Szukaj w serwisie

TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity


Opis

TRIZ, jako metoda rozwiązywanie problemów jednocześnie stanowi metodę pokonywania przeciwności, wsparcia kreatywności i szeroko rozumianego procesu innowacyjnego. Daje możliwość śledzenie historii rozwoju produktów i usług, prognozuje przyszłe technologie, wspiera zarządzanie własnością intelektualną – ostatecznie oszczędza czas i pieniądze.

Oferowany kurs warsztatowo wprowadza w fundamenty TRIZ. Promuje identyfikowanie i zmierzanie do IFR (Ideal Final Result), jak i skupieniesię na redukcji i eksploatacji zidentyfikowanych sprzeczności – zarówno technicznych, jak i fizycznych. Szkolenie promuje podniesienie efektywności używania zasobów. Prezentuje również analogie do innych metod problem-solving. Można powiedzieć, iż umieszcza TRIZ w szerszym kontekście sugerując, kiedy np. korzystać z TRIZ, a kiedy z QFD (Quality Function Deployment), z Six Sigma czy być może z bardziej otwartych metody heurystycznych … Podejście takie nie odrywa TRIZ od innych metod i jednocześnie lepiej tłumaczy zasady zastosowania.  

Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni w ciągły warsztat wsparty wykładami wprowadzającymi. Również i niezależnie od przygotowanych ćwiczeń, zostają zachęceni do podjęcia własnych problemów lub/i zidentyfikowanych sprzeczności. Indywidualne problemy zostaną podjęte niezależnie od tego czy odnoszą się do tematyki wytwórczej, czy też do obszaru usług.

Po zakończeniu zajęć w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie, jak i ekspertowi zasygnalizować sposoby ich rozwiązania, a także podkreślić praktyczne zastosowanie szkolenia. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań. 

Po zrealizowanym szkoleniu, umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.

Do góry

Profil uczestnika

 • każdy kto poszukuje skutecznej metody rozwiązywania problemów,
 • innowatorzy, projektanci i konstruktorzy,
 • pracownicy R&D i odpowiedzialni za temat - management, 
 • oparcie szkolenia o ciągły warsztat,
 • zainteresowani uproszczeniem procesu innowacyjnego.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • wyjaśnienie TRIZ, jako metody ustrukturalizowanego problem-solving,
 • rozwinięcie procesu innowacyjnego,
 • stosowanie 40’u zasad TRIZ – wspierających wynalazczość i innowacyjność,
 • zrozumienie na przykładach – zalet i słabości TRIZ,
 • podniesienie wydajności i satysfakcji z pracy,
 • postrzeganie sprzeczności, jako możliwości, nie jako zagrożenia - identyfikacja problemów i definiujących je sprzeczności,
 • rozwiązywanie sprzeczności poprzez macierz i zrozumienie analogii do QFD,
 • zastosowanie ciekawych TRIZ-metod wpierających kreatywność, jak i metod heurystycznych,
 • opanowanie i praktykowanie elementów TRIZ – obszary konfliktu, analiza funkcjonalności, ograniczenia, IFR, efektywne użycie zasobów.

