Szukaj w serwisie

LFMEA zgodnie z wymaganiami FMEA IATF VDA


Opis

Metoda LFMEA (Failure Mode and Effect Analysis Procesów Logistycznych) to narzędzie zarządzania jakością wyrobów lub procesów łańcucha dostaw. Zajmuje się analizą przyczyn i skutków wad oraz projektowaniem i wdrażaniem stosownych zabezpieczeń w procesach odbioru, pakowania, transportu, wysyłki, magazynowania itp.. LFMEA jest jedną z metod rodziny analiz opierających się na wspólnym modelu FMEA AIAG / VDA wyd 1:

 • DFMEA – Design FMEA - analiza przyczyn i skutków wad wyrobu,
 • PFMEA – Proces FMEA – analiza przyczyn I skutków wad procesów wytwórczych lub realizacji usług,
 • RFMEA – Reveres FMEA – analiza odwrotna FMEA – polega na weryfikacji FMEA w miejscu realizacji procesu,
 • LFMEA – Logistic FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych,
 • MFMEA – Machine FMEA – anapiza przyczyn i skutków wad działania maszyn.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy LFMEA,
 • Świadomość korzyści wdrożenia LFMEA,
 • Świadomość efektów i konsekwencji wad wyrobow za które odpowiada wadliwy process logistyczny.
 • Różnice pomiędzy DFMEA, PFMEA, LFMEA.
 • Praktyczne umiejętności analizy ryzyka poprzez prawidłowe definiwanie znaczenia wady, występowalności oraz wykrywalności,
 • Kompetencje planowania i wdrażania działań doskonalących wdrażających skuteczne zabezpieczenia ryzyk,

Do góry

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
  • Istota i cele prowadzenia analizy LFMEA,
  • Korzyści biznesowe stosowania LFMEA,
  • Rola i miejsca LFMEA w zarządzaniu jakością I wynikiem biznesowym firmy,
  • Wykorzystanie LFMEA do zarządzania projektem,
  • Krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność LFMEA,
  • Zasady definiowania I priorytetyzacji ryzyk,
  • Omówienie formularza,
  • Uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety LFMEA.
 2. Organizacja analizy LFMEA, niezbędne zasoby I rola zespołu.
 3. Definiowanie procesu
  • Metody definiowania procesów łańcucha dostaw
  • Mapowanie łańcucha wartości dodanej - VSM
  • Określanie czynności procesów i ich celów,
  • Definiowanie wad,
  • Określanie znaczenia wady dla użytkownika / klienta,
  • Definiowanie parametru S – SEVERITY - Znaczenie
  • Warsztat praktyczny
 4. Analiza przyczyn wad,
  • Warsztaty stosowania narzędzi pomocniczych:
   • Ishikawa,
   • FTA – Fault Tree Analysis,
  • Definiowanie parametru – O – Occurrence – Występowalność,
  • Warsztat praktyczny
 5. Definiowanie mechanizmów kontrolnych:
  • Definiowanie kontroli
  • Definiowanie parametru – D- Detection – Kontrola,
  • Warsztat praktyczny,
 6. Optymalizacja procesu - definiowanie planów działań i weryfikacja ich skuteczności
  • Definiowanie zabezpieczeń,
  • Określanie działań doskonalących,
  • Weryfikacja skuteczności – ponowna ocean.
 7. Dokumentowanie realizacji działań.
 8. Podsumowanie I zamknięcie warsztatów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google