Szukaj w serwisie

Agile - Zwinne zarządzanie zmianą


Opis

Na pytanie dlaczego aż 70% wdrożeń zmian kończy się porażką poszukują odpowiedzi zarówno ci, którzy zmiany wdrażają jak i ci, którzy im podlegają. Coroczne  Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, przeprowadzane w polskich organizacjach z jednej strony potwierdzają te statystyki, a z drugiej wskazują, że tendencja ta  powoli się zmienia, ale tylko pod jednym warunkiem.

Warunkiem tym jest zrozumienie, że w niezwykle dynamicznej rzeczywistości, zmianą zarządzać nie można, można jedynie uruchomić proces zmiany i prowadzić go z wykorzystaniem narzędzi, które nadążają za tą rzeczywistością.

Tymczasem większość modeli  opisujących proces wdrażania zmian bazuje na liniowym, projektowym podejściu, lub koncentruje się tylko na zachowaniach ludzi w zmianie.  Mimo, że teoretycznie wydaje się to słuszne, to w konfrontacji z rzeczywistością zupełnie się nie sprawdza. Po prostu metody te nie są skuteczne.

 „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” jak powiedział Einstein. Dlatego skoro już wiemy, że we wdrożeniu zmian rozwiązania kaskadowe z projektowym podejściem się nie sprawdzają czas zastosować  Agile, metody zwinne, których nie trzeba odkrywać, one już są!  Wystarczy je zastosować.


 

Do góry

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przede wszystkim poznanie i zrozumienie modelu wdrażania zmian opartego na elementach zwinnych metodyk zarzadzania.
 • Poznanie zwinnych narzędzi wspierających przeprowadzenie procesów zmian w organizacji
 • Zrozumienie zachowań ludzi w zmianie i nakreślenie optymalnych działań, aby zmiany dokonywały się dzięki nim i z pełnym ich zaangażowaniem.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy na szkoleniu

 • Poznają cykl zwinnego zarządzania zmianą oraz narzędzia możliwe do wykorzystania na każdym z etapów cyklu.
 • Zrozumieją różnicę pomiędzy liniowymi, a zwinnymi metodami wdrażania zmian  w celu świadomego wdrażania narzędzi zwinnych.
 • Nabędą umiejętności diagnozowania metod prowadzących do porażki i tych zbliżających do sukcesu w procesie wdrażania zmian.
 • Przygotują  się do wdrożenia zmiany, będą potrafili przygotować Strategiczną Kanwę Zmiany, a dzięki temu opracować strategię i plan oraz ewaluację procesu.
 • Dowiedzą się jak wygląda krzywa zmian w praktyce i dlaczego w podejściu zwinnym mówienie o „oporze” w zmianie nie ma uzasadnienia.
 • Nauczą się jak, wykorzystując metody zwinne,  dzięki ludziom uczestniczącym w zmianie osiągnąć sukces w jej wdrożeniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Coś się kończy, coś się zaczyna – krótka historia i doświadczenia we wdrażaniu zmian
  • Co działa, a co nie i dlaczego – udokumentowane  doświadczenia porażek z ostatnich dwóch dekad
  • Jeśli tu jesteś, to już jesteś w zmianie – co sprawia, że tu jesteś
  • VUCA, SPAM, WOLA I Czerwona Królowa – co to znaczy i od czego należy zacząć.
  • Zmiana, to ciągłe uczenie się – zapominanie o Kolbie i Demingu
 2. Agile w zmianie - zmiana na poziomie organizacyjnym
  • Filozofia Agile  i 4 główne zasady Manifestu Agile – punkt wyjścia do zwinnego myślenia o zmianie
  • Wartości Agile – czy realizując procesy zmiany można je stosować wybiórczo
  • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą
  • Kultura organizacyjna wspierająca zmianę
  • Pokusa metod kaskadowych – spełnienie potrzeb przewidywalności i kontroli zwraca ku starym nawykom projektowym
  • Analiza 5 barier
 3. Wgląd – Strategiczna Kanwa Zmiany – praktyczne przejście przez narzędzie
  • Zwinna diagnoza organizacji
  • Lean Coffee
  • Retrospektywa
  • Hakowanie Kultury Organizacyjnej
  • Etapy Zmiany Kottera,
  • Kanwa taktyczna – Analiza Pola Sił
  • Model wartości konkurujących
 4. Opcje działań - brak wyboru, dylemat, wolność
  • Narzędzia generowania opcji działań
  • Kwestionowanie założeń
  • Szacowanie kosztów i wartości działań
  • Diagram wartości – nisko wiszące owoce, słonie, szybkie sukcesy, kosz
 5. Opcje wyboru i eksperymenty – klucz do zwinności
  • Cykl eksperymentu – na czym polega i jakie są cechy dobrego eksperymentu w zwinnym zarzadzaniu zamianą
  • Pętle iteracyjne w eksperymencie
  • Stawianie hipotez i ich weryfikacja
  • Miary sukcesu eksperymentu i wyniki
 6. Ludzie w zmianie – klucz do sukcesu dzięki zwinnemu podejściu do potencjału ludzi
  • Partycypacja, zaangażowanie, poczucie wpływu jako rdzeń procesu wprowadzania zmiany
  • Budowanie zespołu agentów zmian
  • Drabina sprawstwa
  • Krzywa przyswajania wiedzy Ebbinghausa –uczenie się nowego i oduczanie/zapominanie starego
  • Postawy wobec zmiany - krzywa upowszechniania innowacji Rogersa
  • Model zmiany wg Virginii Satir – jak naprawdę jest w praktyce
  • Opór w zmianie, czy reakcja na zmiany – ograniczające przekonania, blokujące obawy
  • Role w procesie wprowadzania zmian (ambasador, agent zmiany, obserwator, uczestnik
  • Model doboru taktyk w radzeniu sobie z reakcjami na zmianę
 7. Komunikacja w zmianie – zwinne komunikowanie zmiany
  • Wartości Agile jako punkt wyjścia - powrót do wartości Agile
  • Zwinny plan komunikacji – na czym polega jego zwinność
  • Narzędzia komunikacji wykorzystywane podczas zmian
  • Środki komunikacji i ich skuteczność
  • Złoty krąg – błędy w komunikowaniu wizji zmiany
  • Pięć kluczowych elementów pierwszego komunikatu o zmianie
  • Model NOWINA i storytelling
  • Radiatory informacji.
 8. Zakończenie szkolenia
  • Wnioski, podsumowania, Indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google