Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 21-22 maja 2018r. - Kraków - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.240 zł4837
   • 21-22 maja 2018r. - Kraków - Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności - 1.390 zł4247
   • 21-22 maja 2018r. - Warszawa - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.490 zł4164
   • 21-22 maja 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4813
   • 21-22 maja 2018r. - Katowice - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.290 zł4834
   • 24-25 maja 2018r. - Olsztyn - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4688
   • 24-25 maja 2018r. - Poznań - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4847
   • 28 maja 2018r. - Kraków - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4663
   • 28-30 maja 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4110
   • 28-30 maja 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4763
   • 28-30 maja 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - XII edycja - 1.890 zł4731
   • 28-29 maja 2018r. - Warszawa - Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy - 1.390 zł4577
   • 4-5 czerwca 2018r. - Poznań - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4094
   • 4-5 czerwca 2018r. - Poznań - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł4525
   • 4 czerwca 2018r. - Wrocław - Planowane zmiany w transporcie drogowym w oparciu o projekt nowelizacji ustawy w prawodawstwie unijnym i krajowym - 790 zł4852
   • 4-5 czerwca 2018r. - Poznań - Standaryzacja pracy - 1.340 zł4377
   • 5-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4346
   • 5 czerwca 2018r. - Gdańsk - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4237
   • 5-7 czerwca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4802
   • 5-7 czerwca 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4335
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4639
   • 6-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4324
   • 6-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4204
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Bądź na fali z Progress Project - Letnia edycja szkoleń nad Bałtykiem - 0 zł4789
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4819
   • 6 czerwca 2018r. - Gdańsk - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4459
   • 6-8 czerwca 2018r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4418
   • 6-7 czerwca 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4722
   • 6-7 czerwca 2018r. - Sopot - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4623
   • 6-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4079
   • 6-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4492
   • 6-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4276
   • 6-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4532
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł4830
   • 7 czerwca 2018r. - Warszawa - Transport kolejowy - 760 zł4695
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4822
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4132
   • 7-8 czerwca 2018r. - Warszawa - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł4171
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4401
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł4517
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4584
   • 7-8 czerwca 2018r. - Poznań - Planowanie logistyczne - 1.440 zł4301
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł4707
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł4750
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4654
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Planowanie Marketingowe. Budowa strategii sprzedaży - 1.390 zł4831
   • 7-8 czerwca 2018r. - Wrocław - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4228
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4370
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Bądź na fali z Progress Project - Letnia edycja szkoleń nad Bałtykiem - 0 zł4790
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4475
   • 7 czerwca 2018r. - Gdańsk - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4507
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4063
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4676
   • 7-8 czerwca 2018r. - Sopot - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł4603
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4157
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4259
   • 7-8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4543
   • 8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4361
   • 8 czerwca 2018r. - Gdańsk - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4444
   • 11-12 czerwca 2018r. - Poznań - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł4433
   • 11 czerwca 2018r. - Warszawa - Zatrudnianie cudzoziemców - 740 zł4592
   • 11-12 czerwca 2018r. - Warszawa - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł4745
   • 11-13 czerwca 2018r. - Poznań - Lean Manufacturing - 1.810 zł4264
   • 11-13 czerwca 2018r. - Poznań - Auditor systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 - 1.390 zł4844
   • 11-13 czerwca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4111
   • 11-13 czerwca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4764
   • 13 czerwca 2018r. - Katowice - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł4780
   • 13-15 czerwca 2018r. - Warszawa - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł4523
   • 14-15 czerwca 2018r. - Warszawa - VAT w transporcie - 1.340 zł4848
   • 14-15 czerwca 2018r. - Wrocław - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł4159
   • 14-15 czerwca 2018r. - Kraków - Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji - 1.490 zł4280
   • 14-15 czerwca 2018r. - Warszawa - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł4540
   • 14-15 czerwca 2018r. - Warszawa - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4854
   • 18-19 czerwca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4812
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników - 1.590 zł4598
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4678
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4277
   • 18 czerwca 2018r. - Kraków - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4566
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4325
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4253
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4559
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4073
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany - 1.390 zł4368
   • 18 czerwca 2018r. - Warszawa - Mocowanie ładunków - 740 zł4223
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4205
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4723
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł4794
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł4225
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4624
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł4588
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 - 990 zł4711
   • 18 czerwca 2018r. - Kraków - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4460
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4402
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4609