Do góry

Metody szkolenia

 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • oparcie szkolenia o ciągły warsztat,
 • w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych" przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii,
 • większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest na tablecie, co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, uzyskane tak pliki dostępne są później z linku do dysku sieciowego,
 • zajęcia prowadzone są metodą coaching’u - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Wprowadzenie i podstawy: 
 • omówienie agendy spotkania,
 • wprowadzenie do TRIZ – przegląd większości narzędzi TRIZ i samego procesu rozwiązywania problemu – mapa, algorytm TRIZ,
 • przegląd innych narzędzi problem-solving (techniki Lean, QFD, wybrane metody heurystyczne) – różnice i podobieństwa do TRIZ,
 • TRIZ, a burza mózgów czyli losowe generowanie pomysłu a podejście algorytmicznie,
 • firmy stosujące i obszary zastosowania TRIZ.
 1. Ewolucja czyli analiza trendów – przewidywania przyszłych technologii, produktów i usług. Technologii aplikowalnych do naszych rozwiązań, nawet niezależnie od bieżących wymagań klienta:
 • 8 trendów w procesie ewolucji rozwiązań,
 • przyporządkowywanie trendów do proponowanych rozwiązań,
 • naruszanie własności intelektualnej, jako element redukujący innowacyjność,
 • ochrona własności intelektualnej - wykorzystanie trendów dla generowania rozwiązań wspierających proces zgłaszania patentów.
 1. Postawy, metody wsparcia i rozwoju indywidualnej kreatywności:
 • przyczyny blokowania kreatywności,
 • właściwa komunikacja i stosowanie języka/mowy dla otwarcia kreatywności,
 • wady i zalety metod heurystycznych,
 • rozszerzenie swojej „ramki czasu”, czyli nie tylko - „dziś i jutro”,
 • redukcja ograniczeń w kreatywnym myśleniu – zarówno w odniesieniu do skali, jak i czasu,
 • techniki podnoszące kreatywność, systematyzujące brainstorming:
  • metoda „9’u ekranów”, 
  • metoda „złotej rybki”,
  • metoda „krasnoludków”,
  • metoda operatorów WCK,
  • myślenie „in time and scale” – zastosowanie 9’u ekranów dla analizy problemu, zasobów, ryzyk, ograniczeń – opisywania rozwiązań.
 1. Idealne rozwiązanie końcowe: 
 • czym jest IFR – ideal final result i analogie do ideal state w Lean Management,
 • cele Altszuler’a,
 • „przeskoczenie” nad „niemożliwym” i skupienie się na rozwiązaniu i naszych też ukrytych możliwościach,
 • wejście w proces innowacyjnych poprzez wyobrażenie sobie finalnego rozwiązania, a nie pierwszego „niemożliwego” kroku – metoda Leonarda Da Vinci.
Dzień II
 1. Problem solving we wsparciu kreatywnego procesu poszukiwania rozwiązań:
 • Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ) – algorytm postępowania i jego 9’ć etapów,
 • analiza funkcyjna, diagram – zidentyfikowane interakcje - negatywne, nadmiarowe, jako źródło potencjalnych rozwiązań,
 • uproszczenie proponowanego rozwiązania poprzez Trimming Rules (standardowe rozwiązania dla uproszczenia systemu): całkowita eliminacja przyczyny danego problemu, transformacja przyczyny problemu w źródło korzyści, zablokowanie przyczyny problemu, 
 • standardowe rozwiązania – uproszczony model Oxford Creativity Standard Solutions, w odniesieniu do bardziej złożonej metoda Altshuller’a.
 1. Identyfikacja zasobów:
 • określenie wszystkich (nie tylko pozytywnie nastawionych) dostępnych zasobów dla wsparcia rozwiązania problemu,
 • użycie metody 9’u ekranów dla identyfikacji nawet tych często odrzucanych zasobów, dostrzeganie w uncertainties – opportunities, a nie tylko „utrwalonych” threats,
 1. Rozwiązywanie sprzeczności i 40’i sposobów/chwytów wspierających wynalazczość i innowacyjność – metody rozwiązania problemów i generowania pomysłów. Warsztat i skupienie się na problemach zidentyfikowanych przez uczestników w Ich praktyce pracy:
 • eliminacja metody „prób i błędów”, korzystanie z nagromadzonej, nie zawsze ujawnionej wiedzy,
 • prawidłowe definiowanie problemu np. 5W+1H,
 • celowość wdrażania zmian - klasyfikacja: eliminacja negatywnego efektu, wzrost wydajności, redukcja kosztów, poprawa danej funkcjonalności, dywersyfikacja rozwiązania np. inne obszary zastosowania danej technologii, dalsza ewolucja dla ochrony przed działaniem konkurencji, identyfikacja „nieujawnionych” wymagań klienta,  
 • 39 parametrów dla zdefiniowania sprzeczności technicznych - parametry,
 • używanie dwóch rodzajów sprzeczności zdefiniowanych w TRIZ:
  • techniczne - czyli sprzeczne wymagania o charakterze technicznym np. niska bezwładność i wysoka wytrzymałość (rozwiązywane poprzez użycie 39’u parametrów macierzy sprzeczności i 40’u zasad),
  • fizyczne – sprzeczne korzyści są wymagane, często w odrębnym czasie i miejscu (zastosowanie 40’u zasad) np. wysoka dokładność wyniku później, a krótki czas analizy wcześniej; brak ciężkiego sprzętu na wyprawie górskiej, ale konieczność użycia go przez tę jedną godzinę. 
 1. Zakończenie zajęć: 
 • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • ankiety i sesja ocen.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 21 września 2017r. obowiązuje cena 1.340 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1.540 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google