Szukaj w serwisie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie


 1. Wybierz termin szkolenia z listy
   • ---------
   • 21-22 maja 2019r. - Kraków - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł5673
   • 22-23 maja 2019r. - Wrocław - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5690
   • 23-24 maja 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5681
   • 23-24 maja 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5677
   • 24 maja 2019r. - Warszawa - Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE - 740 zł5288
   • 27-28 maja 2019r. - Wrocław - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł5712
   • 27-28 maja 2019r. - Poznań - TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity - 1.440 zł5126
   • 28-30 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5191
   • 28 maja 2019r. - Kraków - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5088
   • 28-31 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5197
   • 29-31 maja 2019r. - Poznań - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5707
   • 29-30 maja 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5726
   • 29-31 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5180
   • 29-30 maja 2019r. - Kraków - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5155
   • 29-31 maja 2019r. - Kraków - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5588
   • 29-31 maja 2019r. - Wrocław - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5724
   • 29-31 maja 2019r. - Poznań - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5703
   • 29 maja 2019r. - Warszawa - Rygory prawne zwalniania pracowników – rozwiązywanie umów o pracę, pojedynczo i zbiorowo, w zgodzie z prawem i ochroną interesu pracodawcy - 760 zł5717
   • 29-31 maja 2019r. - Kraków - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5066
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5412
   • 30-31 maja 2019r. - Wrocław - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5094
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5469
   • 30-31 maja 2019r. - Poznań - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł5713
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5372
   • 30-31 maja 2019r. - Poznań - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5740
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Trudne rozmowy z pracownikami - 1.390 zł5579
   • 30-31 maja 2019r. - Wrocław - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5453
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5249
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5219
   • 30-31 maja 2019r. - Kraków - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5298
   • 31 maja 2019r. - Kraków - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5203
   • 3-4 czerwca 2019r. - Warszawa - Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji - 1.490 zł5124
   • 3-4 czerwca 2019r. - Poznań - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł5753
   • 3-4 czerwca 2019r. - Wrocław - Pewność siebie i wzmacnianie potencjału - 1.390 zł5699
   • 3 czerwca 2019r. - Warszawa - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł5448
   • 3 czerwca 2019r. - Warszawa - Pozwolenie AEO - 740 zł4960
   • 4-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5193
   • 4-6 czerwca 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5633
   • 4-6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5187
   • 4 czerwca 2019r. - Gdańsk - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5089
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5424
   • 5 czerwca 2019r. - Gdańsk - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5567
   • 5 czerwca 2019r. - Gdańsk - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5365
   • 5-7 czerwca 2019r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4997
   • 5-7 czerwca 2019r. - Sopot - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5067
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Lean Manufacturing - 1.810 zł5119
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5025
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5181
   • 5-6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5156
   • 5 czerwca 2019r. - Gdańsk - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5030
   • 5-7 czerwca 2019r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł5620
   • 5-6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5442
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5335
   • 5-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5499
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5454
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5250
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł5314
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5325
   • 6 czerwca 2019r. - Gdańsk - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5345
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4958
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5220
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4968
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5466
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł5418
   • 6-7 czerwca 2019r. - Warszawa - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4931
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4915
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4936
   • 6-7 czerwca 2019r. - Sopot - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5004
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5100
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł5063
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł5132
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5037
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł5041
   • 6-7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5048
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2019 roku - 640 zł5234
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5204
