Szukaj w serwisie

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy


Opis

Obserwując innych wokół nas, czasami odnosimy wrażenie, że niektóre osoby osiągają sukcesy bez wysiłku, są zawsze zorganizowane i skupione na właściwych sprawach. Sekretem tych osób jest znajomość technik i narzędzi, dzięki którym potrafią skutecznie „zarządzać” czasem. W środowisku pracy, gdzie presja wyników i wykonywania obowiązków nieustannie towarzyszy nam każdego dnia, znajomość technik zarządzania czasem stanowi kluczową różnicę pomiędzy czyimś sukcesem, a porażką. Dzieje się tak głównie dlatego, że „zarządzania czasem”  uczymy się od ludzi wokół nas, a to oznacza, że niejednokrotnie nieświadomie uczymy się złych nawyków naszych przełożonych, współpracowników, znajomych czy rodziny. Nieświadomie powielamy szkodliwe, męczące nawyki innych. Na szczęście, można to zmienić!

Do góry

Cele szkolenia

Celem dwudniowych warsztatów szkoleniowych jest poznanie oraz praktyczne zastosowanie narzędzi i technik zarządzania czasem, które działają w praktyce codziennej pracy. Pozwalają na zwiększenie skuteczności i efektywne wykorzystywanie czasu każdego dnia. Głównym celem szkolenia jest takie uporządkowanie codziennych zadań i działań uczestników, aby mogli podejmować skuteczniejsze decyzje „czym się zająć”, a przez to szybciej osiągać cele i odnosić większe sukcesy. Dlatego podczas szkolenia będziemy pracować na narzędziach takich jak kalendarz, lista rzeczy do zrobienia, czy organizacja skrzynki e-mail. Czyli „miejscach” w których w praktyce odbywa się „zarządzanie czasem”. 

Efektem udziału w warsztatach będzie odzyskanie poczucia kontroli nad własną pracą, większe zaufanie do podejmowanych decyzji i zdecydowane zmniejszenie odczuwanego stresu.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność, poprawić organizację pracy, jednak równocześnie zmniejszyć odczuwany stres i poczucie przepracowania.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • uświadomienie sobie przyczyny własnych problemów z zarządzaniem czasem i wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań,
 • nabycie umiejętności bardziej efektywnego wykorzystywania codziennych narzędzi pracy,
 • poznanie metod i technik skutecznego osiągania celów i podejmowania decyzji, czym się zająć,
 • zdobycie umiejętności szybkiego „ruszania z miejsca” dowolnych zaległych zadań i projektów,
 • elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań,
 • zmniejszenie ilości „pożarów” i stresu w miejscu pracy, oraz straty czasu i pieniędzy z powodu złych decyzji lub wykonywaniu zbędnych działań,
 • zmiana nastawienia i stylu pracy w kierunku skupiania się na osiąganiu istotnych celów.
 

