Szukaj w serwisie

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu metod i narzędzi wspierających analizę, projektowanie i kontrolowanie procesów logistycznych. Podczas interaktywnych warsztatów koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki.

Szkolenia obejmuje wszystkie obszary występujące w Łańcuchu Dostaw takie jak: zakupy i zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, zapasy, magazynowanie, logistyka produkcji, dystrybucji, transportu, analizy kosztów i controllingu logistyki. Poruszane zagadnienia umożliwią uczestnikom szkolenia:

 • analiza INPUT OUTPUT,
 • ustalenie mapy procesów i podprocesów,
 • analiza czynników determinujących sprawność procesów logistycznych,
 • analiza ryzyka w procesach logistycznych,
 • metody i narzędzia kontroli procesów logistycznych,
 • projektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych wraz z ich BEP oraz TCO,
 • analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych,
 • kalkulacja kosztów procesów w Łańcuchu Dostaw.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie jest kierowane do specjalistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa - zajmujących się:

 • zakupami i zaopatrzeniem, zapasami,
 • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
 • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
 • transportem lub/i dystrybucją,
 • controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki,
 • specjalistów logistyków i kierowników działów logistyki,
 • menedżerów i kierowników operacyjnych,
 • pracowników innych niż logistyka działów przedsiębiorstwa, których wynik działań zależy o koordynacji logistycznej - np. sprzedaży, produkcji,
 • specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw.

Do góry

Metody szkolenia

Całokształt zajęć jest realizowany w formie treningu menedżerskiego, z różnorodnym rozpracowaniem praktycznych przykładów, jakie występują podczas organizacji i realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Strumień - przepływ - proces:
 • kluczowe pojęcia i elementy śledzenia zdarzeń biznesowych,
 • pojęcie procesu oraz cele procesu logistycznego,
 • wprowadzenie do dokumentowania instrukcji procesu i opis procesu logistycznego,
 • wprowadzenie do analizy i pomiar procesu logistycznego.
 1. Uwarunkowania procesów logistycznych:
 • co jest uniwersalnego a co specyficznego dla obszarów logistycznych w postrzeganiu tych procesów,
 • analiza wymagań dla zasobów logistycznych. Definiowanie dysponowanych zasobów. Bilansowanie zadań logistycznych i obciążenia zasobów. Określenie wymaganego potencjału w łańcuchu dostaw,
 • identyfikacja krytycznych czynników sukcesu dla procesów logistycznych.
 1. Elementy map procesów:
 • typy obiektów,
 • relacje,
 • notacja.
 1. Konstruowanie mapy procesu w ujęciu:
 • schematu blokowego,
 • fazogramu,
 • macierzy relacji.
 1. Część warsztatowa 1.
Dzień II
 1. Mapowanie procesów a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa:
 • analiza Astońska jako wsparcie w identyfikacji problemów w procesach wynikających ze struktury,
 • formy wywiadu środowiskowego,
 • identyfikacja konfliktów międzyfunkcyjnych.
 1. Kwantyfikacja zjawisk z wykorzystaniem map procesu:
 • fotografie (dnia, strefy, stanowiska, fazy wytworzenia),
 • PERT w analizie procesów,
 • filozofia CPM.
 1. Analiza wartości procesu (value stream mapping) i tworzenie karty procesu.
 2. Specyfika mapowania obiegu informacji:
 • dane, informacja, interpretacja,
 • jak mapować gromadzenie, przetwarzanie, utrzymanie i rozsyłanie informacji.
 1. Część warsztatowa 2.
Dzień III
 1. Identyfikacja problemów bezpośrednio na mapie procesu:
 • typy strat (MUDA),
 • czym są wąskie gardła – obliczenia długości oczekiwania lub długości kolejki w poszczególnych fazach wytworzenia lub w fazach przepływu wewnętrznego łańcucha dostaw,
 • gąbki kosztów, gąbki czasu,
 • pętle przepływu, pętle informacyjne,
 • zawodność i niezawodność poszczególnych ogniw,
 • obliczanie wskaźnika OEE Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia (Overall Equipment Effectiveness) i jego interpretacja w kontekście analizy procesowej,
 • fetysze i iluzje jakim często poddaje się analizujący mapę procesu.
 1. Controlling procesów logistycznych:
 • definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników dla logistyki,
 • analiza, rachunek i kalkulacja kosztów procesów logistycznych,
 • definiowanie audytu procesów logistycznych,
 • pomiar efektywności procesów logistycznych, karty wyników,
 • SCOR-Card.
 1. Część Warsztatowa 3.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 1 lutego 2018r. obowiązuje cena 1.660 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1.960 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google