Szukaj w serwisie

Lean Management w zakupach


Opis

Lean Management to koncepcja efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie firmy do warunków optymalnego gospodarowania własnymi zasobami. Lean jest procesem ciągłej racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzanie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników. 

Lean Management jest sposobem zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywanym szczególnie w procesie reformowania. Jego istotą jest „wyszczuplanie” przedsiębiorstwa poprzez racjonalizowanie zadań dotyczących zarządzania wartością firmy, zarządzanie personelem, jak też skupienie się na kształtowaniu pozytywnych kontaktów z otoczeniem. Koncepcja Lean Management zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów, przy maksymalnym usprawnieniu organizacji i wszelkich procesów pracy. 

W myśl zasad ogólnych wprowadzenie koncepcji zarządzania Laean Management do działu zakupów ma swoje strategiczne uzasadnienie, ponieważ poprzez wyszczuplenie procesów i eliminację szumów ( „przeszkadzaczy”) , można zoptymalizować procesy, jeszcze efektywniej zarządzać KPI będąc czynnym i efektywnym zespołem zakupowym, który w myśl filozofii Lean przyczyni się do obniżenia kosztów, większego dbania o jakość produktów, czy usług co w konsekwencji spowoduje wzrost wartości przedsiębiorstwa na rynku.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzi i technik Lean Management, które od wczesnych lat 90 są uznane i cenione jako filozofia szczupłego podejścia do zarządzania wytwarzania produktu lub usług zgodnych z oczekiwaniami klientów, przy minimalnym koszcie i optymalnym użyciu zasobów, przez eliminację marnotrawstwa w obszarze działu zakupów jako elementu działalności przedsiębiorstwa. Wykażemy, że Lean Management jest metodyką zarządzania umożliwiającą istnienie w organizacji takiej kultury pracy, która pozwala wszystkim jej członkom być zainteresowanym ustawiczną eliminacją marnotrawstwa i podnoszeniem poziomu jakości, aby maksymalnie spełniać oczekiwania klientów oraz dostosowywać się do zmiennych warunków rynku i otoczenia. 

Do góry

Profil uczestnika

Pracownicy działu zakupów z odwagą budowania i usprawniania procesów nowoczesnego działu zakupów w myśl filozofii Lean Management.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Aby każdy z uczestników potrafił umiejętnie stosować filozofię Lean Management wskażemy narzędzia Lean, które należy zastosować w poszczególnych obszarach procesu zarządzania zakupami.

Uczestnicy zatem poznają narzędzia Lean oraz metody ich zastosowania. Szczególną uwagę poświęcimy na przekazaniu umiejętności:

 • czym zajmuje się zarządzanie procesem Lean Management,
 • poznają obszary zbędnych kosztów w celu ich redukcji lub eliminacji,
 • nauczą się jak wpływać na terminowość dostaw, partnerską współpracę z dostawcami, podnieść jakość produktu i usług, minimalizować zapasy, a także jak wykorzystywać potencjał grupy zakupowej,
 • poznają obszary dedykowane do outsourcingu,
 • poznają jak zadbać o procesy i procedury, aby zaoszczędzić na czasie i wprowadzić efektywne zarządzanie bieżąca pracą,
 • integrować się z procesami, nie zakupowymi, ale wpływającymi na wspólny efekt i wartość firmy np. zakupy, sprzedaż, logistyka, produkcja.

Formuła szkolenia jest kierowana do osób, które oczekują dynamicznego warsztatu szkoleniowego. 

Do góry

Metody szkolenia

 • prezentacje multimedialne,
 • analizy przypadków opartych na realnych problemach,
 • praca zintegrowana,
 • implementacja narzędzi i rozwiązań dla środowiska działu zakupów,
 • warsztaty – trening.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Budowanie świadomości oraz organizacja działu zakupów:
 • rola działu zakupów w przedsiębiorstwie,
 • zadania i cele w dziale zakupów,
 • postrzeganie roli działu zakupów,
 • definicje i określenia,
 • funkcje działu zakupów,
 • komunikacja zewnętrzna – dbanie o zachowanie spójności,
 • świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji.

Opis szczegółowy:

Zajmiemy się omówieniem roli działu zakupów, zakresem prac i odpowiedzialności zakupowca w dziale i organizacji. 

Odpowiemy na pytania:

 • w jakim celu stworzony jest dział zakupów w przedsiębiorstwie,
 • jaka jest historia zakupów w firmach,
 • jakie są formy zakupów,
 • jakiego zakresu obowiązków dotyczy praca zakupowca.
 1. Założenia koncepcji Lean Management:
 • historia Lean Management,
 • terminy i definicje Lean Management,
 • podstawowe zasady odchudzonego myślenia,
 • elastyczność struktury organizacyjnej,
 • ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry,
 • wyodrębnienie zespołów procujących nad określonym projektem,
 • podział odpowiedzialności,
 • wartość, której chce klient.

Opis szczegółowy: 

Etap wprowadzający do Lean i pozwalający poznać specyfikę stosowania tej koncepcji, czym jest, jakie są jej zasady i dlaczego klient jest najważniejszy. W tym celu zostaną zaprezentowane korzyści bezpośrednie jakie firma i klient może odnieść decydując się na wprowadzenie Lean Management ale zostaną także opisane konsekwencje nieefektywnego zarządzania i odpływ korzyści. 

