Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 22-24 października 2018r. - Katowice - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - 1.890 zł5543
   • 22-23 października 2018r. - Poznań - Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym - 1.440 zł4057
   • 22 października 2018r. - Wrocław - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł4295
   • 22-23 października 2018r. - Kraków - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł4434
   • 22-23 października 2018r. - Wrocław - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4585
   • 22-24 października 2018r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5512
   • 22-24 października 2018r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5537
   • 23-26 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4351
   • 23-24 października 2018r. - Wrocław - Lean Management w zakupach - 1.390 zł4768
   • 23-25 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4340
   • 23-24 października 2018r. - Wrocław - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł4168
   • 23 października 2018r. - Wrocław - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4242
   • 24-25 października 2018r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4628
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł4524
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4269
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4147
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4194
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4169
   • 24-25 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4727
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4611
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4419
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) - 1.890 zł4140
   • 24 października 2018r. - Wrocław - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4464
   • 24-25 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4137
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4081
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4329
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4644
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Lean Manufacturing - 1.810 zł4862
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4496
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu - 0 zł4791
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4480
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł4383
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4260
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4702
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł4226
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł4864
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4681
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4690
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu - 0 zł4792
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4659
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł4846
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4406
   • 25 października 2018r. - Wrocław - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4512
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4070
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł4865
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4863
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4144
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4372
   • 25-26 października 2018r. - Warszawa - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4175
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł4307
   • 26 października 2018r. - Wrocław - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4449
   • 26 października 2018r. - Wrocław - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4366
   • 29-30 października 2018r. - Olsztyn - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4053
   • 29-30 października 2018r. - Warszawa - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4415
   • 29-30 października 2018r. - Poznań - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł4746
   • 5-6 listopada 2018r. - Warszawa - Trudne rozmowy z pracownikami - 1.390 zł4898
   • 6-8 listopada 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4797
   • 7-9 listopada 2018r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – champion executive - 1.810 zł4124
   • 8-9 listopada 2018r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4189
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł4515
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje handlowe - 1.390 zł4156
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł4694
   • 9 listopada 2018r. - Poznań - Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO - 740 zł4581
   • 12-13 listopada 2018r. - Warszawa - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł4594
   • 12-13 listopada 2018r. - Warszawa - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 - 990 zł4430
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Planowanie logistyczne - 1.440 zł4303
   • 12-13 listopada 2018r. - Kraków - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5553
   • 12-13 listopada 2018r. - Poznań - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.490 zł4165
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł4467
   • 12-13 listopada 2018r. - Warszawa - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4876
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł4411
   • 13-16 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4345
   • 13 listopada 2018r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4243
   • 13-15 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4334
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4197
   • 14 listopada 2018r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4452
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4317
   • 14-16 listopada 2018r. - Katowice - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł4606
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4632
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Auditor zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko, bhp - 1.390 zł4890
   • 14-15 listopada 2018r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4616
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4562
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4420
   • 14-15 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4715
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Stolica Rozwoju Progress Project - listopadaowa edycja szkoleń w Warszawie - 0 zł4783
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4273
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4820
   • 14 listopada 2018r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4569
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4485
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4387
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł4891
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł5547
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4823
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4077
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4071
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4088
   • 15 listopada 2018r. - Warszawa - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4091
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4158
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4099
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł4161
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł4233
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Stolica Rozwoju Progress Project - listopadaowa edycja szkoleń w Warszawie - 0 zł4784
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4261
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł4875
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4394
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4545
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4373
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4470
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł4423
   • 15 listopada 2018r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4500
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł4531
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4586
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4669
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4647
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4571
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4437
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4085
