Szukaj w serwisie

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji


Cele szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony zarządzaniu stresem.
Ten dzień szkolenia pokaże Ci jak radzić sobie ze stresem, pomoże zrozumieć jakie są jego przyczyny. Trenerzy pokażą jak analizować i planować kontrolę stresu oraz zaznajomią Cię z technikami zarządzania nim.

Drugi dzień to trening kontroli emocji.
W tym dniu głównym celem jest nauka kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. Dodatkowo zyskasz przydatne umiejętności takie jak: podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych, zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości.
Wzmocnisz swoją odporność psychiczną i pewność siebie. Wykształcisz nowy, efektywny system kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej. Poprzez pracę nad układem nerwowym, podwyższysz wydolność układu immunologicznego i pierwotną profilaktykę psychosomatyczną.
Szkolenie będzie prowadzone łącznie przez trzech trenerów.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem - zarówno w pracy, jak i w codziennych sytuacjach.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • rozpoznawania objawów stresu,
 • reakcji na krytykę,
 • bezstresowej komunikacji,
 • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • sposobów zwalczania stresu,
 • wpływu muzyki, sportu, odpoczynku na stres,
 • innych sposobów zapobiegania stresowi.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I
 1. Pojęcie "stresu" - pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:
 • czym jest stres?
 • typowe objawy stresu - w jaki sposób szybko na nie reagować?
 • w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?
 1. Typowe źródła stresu:
 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
 • co to jest osobowość typu A?
 • niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
 • sposoby radzenia sobie z krytyką,
 • zewnętrzne źródła stresu,
 • sytuacje stresogenne - analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu,
 • stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną,
 • jak panować nad procesem komunikacji?
 • trening "dopasowania" i "prowadzenia" w komunikacji,
 • dlaczego inni nas stresują? - rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia,
 • w jaki sposób zwalczać zjawisko "wypalenia" w pracy? - ćwiczenia motywacyjne.
 1. Sposoby zwalczania zbyt dużego stresu:
 • techniki relaksacyjne - ćwiczenia Dennisona i Cooka, trening Shultza, techniki Jacobsona, elementy treningu Chi - Kung,
 • techniki umysłowe - trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, "krąg doskonałości", "linia czasu",
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe - żonglowanie,
 • jak stosować "szczepionkę antystresową".
 1. Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:
 • asertywność - trening wybranych technik,
 • kontakt z przyrodą,
 • umiejętność formułowania celów,
 • muzyka relaksująca,
 • sport i wszelkie formy ruchu,
 • odpowiednia dieta,
 • aromaterapia,
 • odpoczynek i sen,
 • rozwijanie poczucia humoru,
 • feedback - twórcza analiza niepowodzeń,
 • zarządzanie czasem.
Dzień II
 1. Runda wstępu.
 2. Pomiar indywidualnych reakcji fizjologicznych:
 • prowadzący dokonuje pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego uczestników,
 • prowadzący wykonuje Test Yekersa i diagnozuje stan pobudzenia współczulnego układu nerwowego.
 1. Trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki SPECNAZU (radzieckie, militarne jednostki specjalne):
 • moduł ekstremalny, będący zarówno ćwiczeniem jak i testem zdolności wywoływania rzadkoskurczu autosugestywnego (świadome spowalnianie tętna).
 1. Trening MASEK wg metodyki MOSSADU (wywiad izraelski):
 • uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego, wykonują ćwiczenia mające na celu "zapisanie" reakcji zwolnienia tętna na sygnał twarzy rozmówcy,
 • ćwiczenia wykonywane są przy wykorzystaniu muzyki Mozarta (optymalizacja tętna).
 1. Trening kontroli emisji głosu i asyntonii mimicznej:
 • uczestnicy doskonalą utrzymywanie naturalnej emisji głosu i kontroli mimiki w warunkach inicjowanego konfliktu.
 1. Trening relaksacji neuromięśniowej:
 • trening - rozgrzewka bokserska,
 • masaże obręczy barkowej,
 • ćwiczenia "na maskach", wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem pasa barkowego.
 1. Testy:
 • test pokerowy KGB,
 • test psychopresji,
 • testy opomiarowane bio - feedback,
 • test animals - horror.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Koszt inwestycji

Przy zgłoszeniu do 23 czerwca 2016r. obowiązuje cena 1.340 zł. Po tym terminie koszt wynosi 1.540 zł.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

 - pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,

- przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej z środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania.

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google