Szukaj w serwisie

Kierowanie zespołem pracowniczym


Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • potwierdzenie lub zaprzeczenie obecnie posiadanym umiejętnosciom kierowniczym,
 • poznanie własnych deficytów wiedzy oraz umiejętności,
 • diagnoza słabych i mocnych stron oraz stojących przed nami szans i zagrożeń,
 • umiejętność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania,
 • uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.

Do góry

Metody szkolenia

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Czym jest przywództwo:
 • wizja i jej znaczenie,
 • idealny szef – idealny pracownik – ćwiczenie wprowadzające,
 • cechy lidera,
 • wywieranie wpływu,
 • władza i jej źródła.
 1. Styl zarządzania:
 • globalny przywódca,
 • lider a menedżer (autoanaliza),
 • nowy pracownik – pierwsza rozmowa – „expose” szefa.
 1. Tworzenie skutecznych zespołów:
 • Model „give and take” Adama Granta,
 • ocena potencjału zespołu.
 1. Komunikacja z zespołem:
 • aktywne słuchanie,
 • empatia na co dzień,
 • informacja zwrotna i jej znaczenie dla sukcesu firmy,
 • asertywność - jej rola w naszych realiach kulturowych.
 1. Motywacja:
 • co nas motywuje w pracy a co demotywuje – koncepcja Herzberga,
 • motywacja wewnętrzna a zewnętrzna,
 • 3 najważniejsze czynniki motywacji pozafinansowej,
 • od entuzjazmu do wypalenia zawodowego – rola szefa w tym procesie,
 • współczesne poglądy na motywację – koncepcja Adama Granta.
 1. Ustalanie celów, strategia:
 • priorytety,
 • Matryca Eisenhowera,
 • strategia, jej wdrażanie,
 • planowanie.
 1. Korygowanie zachowań:
 • zasady,
 • kroki.
 1. Delegowanie, które motywuje:
 • dlaczego nie delegujemy,
 • jak delegować – kolejne kroki,
 • korzyści z delegowania: dla szefa, dla pracownika, dla firmy.
 1. Konflikty:
 • najczęstsze przyczyny,
 • zapobieganie i rozwiązywanie.
 1. Zaufanie:
 • zachowania sprzyjające nieufności,
 • korzyści z zaufania.
 1. Budowanie kultury zespołu – zapomniana rola lidera:
 • model kultury organizacji Camerona i Quinna,
 • jaka powinna być kultura mojego zespołu,
 • ilustracja filmowa – reportaż z pracy najbardziej kreatywnej filmy z Doliny Krzemowej – dyskusja.
 1. Podsumowanie: studium przypadku: instrukcja dla dowódców B17 – dyskusja i wnioski.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 8 września 2016r. obowiązuje cena 1.290 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1.490 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google