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4358
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4103
   • 19-21 listopada 2018r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5538
   • 19 listopada 2018r. - Katowice - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4666
   • 19-21 listopada 2018r. - Gdańsk - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł4291
   • 19-20 listopada 2018r. - Kraków - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł4391
   • 19-20 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł4597
   • 19-21 listopada 2018r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5513
   • 19 listopada 2018r. - Warszawa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł4591
   • 19-20 listopada 2018r. - Wrocław - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł4686
   • 20-21 listopada 2018r. - Warszawa - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł5505
   • 20-21 listopada 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4807
   • 21-22 listopada 2018r. - Poznań - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł5554
   • 21-22 listopada 2018r. - Wrocław - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł4828
   • 21-22 listopada 2018r. - Warszawa - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5558
   • 22-23 listopada 2018r. - Katowice - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4134
   • 22-23 listopada 2018r. - Kraków - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4131
   • 22-23 listopada 2018r. - Warszawa - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł4178
   • 22-23 listopada 2018r. - Wrocław - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.390 zł4888
   • 22-23 listopada 2018r. - Warszawa - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł4407
   • 22-23 listopada 2018r. - Katowice - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł4701
   • 26-27 listopada 2018r. - Kraków - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4889
   • 26-27 listopada 2018r. - Katowice - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł5546
   • 26-27 listopada 2018r. - Warszawa - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4163
   • 26-28 listopada 2018r. - Warszawa - Lean Manufacturing - 1.660 zł4267
   • 26-27 listopada 2018r. - Poznań - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4710
   • 26-28 listopada 2018r. - Kraków - Project Management na poziom IPMA D i C – szkolenie poglądowe - 1.890 zł5494
   • 26-27 listopada 2018r. - Katowice - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4229
   • 26-27 listopada 2018r. - Warszawa - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł4589
   • 27 listopada 2018r. - Warszawa - Pozwolenie AEO - 740 zł4629
   • 27-28 listopada 2018r. - Wrocław - Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany - 1.390 zł4367
   • 29-30 listopada 2018r. - Kraków - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł4752
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł4549
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4154
   • 29-30 listopada 2018r. - Poznań - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł4193
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł4221
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Standaryzacja pracy - 1.340 zł4379
   • 30 listopada 2018r. - Katowice - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł4296
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł4299
   • 3-4 grudnia 2018r. - Kraków - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł4217
   • 3-5 grudnia 2018r. - Warszawa - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4082
   • 3-4 grudnia 2018r. - Wrocław - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4414
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4127
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5493
   • 3-5 grudnia 2018r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) - 1.890 zł5548
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Komunikacja biznesowa z praktycznym wykorzystaniem mediów społecznościowych - LinkedIn, Facebook, Instagram - 0 zł5549
   • 3-4 grudnia 2018r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł5550
   • 3-4 grudnia 2018r. - Kraków - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł5551
   • 4-6 grudnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4796
   • 6-7 grudnia 2018r. - Wrocław - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4882
   • 6-7 grudnia 2018r. - Warszawa - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł4051
   • 7 grudnia 2018r. - Warszawa - Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE - 740 zł4880
   • 10-11 grudnia 2018r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5514
   • 10 grudnia 2018r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5092
   • 10-11 grudnia 2018r. - Warszawa - Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów - 1.340 zł4877
   • 10-11 grudnia 2018r. - Warszawa - Lean w Obsłudze Klienta - 0 zł5559
   • 10-11 grudnia 2018r. - Wrocław - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł4184
   • 10-11 grudnia 2018r. - Wrocław - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł4288
   • 10-11 grudnia 2018r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5539
   • 10-11 grudnia 2018r. - Katowice - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł4527
   • 11-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4332
   • 11-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4343
   • 11 grudnia 2018r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4244
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4489
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4321
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zdobywaj szczyty z Progress Project - XI edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem - 0 zł4785
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4148
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4201
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4271
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4170
   • 12-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4719
   • 12 grudnia 2018r. - Zakopane - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4456
   • 12-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4620
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4612
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4421
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4636
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4651
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4190
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zdobywaj szczyty z Progress Project - XI edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem - 0 zł4786
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4230
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4256
   • 13 grudnia 2018r. - Zakopane - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4504
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4538
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4074
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4691
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.340 zł4601
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4398
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł4311
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4388
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4096
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4587
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł4521
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4673
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4072
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4482
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł4426
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4145
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4374
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł4173
   • 14 grudnia 2018r. - Zakopane - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4356
   • 14 grudnia 2018r. - Zakopane - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4441
   • 17-18 grudnia 2018r. - Poznań - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5552
   • 17-18 grudnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4806
   • 18-19 grudnia 2018r. - Warszawa - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł4706
   • 19-20 grudnia 2018r. - Warszawa - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł5504
   • 14-15 stycznia 2019r. - Kraków - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł5071