   • 7 czerwca 2019r. - Gdańsk - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5355
   • 10-11 czerwca 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5413
   • 10-11 czerwca 2019r. - Warszawa - Wymagania ISO 45001:2018 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - 990 zł5305
   • 10-11 czerwca 2019r. - Wrocław - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5406
   • 10-11 czerwca 2019r. - Poznań - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4989
   • 10-12 czerwca 2019r. - Kraków - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5138
   • 10-11 czerwca 2019r. - Warszawa - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł5269
   • 10-11 czerwca 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5686
   • 11-12 czerwca 2019r. - Poznań - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł5473
   • 11 czerwca 2019r. - Gdańsk - Mocowanie ładunków - 740 zł5738
   • 11-12 czerwca 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł5641
   • 12-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4998
   • 13-14 czerwca 2019r. - Warszawa - Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC - 1.490 zł5316
   • 13-14 czerwca 2019r. - Warszawa - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł5239
   • 13-14 czerwca 2019r. - Poznań - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5704
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł5296
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł5083
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5005
   • 13-14 czerwca 2019r. - Poznań - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5708
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł4892
   • 13-14 czerwca 2019r. - Wrocław - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - poziom 2 - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5672
   • 17-18 czerwca 2019r. - Kraków - Warsztat antystresowy - techniki redukcji długotrwałego stresu - poziom 2 - 1.440 zł4924
   • 17-18 czerwca 2019r. - Warszawa - Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów - 1.440 zł5644
   • 17-18 czerwca 2019r. - Warszawa - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5058
   • 17-18 czerwca 2019r. - Poznań - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł5719
   • 17-18 czerwca 2019r. - Warszawa - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.490 zł4985
   • 20-21 czerwca 2019r. - Warszawa - Warsztat zarządzania projektami agile w oparciu o framework SCRUM - 0 zł5627
   • 24-25 czerwca 2019r. - Kraków - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5715
   • 24-25 czerwca 2019r. - Poznań - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4982
   • 24-25 czerwca 2019r. - Wrocław - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł5716
   • 24-25 czerwca 2019r. - Warszawa - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5262
   • 25 czerwca 2019r. - Wrocław - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł5289
   • 26-28 czerwca 2019r. - Katowice - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5509
   • 27-28 czerwca 2019r. - Poznań - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł5103
   • 1-2 lipca 2019r. - Wrocław - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł5045
   • 1-2 lipca 2019r. - Warszawa - Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł5010
   • 1-2 lipca 2019r. - Poznań - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł5213
   • 2-4 lipca 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5634
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł4999
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5425
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł5621
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5182
   • 3 lipca 2019r. - Olsztyn - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5366
   • 3-4 lipca 2019r. - Olsztyn - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5443
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5500
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4952
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5112
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5141
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5395
   • 3-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5336
   • 3-4 lipca 2019r. - Olsztyn - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5157
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5455
   • 4-5 lipca 2019r. - Gdańsk - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5755
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4904
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł4881
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4916
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5006
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5054
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5095
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5222
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5281
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł5309
   • 4 lipca 2019r. - Olsztyn - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5346
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5326
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5470
   • 4-5 lipca 2019r. - Olsztyn - Symulacja LEAN OFFICE - 1.390 zł5403
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2019 roku - 640 zł5233
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5205
   • 5 lipca 2019r. - Olsztyn - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5356
   • 8-9 lipca 2019r. - Warszawa - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4993
   • 8-10 lipca 2019r. - Wrocław - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5114
   • 8-9 lipca 2019r. - Kraków - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł5266
   • 8 lipca 2019r. - Kraków - Mocowanie ładunków - 740 zł5080
   • 8-9 lipca 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4908
   • 18-19 lipca 2019r. - Wrocław - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5748