 1. Charakterystyka wybranych technik Lean Management dostosowanych do procesów zakupowych:
 • charakterystyka wybranych technik Lean Management,
 • standaryzacja pracy,
 • KPI (dostępność, wydajność, jakość),
 • systemy ERP – jakość dokonywanych analiz dla dokonywania zakupów,
 • just in time,
 • jidoka,
 • 5S – zacznik porządek od siebie,
 • Kaizen – rozwój kompetencji,
 • Cykl PDCA (plan, do, check, act – planuj, rób, sprawdzaj, działaj),
 • Cykl P.O.P.A. ( problem, odkrycie, przemiana, adaptacja).

Opis szczegółowy: 

Etap pozwalający na poznanie technik i omówienie czym jest Lean dla prawidłowego wdrażania i zastosowania. Wskażemy powiązania pomiędzy technikami oraz wzajemne uzupełnianie wartości. Udowodnimy, że dopiero połączone zastosowania tych technik mogą dać oczekiwane efekty. 

 1. Analiza strumienia wartości:
 • obszary marnotrawstwa w zakupach,
 • niezbędne warunki dla wdrożenia Lean Management,
 • innowacyjność w zakupach, czyli zmiana sposobu myślenia,
 • analiza strumieni wartości w zakupach,
 • mapowanie strumienia wartości,
 • metody przeprowadzania zmian.

Opis szczegółowy: 

Etap opisujący ustalenie strumieni – wartości dodanych oraz stworzenie planu działania z efektem osiągnięcia celu. Wykażemy, że określenie strumienia wartości to realizacja wszystkich działań przeprowadzenia produktu przez proces od podstawowych surowców do ostatecznych klientów. Wskażemy wszelkie działania, które dodają wartość produktu i te, które są marnotrawstwem. Opiszemy procesy, które w strumieniu wartości tworzą zamknięty krąg – zamówienie klienta i działania procesu produkcji tego wyrobu. 

 1. Procesy zakupowe:
 • wyszczególnienie etapów zachodzących w procesie zarządzania zakupami i wskazanie płaszczyzn, w których można wyeliminować niekorzystne zachowania,
 • optymalizacja procesu zarządzania dostawcami,
 • analiza opłacalności współpracy z dostawcą – model TCO (Total Cost of Ovnership),
 • zarządzanie produktem w gospodarce budowania przewagi konkurencyjnej,
 • kontrola zapasów,
 • Lean w procesie negocjacyjnym i serwisie obsługi umów.

Opis szczegółowy: 

Etap pozwalający na rozłożenie  szczegółowe procesów i zadań jakie zachodzą w dziale zakupów i wskazać te obszary, które można zreformować dla poprawy komfortu pracy przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów operacyjnych i nieoperacyjnych (np. czas). Wskażemy zalety standaryzacji pracy  obszarze, zarządzania czasem, dostawcami, spotkaniami, celami. Wykażemy, że zmiana sposobu myślenia i zarządzania własną pracą ma olbrzymi wpływ na efekty całego zespołu, co w obecnych czasach może być postrzegane jako innowacyjność.

 1. Integracja procesów zależnych:
 • wskazanie głównych i wspierających procesów w przedsiębiorstwie,
 • Policy Deployment – świadomość organizacji ( pracowników), że ich działania mają wpływ na całość organizacji,
 • wyznaczenie zespołu wspólnych zależności ze wskazaniem na konsekwencje np. zły zakup – fatalna sprzedaż, niska rotacja – wysoki stan zapasu,
 • brak zamówienia – przerwa w produkcji,
 • wyeliminowanie krytycznych obszarów,
 • synchronizacja procesu zarządzania,
 • zamiana miejsc.

Opis szczegółowy: 

Ten moduł jest szalenie istotny dla zrozumienia wpływu na wzajemne zależności. Zintegrowanie zespołów z różnych obszarów procesowych jest budowaniem wspólnej świadomości o budowaniu wartości przedsiębiorstwa .Chcemy pokazać, ze tylko zerwanie z utartym spojrzeniem na własne otoczenie i szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy jest działaniem pozwalającym na Porzucenie animozji i wzajemnego braku poszanowania jest wyznaczeniem dla firmy dodatkowego strumienia wartości z rezultatami natychmiastowymi.

 1. Centralizacja zakupów metodą na skupienie kompetencji:
 • zalety i zagrożenia zakupów rozproszonych,
 • zalety i zagrożenia centralnej jednostki zakupowej,
 • korzystanie z efektu skali,
 • koordynacja działań w zarządzaniu procesami zakupowymi,
 • uszczuplenie procesu i optymalizacja kosztowa.

Opis szczegółowy:

Zwrócimy uwagę na zalety modelu centralizacji zakupów pozwalające na dostosowanie strategii zakupowej do rzeczywistych i całkowitych potrzeb przedsiębiorstwa, jak również wzmacnia pozycję przetargową organizacji dzięki atutom gry o „większą stawkę”. Wskażemy, że główne zalety centralizacji zakupów w organizacji znajdują potwierdzenie w dwóch głównych obszarach: uzyskaniu korzyści skali oraz koordynacji działań co pozwala na pełne wykorzystanie siły nabywczej organizacji.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google