   • 16-18 stycznia 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5519
   • 16-18 stycznia 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5540
   • 16-18 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - 1.890 zł5175
   • 18 stycznia 2019r. - Warszawa - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5128
   • 23-24 stycznia 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5438
   • 23-25 stycznia 2019r. - Wrocław - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5420
   • 23-25 stycznia 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5495
   • 24-25 stycznia 2019r. - Katowice - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5105
   • 25 stycznia 2019r. - Wrocław - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5229
   • 25 stycznia 2019r. - Wrocław - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5429
   • 25 stycznia 2019r. - Warszawa - Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO - 740 zł5276
   • 28-29 stycznia 2019r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5279
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt - 4.500 zł4841
   • 28-29 stycznia 2019r. - Poznań - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł5131
   • 28-29 stycznia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4911
   • 28 stycznia 2019r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5545
   • 28-29 stycznia 2019r. - Poznań - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5152
   • 28-29 stycznia 2019r. - Poznań - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5450
   • 28-29 stycznia 2019r. - Warszawa - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5093
   • 28-30 stycznia 2019r. - Poznań - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5177
   • 28-29 stycznia 2019r. - Warszawa - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4981
   • 28-29 stycznia 2019r. - Warszawa - Wystąpienia biznesowe z Maciejem Orłosiem - 1.490 zł5215
   • 28 stycznia 2019r. - Wrocław - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5361
   • 28-29 stycznia 2019r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5246
   • 28-30 stycznia 2019r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5331
   • 28-29 stycznia 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5052
   • 28-29 stycznia 2019r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5321
   • 28-30 stycznia 2019r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5027
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5032
   • 29-30 stycznia 2019r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5035
   • 29 stycznia 2019r. - Wrocław - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5341
   • 30 stycznia 2019r. - Wrocław - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5351
   • 30 stycznia 2019r. - Poznań - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5200
   • 4-5 lutego 2019r. - Warszawa - Negocjacje handlowe - 1.390 zł5254
   • 7-8 lutego 2019r. - Warszawa - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł5044
   • 7-8 lutego 2019r. - Wrocław - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5464
   • 11-12 lutego 2019r. - Warszawa - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5371
   • 11-13 lutego 2019r. - Wrocław - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5109
   • 11-12 lutego 2019r. - Warszawa - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4903
   • 11-12 lutego 2019r. - Wrocław - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5098
   • 11-12 lutego 2019r. - Warszawa - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł5257
   • 13-15 lutego 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5521
   • 13-15 lutego 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5520
   • 14-15 lutego 2019r. - Katowice - Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" - 1.490 zł5400
   • 18-19 lutego 2019r. - Wrocław - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5014
   • 18-20 lutego 2019r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5496
   • 18-19 lutego 2019r. - Kraków - Planowanie logistyczne - 1.440 zł5134
   • 18-19 lutego 2019r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5439
   • 18-19 lutego 2019r. - Kraków - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5047
   • 18-19 lutego 2019r. - Poznań - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5261
   • 18-19 lutego 2019r. - Katowice - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4966
   • 18-19 lutego 2019r. - Poznań - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4922
   • 18-20 lutego 2019r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5421
   • 18-19 lutego 2019r. - Wrocław - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł5417
   • 18-19 lutego 2019r. - Warszawa - Symulacja LEAN OFFICE - 1.390 zł5402
   • 18-19 lutego 2019r. - Warszawa - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł5082
   • 18-19 lutego 2019r. - Warszawa - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5297
   • 20-22 lutego 2019r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5332
   • 20 lutego 2019r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5430
   • 20 lutego 2019r. - Warszawa - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5230
   • 21-22 lutego 2019r. - Wrocław - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł5375
   • 21-22 lutego 2019r. - Katowice - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5405
   • 21-22 lutego 2019r. - Katowice - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł5238
   • 21-22 lutego 2019r. - Kraków - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4930
   • 25-26 lutego 2019r. - Kraków - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł4893
   • 25-26 lutego 2019r. - Wrocław - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4935
   • 25 lutego 2019r. - Wrocław - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne - 740 zł5018
   • 28 lut - 1 mar 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5522
   • 4-5 marca 2019r. - Poznań - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.390 zł4984
   • 4-5 marca 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5529
   • 4-5 marca 2019r. - Poznań - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5468
   • 4-5 marca 2019r. - Wrocław - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5057
   • 6-8 marca 2019r. - Warszawa - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5113
   • 7-8 marca 2019r. - Wrocław - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł5284
   • 7-8 marca 2019r. - Warszawa - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4988
   • 11-13 marca 2019r. - Warszawa - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5137
   • 11-13 marca 2019r. - Poznań - Lean Manufacturing - 1.810 zł5117
   • 11 marca 2019r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5541
   • 11 marca 2019r. - Warszawa - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4942
   • 11 marca 2019r. - Warszawa - Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE - 740 zł5288
   • 11-12 marca 2019r. - Warszawa - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.290 zł5060
   • 11-12 marca 2019r. - Warszawa - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4939
   • 12 marca 2019r. - Warszawa - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4945
   • 13-15 marca 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5178
   • 13-15 marca 2019r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5515
   • 14-15 marca 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5153
   • 14-15 marca 2019r. - Warszawa - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł5265
   • 14-15 marca 2019r. - Warszawa - VAT w transporcie - 1.340 zł5039
   • 14-15 marca 2019r. - Kraków - Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością - 1.390 zł5409
   • 14-15 marca 2019r. - Kraków - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4992
   • 15 marca 2019r. - Wrocław - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5201
   • 18-19 marca 2019r. - Poznań - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł5472
   • 18-19 marca 2019r. - Poznań - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł5102
   • 18-19 marca 2019r. - Kraków - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł5268
   • 18-19 marca 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5530
   • 18-19 marca 2019r. - Wrocław - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5121
   • 20 marca 2019r. - Zakopane - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5362
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4951