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł4305
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4704
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4080
   • 18-19 czerwca 2018r. - Wrocław - Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015 - 1.390 zł4003
   • 18-19 czerwca 2018r. - Warszawa - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł4855
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4125
   • 18-19 czerwca 2018r. - Warszawa - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł4845
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4640
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4064
   • 18-19 czerwca 2018r. - Kraków - Efektywne budowanie zespołów – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł4150
   • 18-20 czerwca 2018r. - Kraków - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4493
   • 19-20 czerwca 2018r. - Kraków - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4574
   • 19-20 czerwca 2018r. - Kraków - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4655
   • 19-20 czerwca 2018r. - Kraków - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4476
   • 19 czerwca 2018r. - Kraków - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4508
   • 19-20 czerwca 2018r. - Kraków - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.190 zł4371
   • 20 czerwca 2018r. - Kraków - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4445
   • 20 czerwca 2018r. - Kraków - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4362
   • 21-22 czerwca 2018r. - Wrocław - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł4215
   • 21-22 czerwca 2018r. - Wrocław - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4129
   • 21-22 czerwca 2018r. - Wrocław - Negocjacje handlowe - 1.390 zł4408
   • 21-22 czerwca 2018r. - Warszawa - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł4285
   • 22 czerwca 2018r. - Wrocław - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł4857
   • 25-26 czerwca 2018r. - Wrocław - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł4547
   • 25-27 czerwca 2018r. - Warszawa - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.740 zł4850
   • 25-26 czerwca 2018r. - Wrocław - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4413
   • 25 czerwca 2018r. - Warszawa - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4101
   • 25-26 czerwca 2018r. - Wrocław - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł4529
   • 25-26 czerwca 2018r. - Kraków - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.340 zł4824
   • 25-26 czerwca 2018r. - Wrocław - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł4313
   • 28-29 czerwca 2018r. - Warszawa - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł4410
   • 28-29 czerwca 2018r. - Katowice - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł4232
   • 29 cze - 1 lip 2018r. - Do ustalenia - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4858
   • 3 lipca 2018r. - Ostróda - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4239
   • 3-5 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4337
   • 3-6 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4348
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł4605
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4278
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach - 0 zł4787
   • 4-5 lipca 2018r. - Ostróda - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4625
   • 4 lipca 2018r. - Ostróda - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4461
   • 4-5 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4724
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4494
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4326
   • 4-6 lipca 2018r. - Ostróda - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4641
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4174
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4403
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4187
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4376
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4856
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4656
   • 5 lipca 2018r. - Ostróda - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4090
   • 5 lipca 2018r. - Ostróda - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4509
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł4836
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4838
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4087
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4677
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4477
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Rozwiń żagle z Progress Project - Wakacyjna edycja szkoleń na Mazurach - 0 zł4788
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł4593
   • 5-6 lipca 2018r. - Ostróda - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł4309
   • 6 lipca 2018r. - Ostróda - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4363
   • 6 lipca 2018r. - Ostróda - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4446
   • 6 lipca 2018r. - Ostróda - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4084
   • 9-10 lipca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4109
   • 9-10 lipca 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4762
   • 9-11 lipca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł4801
   • 9-11 lipca 2018r. - Katowice - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4835
   • 23-24 lipca 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4811
   • 20-21 sierpnia 2018r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł4810
   • 21-23 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4338
   • 21 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4240
   • 21-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4349
   • 22-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4642
   • 22-23 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4136
   • 22-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) - 1.890 zł4139
   • 22-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4495
   • 22-23 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4626
   • 22-23 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4725
   • 22 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4462
   • 22 sierpnia 2018r. - Gdańsk - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4567
   • 22-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4207
   • 22-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4560
   • 22-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4327
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł4425
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4679
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4404
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł4514
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł4167
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4076
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4657
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4575
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł4177
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4537
   • 23 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4510
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4143
