Szukaj w serwisie

5S w praktyce - organizacja miejsca pracy


Opis

Metoda 5S jest szeregiem nieskompilowanych zasad, które pozwalają zorganizować stanowisko pracy w sposób czysty, uporządkowany, ergonomiczny oraz wydajny. Wdrożenie systemu pięciu poziomów, pozwala na zmniejszenie marnotrawstwa i ilości popełnianych błędów oraz zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa i polepszenie jakości wyrobów bądź usług. 5S jest postawą do wdrożenia pozostałych narzędzi Lean Management. 5S zwiększa stabilność procesów.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej, technicznej, operatorów do wdrożenia programu 5S. Podczas szkolenia zostaną omówione oraz zaprezentowane przykłady programu 5S usprawniające organizację firmy, obniżające koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zmieniające kulturę organizacyjną. 

Wspólne praktyczne przeprowadzenie audytu 5S w obszarze produkcyjnym (dotyczy: szkolenie wewnątrz-firmowe) lub usługowym (dotyczy: szkolenie zewnętrzne) dostarczy nam namacalnej wiedzy i pomoże stworzyć nam obraz możliwych do zastosowania rozwiązań 5S.

Do góry

Profil uczestnika

 • personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie 5S oraz zalet jego wdrożenia,
 • wiedza, jak najlepiej przygotować się do wdrożenia,
 • umiejętność należytego przygotowania się do pierwszych warsztatów 5S,
 • umiejętność dopracowywania niezbędnej dokumentację do 5S,
 • umiejętność przeprowadzania audytu oraz weryfikowania postępów w ramach 5S,
 • przygotowanie na problemy jakie mogą wystąpić podczas wdrożenia 5S i oraz umiejętnośc radzenia sobie z nimi,
 • wiedza w jaki sposób powiązać 5S z innymi systemami np.: ISO, HACCP.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie w temat szkolenia:
 • podstawy modelu 5S, definicje, terminy, założenia filozoficzne i organizacyjne,
 • 1S - sortowanie, separacja rzeczy niepotrzebnych, strategia czerwonych etykietek,
 • 2S - systematyka, oznaczenie rzeczy potrzebnych, definiowanie miejsca przeznaczenia rzeczy, eliminacja strat wynikających z działań nieproduktywnych,
 • 3S - sprzątanie, co, jak i kiedy należy sprzątać, powiązanie programu 5S z TPM, pracownik właścicielem maszyny, stanowiska pracy,
 • 4S - standaryzacja, (wizualizacja, postępów wdrożenia programu, ustalanie punktów kontrolnych tworzenie procedur),
 • 5S - samodoskonalenie, utrzymanie standardów, audyty, kontrola codzienna, zakres odpowiedzialności kierownictwa, mistrzów, team leaderów i pracowników,
 • zastosowanie PDCA/DMAIC w tworzeniu standardu 5S.
 1. Praktyczne kroki implementacji 5S. Mamy 5S i co dalej? - wdrożenie 5S to niezbędny początek.
 2. Przejście audytowe w obszarze produkcyjnym (szkolenie wewnątrz firmowe) lub usługowym (szkolenie zewnętrzne).
 3. Podejście projektowe we wdrażaniu 5S (kluczowe elementy osiągnięcia sukcesu):
 • przeszkody stawiane przed procesem implementacji rozwiązań.
 • identyfikacja „ograniczeń” we wdrożeniu:
  • poszukiwanie przyczyn,
  • określenie celu,
  • analiza i wybór przyczyny,
  • działania korygujące,
  • standaryzacja.
 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google