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5422
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4995
   • 20-21 marca 2019r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5322
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5140
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - Lean SIX SIGMA – champion executive - 1.810 zł4965
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5110
   • 20-21 marca 2019r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5440
   • 20-22 marca 2019r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5497
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5002
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4912
   • 21-22 marca 2019r. - Warszawa - Lean w Obsłudze Klienta - 0 zł5560
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5451
   • 21 marca 2019r. - Zakopane - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5342
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł5377
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł5480
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5247
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5280
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników - 1.590 zł4955
   • 21-22 marca 2019r. - Poznań - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 - 990 zł5302
   • 21-22 marca 2019r. - Zakopane - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4897
   • 22 marca 2019r. - Zakopane - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5352
   • 22 marca 2019r. - Zakopane - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5231
   • 22 marca 2019r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5431
   • 25-26 marca 2019r. - Katowice - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł5380
   • 25-27 marca 2019r. - Katowice - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5065
   • 27-29 marca 2019r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5516
   • 28-29 marca 2019r. - Warszawa - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł5271
   • 29 marca 2019r. - Kraków - Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO - 740 zł5277
   • 1-2 kwietnia 2019r. - Warszawa - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4907
   • 1-2 kwietnia 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5531
   • 1-2 kwietnia 2019r. - Warszawa - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł5462
   • 3-5 kwietnia 2019r. - Poznań - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5508
   • 4-5 kwietnia 2019r. - Wrocław - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł5308
   • 4-5 kwietnia 2019r. - Wrocław - Mowa ciała i komunikacja niewerbalna – mówcy, przywódcy, negocjatora - 1.390 zł5556
   • 4-5 kwietnia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł5383
   • 4-5 kwietnia 2019r. - Wrocław - Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł5009
   • 5 kwietnia 2019r. - Kraków - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł5447
   • 5 kwietnia 2019r. - Poznań - Mocowanie ładunków - 740 zł5079
   • 5 kwietnia 2019r. - Wrocław - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł5289
   • 8-10 kwietnia 2019r. - Katowice - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5423
   • 8-9 kwietnia 2019r. - Warszawa - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5106
   • 8 kwietnia 2019r. - Katowice - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4962
   • 8-9 kwietnia 2019r. - Kraków - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł5385
   • 8-9 kwietnia 2019r. - Warszawa - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł5212
   • 9-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5196
   • 9 kwietnia 2019r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5087
   • 9-11 kwietnia 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5190
   • 10-11 kwietnia 2019r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5323
   • 10-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Lean Manufacturing - 1.810 zł5118
   • 10-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4996
   • 10-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5179
   • 10 kwietnia 2019r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5363
   • 10-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5333
   • 10-11 kwietnia 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5154
   • 10-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5394
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.340 zł4953
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015 - 990 zł5303
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł5318
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5053
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5248
   • 11 kwietnia 2019r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5343
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5003
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Wystąpienia biznesowe z Maciejem Orłosiem - 1.490 zł5216
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł5072
   • 11 kwietnia 2019r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5202
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł5387
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4976
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł5085
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Lean Management w zakupach - 1.390 zł5143
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5452
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5465
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5099
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł5475
   • 11-12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4913
   • 12 kwietnia 2019r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5353
   • 15-16 kwietnia 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5532
   • 25-26 kwietnia 2019r. - Warszawa - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4923
   • 25-26 kwietnia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5075
   • 25-26 kwietnia 2019r. - Warszawa - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł5482
   • 25-26 kwietnia 2019r. - Kraków - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł5292
   • 6-7 maja 2019r. - Katowice - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł5390
   • 6-7 maja 2019r. - Wrocław - Negocjacje handlowe - 1.390 zł5255
   • 8 maja 2019r. - Wrocław - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5029
   • 8-10 maja 2019r. - Wrocław - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5024
   • 8-10 maja 2019r. - Katowice - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5498
   • 8-9 maja 2019r. - Katowice - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5441
   • 9-10 maja 2019r. - Katowice - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5218
   • 9-10 maja 2019r. - Warszawa - Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy - 1.290 zł5294
   • 9-10 maja 2019r. - Katowice - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4914
   • 9-10 maja 2019r. - Poznań - Planowanie logistyczne - 1.440 zł5135
   • 9-10 maja 2019r. - Warszawa - Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015 - 990 zł5306
   • 9-10 maja 2019r. - Wrocław - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5036
   • 9-10 maja 2019r. - Warszawa - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4933
   • 10 maja 2019r. - Katowice - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5432
   • 10 maja 2019r. - Katowice - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5232
   • 10 maja 2019r. - Katowice - Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie - 740 zł5012
   • 13-14 maja 2019r. - Warszawa - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5015
   • 13-14 maja 2019r. - Wrocław - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł5022
   • 13-14 maja 2019r. - Warszawa - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4967
   • 13-14 maja 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5591
   • 13-14 maja 2019r. - Kraków - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł5274
   • 13-14 maja 2019r. - Wrocław - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł5147
   • 15 maja 2019r. - Poznań - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5364
   • 15-17 maja 2019r. - Katowice - Auditor zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko, bhp - 1.390 zł5310
   • 15-17 maja 2019r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5334
   • 15-17 maja 2019r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5111
   • 15-16 maja 2019r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5324