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.390 zł4181
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4478
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł4298
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4386
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4859
   • 23-24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4066
   • 24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4447
   • 24 sierpnia 2018r. - Gdańsk - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4364
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Kraków - Standaryzacja pracy - 1.340 zł4378
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Warszawa - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł4390
   • 27 sierpnia 2018r. - Gdańsk - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4664
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Warszawa - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł4548
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Warszawa - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł4192
   • 27-28 sierpnia 2018r. - Kraków - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł4530
   • 30-31 sierpnia 2018r. - Warszawa - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł4700
   • 3-4 września 2018r. - Poznań - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł4466
   • 3-4 września 2018r. - Wrocław - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4153
   • 3 września 2018r. - Warszawa - Pozwolenie AEO - 740 zł4629
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł4685
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4703
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł4526
   • 3-4 września 2018r. - Wrocław - Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC - 1.490 zł4428
   • 3-4 września 2018r. - Warszawa - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4130
   • 4 września 2018r. - Warszawa - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł4613
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4533
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4765
   • 5-7 września 2018r. - Katowice - Auditor zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko, bhp - 1.390 zł4017
   • 5-7 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt - 4.500 zł4839
   • 6-7 września 2018r. - Poznań - Negocjacje handlowe - 1.390 zł4155
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4689
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4095
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł4589
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł4697
   • 6-7 września 2018r. - Warszawa - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł4250
   • 7 września 2018r. - Katowice - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4102
   • 10-11 września 2018r. - Warszawa - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł4407
   • 10-11 września 2018r. - Kraków - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł4596
   • 10-11 września 2018r. - Gdańsk - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł4286
   • 10-11 września 2018r. - Warszawa - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4133
   • 11 września 2018r. - Katowice - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4241
   • 11-13 września 2018r. - Katowice - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4339
   • 11-14 września 2018r. - Katowice - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4350
   • 12-14 września 2018r. - Katowice - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4203
   • 12-14 września 2018r. - Katowice - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4323
   • 12-13 września 2018r. - Katowice - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4721
   • 12-14 września 2018r. - Katowice - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4638
   • 12-13 września 2018r. - Katowice - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4622
   • 12 września 2018r. - Katowice - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4568
   • 12-14 września 2018r. - Katowice - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4561
   • 12-14 września 2018r. - Katowice - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4275
   • 12-14 września 2018r. - Katowice - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4491
   • 12 września 2018r. - Katowice - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4458
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł4180
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł4520
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4544
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4675
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4474
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4254
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł4050
   • 13-14 września 2018r. - Warszawa - Planowanie logistyczne - 1.340 zł4302
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4400
   • 13 września 2018r. - Katowice - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4506
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4576
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł4382
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4653
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4098
   • 13-14 września 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4741
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł4693
   • 13-14 września 2018r. - Katowice - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4067
   • 14 września 2018r. - Katowice - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4360
   • 14 września 2018r. - Katowice - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4443
   • 17-18 września 2018r. - Warszawa - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł4183
   • 17-18 września 2018r. - Warszawa - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł4306
   • 17-18 września 2018r. - Warszawa - TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity - 1.440 zł4283
   • 17-18 września 2018r. - Wrocław - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł4220
   • 17-18 września 2018r. - Warszawa - Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością - 1.390 zł4554
   • 19-21 września 2018r. - Rzeszów - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4208
   • 20-21 września 2018r. - Warszawa - Warsztat antystresowy dla zaawansowanych – techniki redukcji długotrwałego stresu - 1.440 zł4776
   • 20-21 września 2018r. - Wrocław - Wymagania Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001/OHSAS 18001 - 990 zł4429
   • 20-21 września 2018r. - Warszawa - Podstawy obsługi komputera i pakietu MS Office - 1.050 zł4729
   • 21 września 2018r. - Wrocław - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4665
   • 24-25 września 2018r. - Olsztyn - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4415
   • 24-25 września 2018r. - Wrocław - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł4751
   • 25-26 września 2018r. - Katowice - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł4860
   • 26 września 2018r. - Rzeszów - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4463
   • 26-27 września 2018r. - Rzeszów - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4726