   • 6-8 sierpnia 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5635
   • 19-20 sierpnia 2019r. - Kraków - Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015 - 990 zł5307
   • 26-27 sierpnia 2019r. - Kraków - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł4969
   • 26-27 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5263
   • 26-28 sierpnia 2019r. - Katowice - Lean Manufacturing - 1.810 zł5506
   • 28-29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5721
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5589
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5337
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5183
   • 28 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5367
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł5598
   • 28-29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5158
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.840 zł4977
   • 28-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5720
   • 29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5347
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Sopot - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5456
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł5378
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników - 1.590 zł4956
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł5483
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4917
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4940
   • 29 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4943
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5107
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5096
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińska-Radomską i Dominiką Grodowską - 2.290 zł5749
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5076
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5327
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5016
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł5758
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5299
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" - 1.490 zł5401
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł5272
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5223
   • 29-30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł5243
   • 30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5206
   • 30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4946
   • 30 sierpnia 2019r. - Poznań - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2018/2019 - warsztaty prawne - 740 zł5020
   • 30 sierpnia 2019r. - Gdańsk - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5357
   • 2-3 września 2019r. - Warszawa - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł5381
   • 2-3 września 2019r. - Kraków - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5122
   • 2-3 września 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5049
   • 3-5 września 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5636
   • 4-6 września 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5524
   • 4-6 września 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt - 4.500 zł5669
   • 4-6 września 2019r. - Kraków - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5510
   • 4-6 września 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5705
   • 4-6 września 2019r. - Do ustalenia - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5723
   • 5-6 września 2019r. - Gdańsk - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł5259
   • 5-6 września 2019r. - Warszawa - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł5150
   • 5-6 września 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5533
   • 5-6 września 2019r. - Wrocław - Warsztat antystresowy - techniki redukcji długotrwałego stresu - poziom 2 - 1.440 zł4925
   • 6 września 2019r. - Katowice - Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym - 640 zł5449
   • 9-10 września 2019r. - Kraków - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4990
   • 9-10 września 2019r. - Kraków - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015 - 990 zł5739
   • 9-10 września 2019r. - Do ustalenia - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5742
   • 9-10 września 2019r. - Kraków - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł5476
   • 9-10 września 2019r. - Wrocław - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł5074
   • 9-10 września 2019r. - Warszawa - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł5286
   • 9-11 września 2019r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5729
   • 9-11 września 2019r. - Wrocław - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - 1.890 zł5728
   • 10-11 września 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł5642
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5224
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł5042
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł5388
   • 12-13 września 2019r. - Warszawa - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5414
   • 12-13 września 2019r. - Kraków - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.390 zł4986
   • 12-13 września 2019r. - Katowice - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5251
   • 13 września 2019r. - Kraków - Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE - 740 zł5291
   • 16-17 września 2019r. - Katowice - Nowoczesna Parametryczna Optymalizacja Procesu - 1.490 zł5687
   • 16 września 2019r. - Wrocław - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4963
   • 16-17 września 2019r. - Warszawa - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł5210
   • 16-18 września 2019r. - Katowice - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5115
   • 16-17 września 2019r. - Kraków - Dystrybucja i planowanie dostaw - 1.440 zł5086
   • 18 września 2019r. - Warszawa - Rygory prawne zwalniania pracowników – rozwiązywanie umów o pracę, pojedynczo i zbiorowo, w zgodzie z prawem i ochroną interesu pracodawcy - 760 zł5718