   • 16 maja 2019r. - Warszawa - Transport kolejowy - 760 zł5478
   • 16-17 maja 2019r. - Warszawa - Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym - 1.440 zł4928
   • 16-17 maja 2019r. - Poznań - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł5149
   • 16-17 maja 2019r. - Kraków - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł5258
   • 16 maja 2019r. - Poznań - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5344
   • 17 maja 2019r. - Poznań - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5354
   • 17 maja 2019r. - Warszawa - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne - 740 zł5019
   • 20-21 maja 2019r. - Katowice - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł5145
   • 20-21 maja 2019r. - Warszawa - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4979
   • 22-24 maja 2019r. - Warszawa - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł5392
   • 23-24 maja 2019r. - Warszawa - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł5062
   • 27-28 maja 2019r. - Kraków - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł5312
   • 28-30 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5191
   • 28 maja 2019r. - Kraków - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5088
   • 28-31 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5197
   • 29-30 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5155
   • 29-31 maja 2019r. - Kraków - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5588
   • 29-31 maja 2019r. - Kraków - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5066
   • 29-31 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5180
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5453
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5219
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5249
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4950
   • 30 maja 2019r. - Kraków - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4949
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5412
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5372
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5298
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5469
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5094
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Trudne rozmowy z pracownikami - 1.390 zł5579
   • 31 maja 2019r. - Kraków - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5203
   • 31 maja 2019r. - Kraków - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4948
   • 3 czerwca 2019r. - Warszawa - Pozwolenie AEO - 740 zł4960
   • 3 czerwca 2019r. - Warszawa - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł5448
   • 3-4 czerwca 2019r. - Warszawa - Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji - 1.490 zł5124
   • 4-6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5187
   • 4 czerwca 2019r. - Gdańsk - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5089
   • 4-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5193
   • 5-6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5156
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Lean Manufacturing - 1.810 zł5119
   • 5 czerwca 2019r. - Sopot - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5030
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5067
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5424
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5335
   • 5 czerwca 2019r. - Sopot - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5567
   • 5-7 czerwca 2019r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4997
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5181
   • 5-6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5442
   • 5 czerwca 2019r. - Gdańsk - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5365
   • 5-7 czerwca 2019r. - Sopot - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5025
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5499
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4915
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5413
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4931
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5037
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł5063
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł5285
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5250
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł5132
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5454
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł5418
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł5041
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4968
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5048
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5004
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5325
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4958
   • 6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5345
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5220
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5100
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5466
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł5314
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4936
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Standaryzacja pracy - 1.340 zł5241
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5204
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5355
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5234
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5433
   • 10-12 czerwca 2019r. - Kraków - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5138
   • 10-11 czerwca 2019r. - Poznań - TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity - 1.440 zł5126
   • 10-11 czerwca 2019r. - Poznań - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4989
   • 10-11 czerwca 2019r. - Warszawa - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł5269
   • 10-11 czerwca 2019r. - Warszawa - Wymagania Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001/OHSAS 18001 - 990 zł5305
   • 10-11 czerwca 2019r. - Wrocław - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5406
   • 11-12 czerwca 2019r. - Wrocław - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł5473
   • 12-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4998
   • 12-14 czerwca 2019r. - Wrocław - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5114
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5005
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł4892
   • 13-14 czerwca 2019r. - Warszawa - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł5239
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł5296
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł5083
   • 13-14 czerwca 2019r. - Warszawa - Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC - 1.490 zł5316
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5221
   • 17-18 czerwca 2019r. - Kraków - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4924
   • 17-18 czerwca 2019r. - Warszawa - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.390 zł4985
   • 17-18 czerwca 2019r. - Warszawa - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5058
   • 24-25 czerwca 2019r. - Poznań - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4982
   • 24-25 czerwca 2019r. - Warszawa - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5262
   • 26-28 czerwca 2019r. - Katowice - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5509
   • 27-28 czerwca 2019r. - Warszawa - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł5103
   • 1-2 lipca 2019r. - Wrocław - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł5045
   • 1-2 lipca 2019r. - Warszawa - Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł5010
   • 1-2 lipca 2019r. - Poznań - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł5213
   • 3-4 lipca 2019r. - Olsztyn - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5326
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5395
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4952
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5425
   • 3-4 lipca 2019r. - Olsztyn - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5157
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4999
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5500
   • 3-4 lipca 2019r. - Olsztyn - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5443
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5112
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5141
   • 3 lipca 2019r. - Olsztyn - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5366