   • 26-28 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt - 4.500 zł4840
   • 26-28 września 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4766
   • 26-27 września 2018r. - Rzeszów - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4627
   • 26-28 września 2018r. - Rzeszów - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4328
   • 26-28 września 2018r. - Rzeszów - Lean Manufacturing - 1.810 zł4265
   • 26-28 września 2018r. - Rzeszów - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4643
   • 26-28 września 2018r. - Rzeszów - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4497
   • 27-28 września 2018r. - Wrocław - Wystąpienia biznesowe z Maciejem Orłosiem - 1.590 zł4772
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4479
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł4518
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4658
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4680
   • 27 września 2018r. - Rzeszów - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4511
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" - 1.490 zł4553
   • 27-28 września 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4742
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4068
   • 27-28 września 2018r. - Rzeszów - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4405
   • 28 września 2018r. - Rzeszów - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4448
   • 28 września 2018r. - Rzeszów - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4365
   • 1-3 października 2018r. - Kraków - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł4290
   • 1-2 października 2018r. - Warszawa - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł4216
   • 4-5 października 2018r. - Olsztyn - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł4314
   • 4-5 października 2018r. - Warszawa - Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015 - 990 zł4431
   • 4-5 października 2018r. - Wrocław - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4163
   • 5 października 2018r. - Wrocław - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne - 740 zł4246
   • 8-9 października 2018r. - Wrocław - Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy - 1.390 zł4578
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4671
   • 8-9 października 2018r. - Wrocław - Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015 - 990 zł4555
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4229
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4255
   • 8-10 października 2018r. - Poznań - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4634
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł4310
   • 8-10 października 2018r. - Poznań - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4199
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4618
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4188
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4396
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4069
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł4160
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4717
   • 8-10 października 2018r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4487
   • 8 października 2018r. - Poznań - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4454
   • 8-9 października 2018r. - Poznań - Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności - 1.390 zł4248
   • 8-10 października 2018r. - Poznań - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4279
   • 8-10 października 2018r. - Poznań - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4319
   • 9-10 października 2018r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4472
   • 9 października 2018r. - Poznań - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4502
   • 9-10 października 2018r. - Poznań - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4649
   • 9 października 2018r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XII edycja - 5.400 zł4112
   • 9-10 października 2018r. - Poznań - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł4172
   • 10 października 2018r. - Poznań - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4439
   • 10 października 2018r. - Poznań - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4354
   • 11-12 października 2018r. - Wrocław - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł4541
   • 11-12 października 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4743
   • 11-12 października 2018r. - Kraków - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł4287
   • 15-16 października 2018r. - Warszawa - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł4795
   • 15-16 października 2018r. - Olsztyn - Efektywne budowanie zespołów – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł4151
   • 15 października 2018r. - Warszawa - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4661
   • 17-19 października 2018r. - Kraków - Lean Manufacturing - 1.810 zł4266
   • 18-19 października 2018r. - Warszawa - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł4515
   • 18-19 października 2018r. - Wrocław - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4126
   • 18-19 października 2018r. - Wrocław - Lean Management w zakupach - 1.390 zł4768
   • 18-19 października 2018r. - Kraków - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł4698
   • 18-19 października 2018r. - Kraków - MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4134
   • 18-19 października 2018r. - Kraków - Symulacja LEAN OFFICE - 1.390 zł4551
   • 22-23 października 2018r. - Poznań - Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym - 1.440 zł4057
   • 22-24 października 2018r. - Katowice - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - XIII edycja - 1.890 zł4732
   • 22-23 października 2018r. - Kraków - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł4434
   • 22-24 października 2018r. - Katowice - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XIII edycja - 5.400 zł4113
   • 22 października 2018r. - Kraków - Mocowanie ładunków - 740 zł4224
   • 23 października 2018r. - Wrocław - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4242
   • 23-25 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4340
   • 23-26 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4351
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4194
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4269
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4169
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł4524
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4329
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu - 0 zł4791
   • 24-25 października 2018r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4727
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4081
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4419
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4644
   • 24 października 2018r. - Wrocław - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4464
   • 24-25 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.390 zł4137
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) - 1.890 zł4140
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4611
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4147
   • 24-25 października 2018r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4628