   • 18-20 września 2019r. - Rzeszów - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5068
   • 18-20 września 2019r. - Warszawa - LEAN SIX SIGMA – Upgrade to Black Belt - 4.500 zł5670
   • 18-19 września 2019r. - Poznań - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.290 zł5061
   • 18-19 września 2019r. - Warszawa - Transakcje handlowe w ramach WDT, WNT, eksport i import towarów - 1.390 zł5756
   • 18-20 września 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5523
   • 18-20 września 2019r. - Warszawa - Lean SIX SIGMA – Black Belt - 8.400 zł5706
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5407
   • 19-20 września 2019r. - Wrocław - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4905
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5225
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5457
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł5386
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015 - 990 zł5304
   • 19-20 września 2019r. - Rzeszów - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4918
   • 19-20 września 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5534
   • 19-20 września 2019r. - Wrocław - Lean w Obsłudze Klienta - 0 zł5561
   • 19-20 września 2019r. - Kraków - Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji - 1.490 zł5125
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5587
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł5594
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5564
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5603
   • 23-24 września 2019r. - Wrocław - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł5576
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5338
   • 23-25 września 2019r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5730
   • 23-24 września 2019r. - Wrocław - MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA) - 1.150 zł5481
   • 23-25 września 2019r. - Katowice - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5662
   • 23 września 2019r. - Katowice - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5368
   • 23-24 września 2019r. - Warszawa - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5471
   • 23-24 września 2019r. - Katowice - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5665
   • 23-24 września 2019r. - Do ustalenia - Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding - 0 zł5746
   • 24-25 września 2019r. - Do ustalenia - Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany - 1.390 zł5743
   • 24-25 września 2019r. - Katowice - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5328
   • 24 września 2019r. - Katowice - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5348
   • 25 września 2019r. - Katowice - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5358
   • 26-27 września 2019r. - Kraków - Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy - 1.290 zł5295
   • 26-27 września 2019r. - Warszawa - System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE) - 1.390 zł5488
   • 26-27 września 2019r. - Poznań - Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością - 1.390 zł5410
   • 1-2 października 2019r. - Warszawa - Pewność siebie i wzmacnianie potencjału - 1.390 zł5700
   • 2-4 października 2019r. - Do ustalenia - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5734
   • 2-4 października 2019r. - Do ustalenia - LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt - 1.890 zł5733
   • 3-4 października 2019r. - Kraków - Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium - 1.390 zł5463
   • 3 października 2019r. - Katowice - Transport kolejowy - 760 zł5479
   • 3-4 października 2019r. - Warszawa - Planowanie logistyczne - 1.440 zł5136
   • 3-4 października 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5535
   • 7 października 2019r. - Warszawa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy - 740 zł5290
   • 7-8 października 2019r. - Wrocław - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł5376
   • 7-8 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5511
   • 8-10 października 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5637
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5602
   • 9-10 października 2019r. - Poznań - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5664
   • 9 października 2019r. - Poznań - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5745
   • 9 października 2019r. - Poznań - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5652
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5396
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5604
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5485
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5585
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5584
   • 9-10 października 2019r. - Poznań - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5666
   • 9-11 października 2019r. - Poznań - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5663
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników - 1.440 zł5267
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Lean Management w zakupach - 1.390 zł5144
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Warsztat antystresowy - techniki redukcji długotrwałego stresu - poziom 2 - 1.440 zł4926
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5654
   • 10 października 2019r. - Poznań - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5656
   • 10-11 października 2019r. - Wrocław - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5696
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5300
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5744
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5573
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5226
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5373
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł5244
