Szukaj w serwisie

Lean SIX SIGMA – champion executive


Opis

CHAMPION BELTS identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień strategicznych do rozwiązania, zatwierdzają podejmowane projekty, przygotowują wstępne karty projektów, prowadzą nadzór nad projektami, usuwają bariery w ich realizacji i odpowiadają za ich sukces.

Przedmiotem szkolenia jest poznanie możliwości stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Celem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sgima. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. 

Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami procesów, są członkami zarządów (sponsorami), pracownikami nadzoru, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektów doskonalących lub mających za zadanie zbudowanie w organizacji kultury Lean Six Sigma. 

Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu zarządzania kompetencją z w/w obszaru, utworzenia zespołu inicjującego zmiany oraz formułowania planów optymalizacji procesów. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowani podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Champion Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji.

Do góry

Profil uczestnika

 • Osoby wszystkich szczebli zarządzania – funkcje liderskie,
 • Liderzy procesów (implementacja metody w procesie),
 • Liderzy obszarów w których będą pełnić funkcje lidera zmian (implementacja w obszarach wydzielonych operacyjnie),
 • Osoby pełniące funkcję Lider Six Sigma (white/green/black belt).
 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie metodologii Lean Six Sigma,
 • umiejętność ukierunkowanie działania organizacji na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
 • wiedza i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera zmian oraz członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
 • zapoznany z trzema poziomami stosowania podejścia Lean Six Sigma w organizacji, 
 • poznanie najlepszych praktyk Lean six sigma, 
 • nabycie umiejętności prowadzenia projektów metodą DMAIC, 
 • uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status MBB (Master Black Belt), BB (Black Belt), GB (Green Belt),
 • szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
 • szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.
 

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp do Six Sigmy:
 • istota metody Six Sigma,
 • implementacja Six Sigma w organizacji,
 • zarządzanie projektami. Zarządzanie kompetencją,
 • fazy i etapy metody Six Sigma DMAIC,
 • struktura LSS w organizacji.
 1. Faza Define:
 • SIPOC – VOP,
 • orientacja na klienta, głos klienta – VOC.
 1. Faza Measure:
 • miary jakościowe,
 • krytyczne mierzalne wskaźniki,
 • cztery kroki zbierania danych,
 • wariancja procesu,
 • graficzna prezentacje wyników.
 1. Faza Analyze:
 • analiza procesu,
 • mapowanie procesu,
 • analiza dodawanej wartości - podstawy LEAN,
 • analiza czasów w procesie,
 • analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA,
 • szukanie głównych przyczyn problemu,
 • weryfikowanie głównych przyczyn,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • analiza zależności,
 • planowanie eksperymentów.
 1. Faza Improve:
 • generowanie rozwiązań,
 • praktyki LEAN: JIT/5s/Poka Yoke/OPF,
 • wybór rozwiązań,
 • plan wdrożenia - zarządzanie projektami.
 1. Faza Control:
 • dokumentowanie zmian,
 • monitorowanie procesu – SPC,
 • przekazywanie odpowiedzialności.
 1. Certyfikacja: praktyczne opracowanie karty projektowej.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 18 stycznia 2018r.  obowiązuje cena 1.660 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1.960 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google