   • 24-26 października 2018r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4496
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4480
   • 25 października 2018r. - Wrocław - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4512
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4406
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4372
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł4383
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł4307
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany - 1.390 zł4367
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4260
   • 25-26 października 2018r. - Warszawa - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4175
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł4226
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4702
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4585
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł4168
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników - 1.590 zł4599
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4144
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4659
   • 25-26 października 2018r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - V edycja - 4.600 zł4861
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4070
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4681
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4690
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu - 0 zł4792
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł4846
   • 25-26 października 2018r. - Wrocław - VAT w transporcie - 1.340 zł4849
   • 26 października 2018r. - Wrocław - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4366
   • 26 października 2018r. - Wrocław - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4449
   • 29-30 października 2018r. - Warszawa - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4158
   • 29-30 października 2018r. - Olsztyn - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4053
   • 29 października 2018r. - Wrocław - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł4295
   • 29-30 października 2018r. - Poznań - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł4746
   • 5-6 listopada 2018r. - Warszawa - Rozmowa oceniająca z pracownikiem - 1.390 zł4055
   • 7-9 listopada 2018r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – champion executive - 1.810 zł4124
   • 8-9 listopada 2018r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4189
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł4694
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje handlowe - 1.390 zł4156
   • 8-9 listopada 2018r. - Warszawa - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł4594
   • 9 listopada 2018r. - Wrocław - Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie - 740 zł4683
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji - 1.490 zł4281
   • 12-13 listopada 2018r. - Warszawa - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 - 990 zł4430
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł4467
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Planowanie logistyczne - 1.440 zł4303
   • 12 listopada 2018r. - Poznań - Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO - 740 zł4581
   • 12-13 listopada 2018r. - Poznań - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.490 zł4165
   • 12-13 listopada 2018r. - Katowice - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł4411
   • 13 listopada 2018r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4243
   • 13-15 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4334
   • 13-16 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4345
   • 14 listopada 2018r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4452
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4317
   • 14-15 listopada 2018r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4715
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4820
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4420
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł4562
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4273
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4197
   • 14 listopada 2018r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł4569
   • 14-15 listopada 2018r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4616
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4632
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4485
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł4606
   • 14-16 listopada 2018r. - Warszawa - Stolica Rozwoju Progress Project - listopadaowa edycja szkoleń w Warszawie - 0 zł4783
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4823
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł4531
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł4571
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł4261
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4373
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł4161
   • 15 listopada 2018r. - Warszawa - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4091
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł4233
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4099
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4088
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł4706
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4077
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4071
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł4423
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4387
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Stolica Rozwoju Progress Project - listopadaowa edycja szkoleń w Warszawie - 0 zł4784
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł4545
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą - 1.590 zł4535
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4647
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4394
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4470
   • 15 listopada 2018r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4500
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4669
   • 15-16 listopada 2018r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4586
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4358
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4437
   • 16 listopada 2018r. - Poznań - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4103
   • 16 listopada 2018r. - Warszawa - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4085
   • 19-20 listopada 2018r. - Poznań - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł4597
   • 19 listopada 2018r. - Warszawa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł4591
   • 19-20 listopada 2018r. - Kraków - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł4391
   • 19-21 listopada 2018r. - Katowice - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XIII edycja - 5.400 zł4114
   • 19-20 listopada 2018r. - Wrocław - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł4686
   • 19 listopada 2018r. - Katowice - System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopadaa 2016 - 640 zł4666
   • 19-21 listopada 2018r. - Gdańsk - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł4291