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5592
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5458
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5583
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw - 1.390 zł5084
   • 10-11 października 2019r. - Poznań - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5077
   • 11 października 2019r. - Poznań - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5667
   • 11 października 2019r. - Poznań - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5658
   • 14-15 października 2019r. - Warszawa - Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint - 1.390 zł5575
   • 14-16 października 2019r. - Poznań - Auditor zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko, bhp - 1.390 zł5311
   • 14-15 października 2019r. - Warszawa - Negocjacje handlowe - 1.390 zł5256
   • 14-16 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5139
   • 16-18 października 2019r. - Kraków - Lean w IT - 1.890 zł5754
   • 16-18 października 2019r. - Do ustalenia - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5735
   • 16 października 2019r. - Poznań - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5129
   • 17-18 października 2019r. - Rzeszów - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4909
   • 17-18 października 2019r. - Warszawa - Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D - 4.600 zł5536
   • 21-23 października 2019r. - Wrocław - Statystyczne Zarządzanie Jakością - 1.810 zł5393
   • 21-22 października 2019r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5731
   • 22-25 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5198
   • 22 października 2019r. - Wrocław - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5090
   • 22-24 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5192
   • 22-23 października 2019r. - Kraków - MTM - Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności - 1.390 zł5697
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł5000
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Lean SIX SIGMA – champion executive - 1.810 zł4973
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5184
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5339
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5501
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł4957
   • 23-24 października 2019r. - Wrocław - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5444
   • 23-24 października 2019r. - Wrocław - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5159
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł5622
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5590
   • 23 października 2019r. - Wrocław - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5369
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5069
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.840 zł5596
   • 23-25 października 2019r. - Wrocław - Lean Manufacturing - 1.810 zł5120
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code - 1.390 zł5104
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł5146
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - MS Project 2016 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć - 1.640 zł4980
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5227
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5252
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł5319
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5415
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie - 1.340 zł4934
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych - 1.050 zł5467
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów - 1.390 zł5382
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 1.390 zł4941
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - 1.390 zł5293
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5329
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Standaryzacja pracy - 1.340 zł5242
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińska-Radomską i Dominiką Grodowską - 2.290 zł5750
   • 24 października 2019r. - Wrocław - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5349
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł5759
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5007
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5055
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5050
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4919
   • 24 października 2019r. - Wrocław - Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja - 840 zł4944
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł5569
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Symulacja LEAN OFFICE - 1.390 zł5404
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja - 1.390 zł5419
   • 24-25 października 2019r. - Wrocław - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5459
   • 25 października 2019r. - Wrocław - System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2019 roku - 640 zł5235
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu - 840 zł4947
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5207
   • 25 października 2019r. - Warszawa - Mocowanie ładunków - 740 zł5081
   • 25-26 października 2019r. - Wrocław - Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding - 0 zł5747
   • 25 października 2019r. - Wrocław - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5359
   • 28-29 października 2019r. - Poznań - Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon - 1.390 zł5270
   • 28-29 października 2019r. - Poznań - Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym - 1.440 zł4929
   • 4-5 listopada 2019r. - Katowice - TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania - 1.390 zł5313
   • 4-6 listopada 2019r. - Katowice - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5486
   • 4-5 listopada 2019r. - Kraków - Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji - 1.440 zł5214
   • 5-7 listopada 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5638
