Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Zakopane


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 20 marca 2018r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4235
   • 20-22 marca 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4331
   • 20-23 marca 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4342
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4270
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4635
   • 21-22 marca 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4718
   • 21 marca 2018r. - Zakopane - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4564
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4557
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł4604
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4488
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4818
   • 21 marca 2018r. - Zakopane - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4455
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4417
   • 21-22 marca 2018r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4619
   • 21-23 marca 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4320
   • 22 marca 2018r. - Zakopane - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4089
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4821
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4060
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4086
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4075
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4128
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł4171
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4227
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4252
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł4297
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4375
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4369
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4397
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4481
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł4546
   • 22 marca 2018r. - Zakopane - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4503
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł4513
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą - 1.590 zł4534
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4572
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4583
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4650
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4672
   • 22-23 marca 2018r. - Zakopane - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł4696
   • 23 marca 2018r. - Zakopane - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4440
   • 23 marca 2018r. - Zakopane - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4083
   • 23 marca 2018r. - Zakopane - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4355
   • 11-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4332
   • 11 grudnia 2018r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4244
   • 11-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4343
   • 12 grudnia 2018r. - Zakopane - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4456
   • 12-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4620
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4148
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4421
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4636
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4489
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4612
   • 12-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4719
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zdobywaj szczyty z Progress Project - XI edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem - 0 zł4785
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4170
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4201
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4271
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4321
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.440 zł4601
   • 13 grudnia 2018r. - Zakopane - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4504
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4651
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4190
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł4521
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4538
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł4173
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym - 1.490 zł4311
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4074
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4673
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4691
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4230
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zdobywaj szczyty z Progress Project - XI edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem - 0 zł4786
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4587
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4374
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4072
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4256
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4145
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł4426
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4398
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4388
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4482
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4096
   • 14 grudnia 2018r. - Zakopane - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4356
   • 14 grudnia 2018r. - Zakopane - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4441
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google