   • 21-22 listopada 2018r. - Wrocław - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł4828
   • 22-23 listopada 2018r. - Kraków - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4131
   • 22-23 listopada 2018r. - Katowice - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł4701
   • 22-23 listopada 2018r. - Warszawa - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł4178
   • 26-28 listopada 2018r. - Wrocław - Lean Manufacturing - 1.810 zł4267
   • 26-27 listopada 2018r. - Poznań - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł4710
   • 26-27 listopada 2018r. - Warszawa - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4127
   • 29-30 listopada 2018r. - Poznań - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł4549
   • 29-30 listopada 2018r. - Kraków - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł4752
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4154
   • 29-30 listopada 2018r. - Poznań - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł4193
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł4221
   • 29-30 listopada 2018r. - Warszawa - Standaryzacja pracy - 1.340 zł4379
   • 30 listopada 2018r. - Katowice - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł4296
   • 3-4 grudnia 2018r. - Kraków - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł4217
   • 3-5 grudnia 2018r. - Warszawa - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4082
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł4299
   • 3-4 grudnia 2018r. - Warszawa - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł4414
   • 6-7 grudnia 2018r. - Warszawa - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł4051
   • 10-11 grudnia 2018r. - Wrocław - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł4184
   • 10-11 grudnia 2018r. - Wrocław - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł4288
   • 10-11 grudnia 2018r. - Katowice - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł4527
   • 10-11 grudnia 2018r. - Katowice - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XIII edycja - 5.400 zł4115
   • 11-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł4343
   • 11 grudnia 2018r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł4244
   • 11-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł4332
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł4612
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł4271
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł4170
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł4201
   • 12-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł4620
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zdobywaj szczyty z Progress Project - XI edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem - 0 zł4785
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4148
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł4489
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny - 1.890 zł4636
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł4321
   • 12-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł4421
   • 12-13 grudnia 2018r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł4719
   • 12 grudnia 2018r. - Zakopane - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł4456
   • 13 grudnia 2018r. - Zakopane - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł4504
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4072
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł4482
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4074
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł4673
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4096
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł4190
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł4145
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł4426
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł4388
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4398
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.340 zł4651
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł4521
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.440 zł4601
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł4311
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł4587
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Zdobywaj szczyty z Progress Project - XI edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem - 0 zł4786
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł4173
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4538
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł4230
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł4256
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł4374
   • 13-14 grudnia 2018r. - Zakopane - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł4691
   • 14 grudnia 2018r. - Zakopane - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł4356
   • 14 grudnia 2018r. - Zakopane - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł4441
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt - 4.500 zł4841
   • 28 stycznia 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA - Black Belt - XII edycja - 8.400 zł4767
   • 11 marca 2019r. - Katowice - LEAN SIX SIGMA - Green Belt - XIII edycja - 5.400 zł4116
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Rekrutera - 7.600 zł2431
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - 6.550 zł2428
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Magazyniera - 5.800 zł2427
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Logistyki - 7.300 zł2424
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Kadr i Płac - 6.300 zł2421
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Autoprezentacji i Kreowania wizerunku - 7.400 zł2418
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Kontrolera Jakości - 7.100 zł2422
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Doskonalenia Procesów Produkcyjnych - 7.100 zł2419
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Zakupowca i Negocjatora - 7.300 zł2439
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skuteczny Sprzedawca - 6.500 zł2436
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Project Managera - 6.900 zł2430
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Trenera Wewnętrznego - 7.400 zł2438
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Managera - 6.450 zł2435
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Obsługi Klienta - 6.600 zł2432
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Planisty Produkcji - 7.200 zł2429
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Prawa Celnego - 5.650 zł2426
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia LEAN KAIZEN - 7.100 zł2423
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Project Management na poziom IPMA D i C – szkolenie poglądowe - 1.890 zł754
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia HR Biznes Partnera - 6.900 zł2420
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Transportu - 5.450 zł2425
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Office Managera - 6.450 zł2417
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Szefa Produkcji - 7.100 zł2437
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Negocjatora - 6.900 zł2434
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20182018
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google