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5182
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5336
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł5309
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5222
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4904
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Symulacja LEAN OFFICE - 1.390 zł5403
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4881
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5054
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4916
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5281
   • 4 lipca 2019r. - Olsztyn - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5346
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5095
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5006
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5455
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5470
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5356
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5233
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5205
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5434
   • 8-9 lipca 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4908
   • 8 lipca 2019r. - Kraków - Mocowanie ładunków - 740 zł5080
   • 8-9 lipca 2019r. - Kraków - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł5266
   • 8-9 lipca 2019r. - Warszawa - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4993
   • 26 lipca 2019r. - Katowice - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5517
   • 19-20 sierpnia 2019r. - Kraków - Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015 - 990 zł5307
   • 26-27 sierpnia 2019r. - Kraków - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5122
   • 26-28 sierpnia 2019r. - Katowice - Lean Manufacturing - 1.810 zł5506
   • 26-27 sierpnia 2019r. - Kraków - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4969
   • 26-27 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5263
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5183
   • 28 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5367
   • 28-29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5158
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5337
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5589
   • 28-29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5327
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5107
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" - 1.490 zł5401
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4940
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4977
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5076
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4917
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł5272
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł5378
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5096
   • 29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5347
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5016
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł5483
   • 29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4943
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5299
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Sopot - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5456
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5223
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników - 1.590 zł4956
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł5243
   • 30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5206
   • 30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5357
   • 30 sierpnia 2019r. - Poznań - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne - 740 zł5020
   • 30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4946
   • 2-3 września 2019r. - Warszawa - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł5381
   • 2-3 września 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5049
   • 4-6 września 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5524
   • 4-6 września 2019r. - Kraków - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5510
   • 5-6 września 2019r. - Wrocław - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4925
   • 5-6 września 2019r. - Warszawa - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł5150
   • 5-6 września 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5533
   • 5-6 września 2019r. - Gdańsk - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł5259
   • 6 września 2019r. - Katowice - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł5449
   • 9-10 września 2019r. - Warszawa - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł5286
   • 9-10 września 2019r. - Kraków - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4990
   • 9-10 września 2019r. - Kraków - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł5476
   • 9-10 września 2019r. - Katowice - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł5074
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5224
   • 12-13 września 2019r. - Katowice - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5251
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł5042
   • 12-13 września 2019r. - Warszawa - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5414
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.390 zł4986
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł5388
   • 13 września 2019r. - Kraków - Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE - 740 zł5291
   • 16-17 września 2019r. - Poznań - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.290 zł5061
   • 16-17 września 2019r. - Kraków - Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji - 1.490 zł5125
   • 16 września 2019r. - Wrocław - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4963
   • 16-17 września 2019r. - Warszawa - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł5210
   • 16-17 września 2019r. - Kraków - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł5086
   • 18-20 września 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5523
   • 18-20 września 2019r. - Rzeszów - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5068
   • 18-20 września 2019r. - Katowice - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5115
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5407
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4918
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł5386
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5457
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015 - 990 zł5304
   • 19-20 września 2019r. - Wrocław - Lean w Obsłudze Klienta - 0 zł5561
   • 19-20 września 2019r. - Wrocław - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4905
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5225
   • 19-20 września 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5534
   • 23-24 września 2019r. - Katowice - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5328
   • 23-24 września 2019r. - Warszawa - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5471
   • 23-24 września 2019r. - Wrocław - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł5576
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5338
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5564
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5587
   • 23 września 2019r. - Katowice - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5368
   • 23-24 września 2019r. - Poznań - Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością - 1.390 zł5410
   • 23-24 września 2019r. - Warszawa - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł5481
   • 24 września 2019r. - Katowice - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5348
   • 25 września 2019r. - Katowice - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5358
   • 26-27 września 2019r. - Warszawa - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł5488
   • 26-27 września 2019r. - Kraków - Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy - 1.290 zł5295
   • 30 września 2019r. - Wrocław - Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO - 740 zł5278
   • 3-4 października 2019r. - Kraków - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł5463
   • 3-4 października 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5535
   • 3 października 2019r. - Katowice - Transport kolejowy - 760 zł5479
   • 3-4 października 2019r. - Warszawa - Planowanie logistyczne - 1.440 zł5136
   • 7-8 października 2019r. - Kraków - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł5376