   • 7-8 listopada 2019r. - Wrocław - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych - 1.390 zł5391
   • 7-8 listopada 2019r. - Warszawa - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5123
   • 7-8 listopada 2019r. - Katowice - Problem Solving/8D – rozwiązywanie problemów - 1.390 zł5315
   • 7-8 listopada 2019r. - Do ustalenia - Lean SIX SIGMA – Green Belt - 5.400 zł5736
   • 13-15 listopada 2019r. - Warszawa - Lean Manufacturing - 1.810 zł5671
   • 14-15 listopada 2019r. - Wrocław - Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów - 1.340 zł5578
   • 14-15 listopada 2019r. - Warszawa - Budżetowanie projektu i bieżące zarządzanie jego wykonaniem w oparciu o MS Project - 0 zł5616
   • 14-15 listopada 2019r. - Katowice - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5600
   • 14-15 listopada 2019r. - Poznań - Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich - 1.440 zł5011
   • 14-15 listopada 2019r. - Poznań - Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC - 1.490 zł5317
   • 15 listopada 2019r. - Warszawa - ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych - 790 zł4964
   • 18-19 listopada 2019r. - Wrocław - Trudne rozmowy z pracownikami - 1.390 zł5580
   • 18-19 listopada 2019r. - Wrocław - Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean - 1.390 zł5574
   • 18-19 listopada 2019r. - Kraków - TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity - 1.440 zł5127
   • 18-19 listopada 2019r. - Poznań - Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa - 1.390 zł5148
   • 18 listopada 2019r. - Warszawa - Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie - 740 zł5013
   • 19-22 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5194
   • 19-21 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5188
   • 19 listopada 2019r. - Warszawa - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5091
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - HR jako Strategiczny Partner Biznesowy - 1.840 zł5599
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5028
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł5623
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Lean Manufacturing - 1.810 zł5245
   • 20 listopada 2019r. - Warszawa - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5370
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5185
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5340
   • 20-21 listopada 2019r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5445
   • 20 listopada 2019r. - Warszawa - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5033
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5427
   • 20-21 listopada 2019r. - Warszawa - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5160
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł5001
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5582
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5502
   • 20-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.840 zł5597
   • 21 listopada 2019r. - Warszawa - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5350
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł4959
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Autorytet i wywieranie wpływu - 1.390 zł5008
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4937
   • 21-22 listopada 2019r. - Do ustalenia - Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińska-Radomską i Dominiką Grodowską - 2.290 zł5751
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4920
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5253
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem - 2.290 zł5228
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów - 1.340 zł4954
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5282
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Asertywność w realiach biznesowych - 1.390 zł4906
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych - 1.390 zł5379
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5034
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5460
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5411
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel - 1.390 zł5474
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5330
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - FMEA - Failure Mode Effect Analysis - 1.390 zł5571
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie - 1.390 zł5101
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł4974
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - 1.390 zł5133
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu? - 1.440 zł5023
   • 21-22 listopada 2019r. - Katowice - Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego - 1.090 zł5477
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - MOTYWACJA w organizacji LEAN - 1.390 zł5059
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań - 1.340 zł5046
   • 21-22 listopada 2019r. - Warszawa - Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek - 1.390 zł5017
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5208
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5360
   • 22 listopada 2019r. - Warszawa - System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2019 roku - 640 zł5236
   • 25-26 listopada 2019r. - Wrocław - Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych - 1.390 zł5043
   • 25-27 listopada 2019r. - Kraków - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® GUIDE – dopasowanie do specyfiki biznesu - 1.890 zł5116
   • 25-26 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5078
   • 25-27 listopada 2019r. - Warszawa - Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach - 1.810 zł5142
   • 25 listopada 2019r. - Warszawa - Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2018/2019 - warsztaty prawne - 740 zł5021
   • 25-26 listopada 2019r. - Katowice - Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA - 1.390 zł5689