Do góry

Metody szkolenia

Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Moduł I. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM.
Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz  analiza własna „rozpraszaczy” czasu.
 • bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić,
 • pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu,
 • obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan,
 • codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • remanent czasu – analiza własna,
 • pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze,
 • typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem,
 • co zyskasz zarządzając czasem - korzyści z zarządzania sobą w czasie.
 1. Moduł II. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE.
Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docieranie do potencjału.
 • koło życia – wartości wpływające na moje decyzje,
 • sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
 • pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu,
 • określenie potencjału,  czyli swoich zasobów,
 • koło życia wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron,
 • docieranie do zasobów na linii czasu,
 • motywacja a realizacja wyznaczonych celów.
 1. Moduł III. ZARZADZANIE CZASEM PRACY WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI.
Cel: Poznanie zasad efektywnej współpracy.
 • kluczowe zasady współpracy i ustalania zadań do wykonania z innymi,
 • zarządzanie swoim czasem, a zmienne polecenie przełożonych - jak sobie razić,
 • jak delegować, aby pracować mniej osiągając więcej?
 • techniki asertywnej komunikacji w kontekście zarzadzania czasem,
 • jak rozmawiać z przełożonymi i współpracownikami, aby chronić swój czas?
 • w jaki sposób efektywnie ustalać zadania podczas spotkań i zebrań?
 1. Moduł IV. EFEKTYWNOŚĆ UMYSŁOWA A ZARZĄDZANIE CZASEM.
Cel: Poznanie metod usprawniających pracę umysłu.
 • koncentracja i skupienie uwagi kluczem do efektywnego działania,
 • synchronizacja półkul mózgowych – praca na wyższym poziomie,
 • żonglowanie, gimnastyka umysłu – ćwiczenia usprawniające pracę mózgu,
 • mnemotechniki – techniki ułatwiające zapamiętywanie.
 1. Moduł IV. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYCH.
Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego.
 • strategia Vonneguta – dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
 • strategia Disneya - kiedy zastosować w pracy?
 • dlaczego warto zapisywać swoje cele? 
Dzień II
 1. Moduł I. STRUKTURALIZACJA CZASU - NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ PRIORYTETY.
Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów.
 • hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
 • zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
 • krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
 • matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?
 1. Moduł II. PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU.
Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej,
 • metoda ALPEN - jak wykorzystać do robienia harmonogramu,
 • reguła 60 : 40 – jak planować realistyczne plany,
 • zastosowanie Mind Mappingu w planowaniu,
 • kalendarz Covey'a – planowanie tygodniowe,
 • ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy,
 • Do it Tomorrow Marka Forstera.
 1. Moduł III. NAWYKI NIE MUSZĄ BYĆ ZŁE - JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI DLA ZARZĄDZANIA CZASEM?
Cel: Opracowanie skutecznych metod działania.
 • zasady wspomagające skuteczną organizację pracy:
 • koło ratunkowe: ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”,
 • metoda POMODORO.
 • listy kontrolne – samokontrola i redukcja codziennego stresu,
 • 5 zasad skutecznego działania wg Briana Tracy,
 • dobre praktyki -  korzystanie z terminarza, zarządzanie skrzynką e-mailowa, organizacja plików na laptopie, aplikacje mobilne do zarządzania czasem,
 • asertywność – stwórz długą listę NIE i krótką listę TAK,
 • jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja,
 • kontrola czasu w prowadzeniu zebrań i rozmów telefonicznych,
 • odpoczynek i sen.
 1. Moduł IV. ACTION PLAN – ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY NA CODZIENNYCH WYZWANIACH I ZADANIACH UCZESTNIKÓW. 
Cel: Opracowanie praktycznych zasad codziennego zarządzania czasem Indywidualnego Planu Działania.
 • dwa słowa, dzięki którym odzyskasz kontrolę nad swoim życiem i pracą,
 • nawyki i rytuały jako narzędzia do zarządzania czasem,
 • 10 nawyków „Zen to done” jako narzędzia efektywności,
 • dlaczego tak trudno jest wypracować nowy nawyk? Fakty i mity na temat zmiany przyzwyczajeń.
 • kalendarz jako narzędzie do osiągania celów - odkrywamy go na nowo,
 • w jaki sposób korzystać z kalendarza, aby uniknąć ciągłego przepisywania zaległych zadań?
 • czy warto korzystać z kalendarza w komórce? Wady i zalety różnych typów kalendarzy,
 • z ilu kalendarzy warto korzystać? I czy oddzielać życie prywatne od zawodowego?
 • tworzenie wykonanego planu tygodnia, który wytrzyma konfrontację z rzeczywistością,
 • kiedy nie udaje się wprowadzić zmian w zarządzaniu czasem? Najczęstsze błędy,
 • uczestnicy tworzą wykonalny plan wprowadzenia zmian po szkoleniu. Warsztaty podsumowujące szkolenie,
 • podsumowanie szkolenia i kluczowych wniosków,
 • zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2017r. obowiązuje cena 1.240 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1.440 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google