   • 7 października 2019r. - Warszawa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł5290
   • 7-8 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5511
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5585
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5485
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5396
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5584
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5226
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł5267
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5573
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5373
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5583
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5077
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4926
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Lean Management w zakupach - 1.390 zł5144
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5592
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5300
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł5084
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5458
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł5244
   • 14-15 października 2019r. - Warszawa - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł5575
   • 14-16 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5139
   • 14-15 października 2019r. - Gdańsk - Negocjacje handlowe - 1.390 zł5256
   • 14-16 października 2019r. - Poznań - Auditor zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko, bhp - 1.390 zł5311
   • 16 października 2019r. - Poznań - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5129
   • 17-18 października 2019r. - Rzeszów - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4909
   • 17-18 października 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5536
   • 21-23 października 2019r. - Wrocław - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł5393
   • 22 października 2019r. - Wrocław - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5090
   • 22-25 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5198
   • 22-24 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5192
   • 23-24 października 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5444
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – champion executive - 1.810 zł4973
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5501
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł5000
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5184
   • 23 października 2019r. - Wrocław - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5369
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5426
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5069
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5339
   • 23-24 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5159
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4957
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5581
   • 23-24 października 2019r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5329
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Lean Manufacturing - 1.810 zł5120
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5590
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Standaryzacja pracy - 1.340 zł5242
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł5104
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł5146
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5227
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5252
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5055
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5050
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł5293
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł5319
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5007
   • 24 października 2019r. - Wrocław - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5349
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł5382
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4980
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Symulacja LEAN OFFICE - 1.390 zł5404
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5415
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł5419
   • 24 października 2019r. - Wrocław - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4944
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4941
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5459
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5467
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4934
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4919
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł5569
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4947
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5435
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5359
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5207
   • 25 października 2019r. - Warszawa - Mocowanie ładunków - 740 zł5081
   • 25 października 2019r. - Wrocław - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5235
   • 28-29 października 2019r. - Poznań - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł5270
   • 28-29 października 2019r. - Poznań - Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym - 1.440 zł4929
   • 4-6 listopada 2019r. - Katowice - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5486
   • 4-5 listopada 2019r. - Kraków - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł5214
   • 4-5 listopada 2019r. - Katowice - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł5313
   • 7-8 listopada 2019r. - Katowice - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł5315
   • 7-8 listopada 2019r. - Wrocław - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł5391
   • 7-8 listopada 2019r. - Warszawa - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5123
   • 14-15 listopada 2019r. - Poznań - Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC - 1.490 zł5317
   • 14-15 listopada 2019r. - Wrocław - Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów - 1.340 zł5578
   • 14-15 listopada 2019r. - Poznań - Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł5011
   • 15 listopada 2019r. - Warszawa - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4964
   • 18-19 listopada 2019r. - Wrocław - Trudne rozmowy z pracownikami - 1.390 zł5580
   • 18-19 listopada 2019r. - Wrocław - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.390 zł5574
   • 18-19 listopada 2019r. - Kraków - TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity - 1.440 zł5127
   • 18 listopada 2019r. - Warszawa - Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie - 740 zł5013
   • 18-19 listopada 2019r. - Poznań - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł5148
   • 19 listopada 2019r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5091
   • 19-22 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5194
   • 19-21 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5188
   • 20-21 listopada 2019r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5330
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Lean Manufacturing - 1.810 zł5245
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5427
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5185
   • 20 listopada 2019r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5370
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5502
   • 20 listopada 2019r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5033
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5028
   • 20-21 listopada 2019r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5445
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł5001
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5582
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5340
   • 20-21 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5160
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5253
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4974
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5411
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł5379
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4959
   • 21 listopada 2019r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5350
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł5133
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5008
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5017
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5460
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4937
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł5571