   • 28-29 listopada 2019r. - Poznań - Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej - 1.390 zł5565
   • 28-29 listopada 2019r. - Wrocław - Warsztaty kupieckie – symulacyjne gry negocjacyjne - 1.490 zł4991
   • 2-3 grudnia 2019r. - Katowice - Warsztat antystresowy - techniki redukcji długotrwałego stresu - poziom 2 - 1.440 zł4927
   • 2-3 grudnia 2019r. - Poznań - Efektywne techniki sprzedaży - 1.390 zł4994
   • 2-3 grudnia 2019r. - Warszawa - Lean Management w magazynie - Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - 1.490 zł5566
   • 2-3 grudnia 2019r. - Wrocław - Sztuka profesjonalnej obsługi klienta - 1.390 zł5264
   • 2-3 grudnia 2019r. - Kraków - Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej - 1.340 zł5577
   • 2-3 grudnia 2019r. - Katowice - 10 Tricków Negocjatora - 1.390 zł5211
   • 2 grudnia 2019r. - Kraków - Pozwolenie AEO - 740 zł4961
   • 3-5 grudnia 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation - 2.449 zł5639
   • 4-6 grudnia 2019r. - Kraków - Controlling w logistyce - Controlling operacyjny - 1.940 zł5397
   • 5-6 grudnia 2019r. - Warszawa - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem - 1.390 zł5572
   • 5-6 grudnia 2019r. - Wrocław - Warsztat zarządzania projektami agile w oparciu o framework SCRUM - 0 zł5628
   • 5-6 grudnia 2019r. - Poznań - Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży - 1.490 zł5563
   • 5-6 grudnia 2019r. - Katowice - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji - 1.390 zł5593
   • 5-6 grudnia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian - 1.340 zł4910
   • 5-6 grudnia 2019r. - Wrocław - Budowanie długotrwałych relacji biznesowych - 1.390 zł5273
   • 9 grudnia 2019r. - Wrocław - Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie - 840 zł5130
   • 9-10 grudnia 2019r. - Kraków - MS Excel - poziom zaawansowany - 1.050 zł5484
   • 9-10 grudnia 2019r. - Wrocław - Zaawansowane negocjacje zakupowe – strategie psychologiczne - 1.490 zł4987
   • 9-10 grudnia 2019r. - Katowice - APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości - 1.340 zł5389
   • 9-10 grudnia 2019r. - Kraków - System szkoleń stanowiskowych wg TWI - 1.390 zł5064
   • 9-10 grudnia 2019r. - Wrocław - Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych - 1.340 zł5568
   • 9-11 grudnia 2019r. - Kraków - Lean Manufacturing - 1.810 zł5507
   • 10-12 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i umowy handlowe - 1.890 zł5189
   • 10-11 grudnia 2019r. - Warszawa - Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner - 2.149 zł5643
   • 10-11 grudnia 2019r. - Wrocław - Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych - 1.050 zł5601
   • 10 grudnia 2019r. - Zakopane - Umowy handlowe z pozycji zakupowej - 940 zł5199
   • 10-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami - 2.490 zł5195
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Autorytet i wywieranie wpływu - sztuka perswazji i obrona przed manipulacją - 1.810 zł5595
   • 11 grudnia 2019r. - Zakopane - Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski - 840 zł5653
   • 11-12 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe - 1.390 zł5161
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem - 1.810 zł5624
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami - 1.890 zł5186
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych - 1.810 zł5070
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie - 1.890 zł5586
   • 11 grudnia 2019r. - Zakopane - MS Excel - poziom podstawowy - 500 zł5031
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - MS Excel – od podstaw do analiz biznesowych - 1.400 zł5026
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian - 1.890 zł5428
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - 1.840 zł4978
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - 1.810 zł5562
   • 11-12 grudnia 2019r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.340 zł5446
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Podstawy funkcjonowania obsługi celnej, INTRASTAT, uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych - 1.890 zł5503
   • 11-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji - 1.840 zł5487
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego - 1.340 zł5570
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Kierowanie zespołem pracowniczym - 1.390 zł5051
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - 1.340 zł5461
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji - 1.390 zł5240
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany - 1.050 zł5038
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem - 1.440 zł5287
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu - 1.390 zł5056
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Wystąpienia biznesowe z Maciejem Orłosiem - 1.490 zł5217
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole - 1.390 zł5097
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie flotą samochodową - 1.390 zł5416
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie kosztami na produkcji - 1.490 zł5384
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie - 1.390 zł4932
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Mowa ciała i komunikacja niewerbalna – mówcy, przywódcy, negocjatora - 1.390 zł5557
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - 5S w praktyce - organizacja miejsca pracy - 1.390 zł5301
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińska-Radomską i Dominiką Grodowską - 2.290 zł5752
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Trudne decyzje menedżerskie w obliczu zmian – trening z Tomaszem Sidewiczem - 1.440 zł5320
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie łańcuchem dostaw - 1.440 zł5108
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa - 1.440 zł5151
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów - 1.390 zł4983
   • 12 grudnia 2019r. - Zakopane - Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych - 760 zł5657
