2018r. - Warszawa - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4776
   • 24-25 września 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4809
   • 26-28 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - X edycja - 8.400 zł4757
   • 26-28 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4766
   • 26-28 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XI edycja - 8.400 zł4118
   • 1-2 października 2018r. - Warszawa - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł4216
   • 4-5 października 2018r. - Warszawa - Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015 - 1.390 zł4431
   • 8-10 października 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4798
   • 15-16 października 2018r. - Warszawa - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł4795
   • 15 października 2018r. - Warszawa - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4661
   • 18-19 października 2018r. - Warszawa - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł4515
   • 22-23 października 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4808
   • 25-26 października 2018r. - Warszawa - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4175
   • 29-30 października 2018r. - Warszawa - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4158
   • 5-6 listopada 2018r. - Warszawa - Rozmowa oceniająca z pracownikiem - 1.390 zł4055
   • 6-8 listopada 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4797
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł4694
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje handlowe - 1.390 zł4156
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł4594
   • 12-13 listopada 2018r. - Warszawa - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 - 1.390 zł4430
   • 13-16 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4345
   • 13 listopada 2018r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4243
   • 13-15 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4334
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł4606
   • 14-15 listopada 2018r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4616
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4820
   • 14 listopada 2018r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4569
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4420
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4317
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4197
   • 14 listopada 2018r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4452
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4632
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Stolica Rozwoju Progress Project - listopadaowa edycja szkoleń w Warszawie - 0 zł4783
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4562
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4485
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4273
   • 14-15 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4715
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4669
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł4531
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł4423
   • 15 listopada 2018r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4500
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4823
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą - 1.590 zł4535
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4394
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł4706
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4373
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4387
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4545
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4571
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4586
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4071
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Stolica Rozwoju Progress Project - listopadaowa edycja szkoleń w Warszawie - 0 zł4784
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4088
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł4233
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4647
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4099
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4470
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4077
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4261
   • 15 listopada 2018r. - Warszawa - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4091
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł4161
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4437
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4085
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4358
   • 19 listopada 2018r. - Warszawa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł4591
   • 20-21 listopada 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4807
   • 22-23 listopada 2018r. - Warszawa - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł4178
   • 26-27 listopada 2018r. - Warszawa - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4127
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł4221
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4154
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Standaryzacja pracy - 1.340 zł4379
   • 3-5 grudnia 2018r. - Warszawa - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4082
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4414
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł4299
   • 4-6 grudnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4796
   • 6-7 grudnia 2018r. - Warszawa - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł4051
   • 17-18 grudnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4806
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4767
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XI edycja - 8.400 zł4119
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - X edycja - 8.400 zł4758
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google