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł5023
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł5474
   • 21-22 listopada 2019r. - Katowice - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł5477
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5034
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.340 zł4954
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5282
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4920
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5228
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4906
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł5046
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5101
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5059
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5208
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5236
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5436
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5360
   • 25 listopada 2019r. - Warszawa - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne - 740 zł5021
   • 25-27 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5142
   • 25-26 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5078
   • 25-26 listopada 2019r. - Wrocław - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł5043
   • 28-29 listopada 2019r. - Wrocław - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4991
   • 29-30 listopada 2019r. - Poznań - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł5565
   • 2-3 grudnia 2019r. - Warszawa - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł5566
   • 2 grudnia 2019r. - Kraków - Pozwolenie AEO - 740 zł4961
   • 2-3 grudnia 2019r. - Wrocław - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5264
   • 2-3 grudnia 2019r. - Kraków - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł5577
   • 2-3 grudnia 2019r. - Katowice - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł5211
   • 2-3 grudnia 2019r. - Katowice - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4927
   • 2-3 grudnia 2019r. - Poznań - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4994
   • 4-6 grudnia 2019r. - Kraków - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5397
   • 5-6 grudnia 2019r. - Poznań - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5563
   • 5-6 grudnia 2019r. - Katowice - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5593
   • 5-6 grudnia 2019r. - Wrocław - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł5273
   • 5-6 grudnia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4910
   • 5-6 grudnia 2019r. - Warszawa - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł5572
   • 9-10 grudnia 2019r. - Kraków - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł5484
   • 9-10 grudnia 2019r. - Katowice - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł5389
   • 9-10 grudnia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5568
   • 9-10 grudnia 2019r. - Kraków - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł5064
   • 9-10 grudnia 2019r. - Wrocław - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.390 zł4987
   • 9-11 grudnia 2019r. - Kraków - Lean Manufacturing - 1.810 zł5507
   • 9 grudnia 2019r. - Wrocław - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5130
   • 9-11 grudnia 2019r. - Kraków - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5116
   • 10 grudnia 2019r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5199
   • 10-12 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5189
   • 10-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5195
   • 11-12 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5161
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5026
   • 11 grudnia 2019r. - Zakopane - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5031
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5562
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5186
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5070
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5503
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5586
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł5428
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5487
   • 11-12 grudnia 2019r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5446
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4983
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5056
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5051
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł5240
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł5275
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Wystąpienia biznesowe z Maciejem Orłosiem - 1.490 zł5217
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4921
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - VAT w transporcie - 1.340 zł5040
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5038
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł5287
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Mowa ciała i komunikacja niewerbalna – mówcy, przywódcy, negocjatora - 1.390 zł5557
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4932
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5301
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł5570
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5108
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4938
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5461
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł5320
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5374
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł5384
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5097
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł5151
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5416
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4978
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4975
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5408
   • 13 grudnia 2019r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł5437
   • 13 grudnia 2019r. - Zakopane - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł5237
   • 13 grudnia 2019r. - Zakopane - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5209
   • 16-17 grudnia 2019r. - Warszawa - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł5260
   • 16-17 grudnia 2019r. - Wrocław - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5283
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Autoprezentacji i Kreowania wizerunku - 7.400 zł2418
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Project Management na poziom IPMA D i C – szkolenie poglądowe - 1.890 zł754
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Kadr i Płac - 6.300 zł2421
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Logistyki - 7.300 zł2424
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Prawa Celnego - 5.650 zł2426
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia LEAN KAIZEN - 7.100 zł2423
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia HR Biznes Partnera - 6.900 zł2420
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Office Managera - 6.450 zł2417
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Szefa Produkcji - 7.100 zł2437
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Negocjatora - 6.900 zł2434
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Rekrutera - 7.600 zł2431
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - 6.550 zł2428
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Transportu - 5.450 zł2425
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Kontrolera Jakości - 7.100 zł2422
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Doskonalenia Procesów Produkcyjnych - 7.100 zł2419
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Planisty Produkcji - 7.200 zł2429
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Obsługi Klienta - 6.600 zł2432
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Managera - 6.450 zł2435
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Magazyniera - 5.800 zł2427
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Trenera Wewnętrznego - 7.400 zł2438
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Project Managera - 6.900 zł2430
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skuteczny Sprzedawca - 6.500 zł2436
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Zakupowca i Negocjatora - 7.300 zł2439
   • Do ustalenia - Poznań - Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności - 1.390 zł4248
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google