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - 1.390 zł4975
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych - 1.390 zł5760
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej) - 1.390 zł5408
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji - 1.440 zł4921
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym - 1.390 zł5374
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności - 1.440 zł4938
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń XYZ - 1.390 zł5275
   • 12-13 grudnia 2019r. - Zakopane - Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa - 1.340 zł5655
   • 13 grudnia 2019r. - Zakopane - System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2019 roku - 640 zł5237
   • 13 grudnia 2019r. - Zakopane - Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków – prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora - 840 zł5659
   • 13 grudnia 2019r. - Zakopane - Metody wyboru i oceny dostawców - 840 zł5209
   • 16-17 grudnia 2019r. - Wrocław - PRAWO PRACY 2018/2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów - 1.190 zł5283
   • 16-17 grudnia 2019r. - Warszawa - Efektywny handlowiec – sztuka wzrostu sprzedaży - 1.390 zł5260
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Kadr i Płac - 6.300 zł2421
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Logistyki - 7.300 zł2424
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Autoprezentacji i Kreowania wizerunku - 7.400 zł2418
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Zakupowca i Negocjatora - 7.300 zł2439
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skuteczny Sprzedawca - 6.500 zł2436
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Project Managera - 6.900 zł2430
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Trenera Wewnętrznego - 7.400 zł2438
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Managera - 6.450 zł2435
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Obsługi Klienta - 6.600 zł2432
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Planisty Produkcji - 7.200 zł2429
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Prawa Celnego - 5.650 zł2426
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia LEAN KAIZEN - 7.100 zł2423
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia HR Biznes Partnera - 6.900 zł2420
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Office Managera - 6.450 zł2417
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Szefa Produkcji - 7.100 zł2437
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Negocjatora - 6.900 zł2434
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Skutecznego Rekrutera - 7.600 zł2431
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Magazyniera - 5.800 zł2427
   • Do ustalenia - Warszawa - Project Management na poziom IPMA D i C – szkolenie poglądowe - 1.290 zł754
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Doskonalenia Procesów Produkcyjnych - 7.100 zł2419
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Kontrolera Jakości - 7.100 zł2422
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Lidera Transportu - 5.450 zł2425
   • Do ustalenia - Do ustalenia - Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - 6.550 zł2428
 2. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  • Osoba zgłaszająca:
   E-mail:
   Nazwa firmy:
  • NIP:
   Telefon:
   Fax:
  • Ulica:
   Kod pocztowy:
   Miasto:
 3. Uczestnicy szkolenia
  Dodaj uczestnika
  Imię
  i Nazwisko:
  Email:
  Stanowisko:
  Szkolenie:
  ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4. Forma płatności 5. Proszę o pomoc przy rezerwacji noclegu
   • TakTrue
   • NieFalse
   • faktura za nocleg płatna gotówką w hotelum
   • faktura za nocleg płatna kartą w hoteluc
   • łączna faktura za Szkolenie i nocleg + 8% VAT do ceny hotelui
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 20232023
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77
   • Styczeń1
   • Luty2
   • Marzec3
   • Kwiecień4
   • Maj5
   • Czerwiec6
   • Lipiec7
   • Sierpień8
   • Wrzesień9
   • Październik10
   • Listopad11
   • Grudzień12
   • 20192019
   • 20202020
   • 20212021
   • 20222022
   • 20232023
   • 00
   • 11
   • 22
   • 33
   • 44
   • 55
   • 66
   • 77

  Cena za osobę
  + 23% VAT
  • TAK - proszę o przesłanie faktury PRO FORMY w celu dokonania przedpłatyt
  • NIE - proszę o nie przesyłanie faktury PRO FORMAn

 6. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line.
  2. Otrzymanie przez Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project, a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej, Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/ rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 460 46 00.
  4. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, zobowiązany jest do dokonania opła-ty najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Niewpłacenie nie jest równo-znaczne z rezygnacją ze szkolenia.
  5. Najpóźniej 7 dni roboczych po zrealizowanym szkoleniu Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% płaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.
  7. Noclegi nie są wliczone w cenę szkolenia. Organizator, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu 8% VAT. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej.
  8. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  9. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę.
  10. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video w ramach realizowanych usług. Jednocześnie uczestnik zgadza się na wykorzystanie tych materiałów w celu udokumentowania szkolenia, wydarzeń około szkoleniowych oraz na potrzeby promocyjne Pro-gress Project.
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Progress Project Sp. z o. o. z siedzibą ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Progress Project Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy mail.
 8. Uwagi do organizatora
 9. Uwagi żywieniowe
 10. captcha


 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google