Szukaj w serwisie

VAT w transporcie


Opis

Największym problemem osób zaangażowanych w usługi transportowe i spedycyjne jest określenie miejsca świadczenia usługi. Do trudności należy również ustalenie stawki podatku VAT oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym szkolenie to kierowane jest do osób zaangażowanych w obrót towarowy na terytorium UE oraz poza jej granicami i pomoże rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości w tej kwestii.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • znajomość charakterystyki dokumentowania usług transportowych i spedycyjnych,
 • znajomość terminologii i dokumentacji związanej z podatkiem VAT
 • umiejętność prawidłowego naliczania podatku VAT,
 • znajomość definicji podatek naliczony oraz należny.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Powstanie obowiązku podatkowego w transporcie i spedycji od 2014 r.:
  • świadczenie usług na terytorium kraju,
  • świadczenie usług poza terytorium kraju,
 2. Miejsce opodatkowania usługi przewozu towarów:
  • miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz podatników oraz niepodatników,
  • weryfikacja nabywcy usługi.
 3. Wysokość opodatkowania:
  • stawki krajowe – 8 i 23%,
  • transport wewnątrz UE,
  • zerowa stawka VAT w transporcie międzynarodowym,
  • usługa spedycji,
  • transport morski i lotniczy a stawka 0%.
 4. Podstawa opodatkowania:
  • obrót,
  • faktura korygująca,
  • import usług.
 5. Stosowanie kursu walut do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej.
 6. Dokumentacja:
  • fakturowanie usług transportowych i spedycyjnych,
  • dokumentowania importu usług,
  • faktura elektroniczna,
  • kasa fiskalna w ewidencja usług transportowych i spedycyjnych,
  • ewidencja eksportu usług.
 7. Podatek naliczony w usługach transportowych i spedycyjnych:
  • rozliczenie podatku naliczonego przez firmy transportowe i spedycyjne,
  • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług transportowych i spedycyjnych,
  • rozliczenie podatku naliczonego przy eksporcie usług transportowych i spedycyjnych,
  • podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   8:45 - 9:00  
  Zajęcia   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 18 stycznia 2018r. obowiązuje cena 690 zł. Po tym terminie koszt wynosi 790 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google