Szukaj w serwisie

AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane


Opis

Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:

 • biznesowych i technicznych;
 • wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu;
 • członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.


AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi.

AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje ona rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.
Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania tych dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.
Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący w projektach będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.

Egzamin

•    W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.
•    Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.

Do góry

Cele szkolenia

 • możliwe zdobycie dwóch międzynarodowych certyfikatów – AgilePM® Foundation i AgileBA® Foundation,
 • uczestnicy zapoznawani są zarówno z polską jaki i angielską terminologią fachową,
 • pełne zapoznanie się z dwoma obszarami wiedzy,
 • dogłębne zrozumienie czym faktycznie jest Agile,
 • praktyczne wskazówki zastosowania w organizacjach,
 • moduły slajdowe podsumowywane przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi,
 • możliwość uzyskania slajdów szkolenia w formacie PDF,
 • dodatkowe autorskie zestawy pytań egzaminacyjnych.
   

Do góry

Korzyści dla uczestników

•    zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
•    zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
•    zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
•    umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
•    poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
•    umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
•    poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
•    poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
•    zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
•    umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
•    umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
•    umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
•    zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.
 

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady z dyskusją z uczestnikami,
 • praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem autorskiego scenariusza projektu „Nowy porządek na planecie Agileon”,
 • rozwiązywanie pytań egzaminacyjnych.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień 1
1.    Wprowadzenie do kursu.

2.    Wprowadzenie do Agile:

 • Ład P3: portfel, program, projekt,
 • wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,
 • aspekty zarządzania projektem,
 • problemy w projektach tradycyjnych,
 • historia Agile - Manifest Agile,
 • Agile vs. Waterfall,
 • aspekty zarządzania projektem Agile.

3.    Podstawy AgilePM®:

 • świątynia DSDM,
 • filozofia i etos,
 • pryncypia,
 • ludzie,
 • proces,
 • produkty,
 • praktyki.

4.    Podstawy AgileBA®:

 • holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),
 • analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),
 • analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),
 • analiza Łańcucha Wartości,
 • myślenie Lean,
 • implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),
 • analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).

5.    Interesariusze, role i odpowiedzialności:

 • kategorie interesariuszy projektu,
 • role DSDM wg Kategorii,
 • role DSDM wg Interesów,
 • projekty wielu organizacji,
 • umocowanie i eskalacja.

6.    Ludzie, zespoły i interakcje:

 • ważność komunikacji i współpracy,
 • ingredienty efektywnej współpracy,
 • organizacyjne bariery dla współpracy,
 • kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,
 • style zarządzania: tradycyjny i Agile.

7.    Ćwiczenie: Organizacja projektu.


8.    Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień 2
1.    Przygotowanie do sukcesu:

 • pozycjonowanie projektu do sukcesu,
 • instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
 • kwestionariusz Podejścia do Projektu.

2.    Proces i produkty DSDM:

 • fazy cyklu życia DSDM,
 • produkty w cyklu życia DSDM.

3.    Planowanie i kontrola:

 • koncepcje planowania projektu,
 • koncepcje testowania,
 • koncepcje testowania i kontroli.

4.    Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.

5.    Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:

 • koncepcja Timeboxa,
 • formaty/style Timeboxów,
 • codzienny Stand-up,
 • tablica Zespołu,
 • koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,
 • Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.

6.    Wymagania.

 • co to jest wymaganie,
 • kategorie wymagań,
 • co to jest Historyjka Użytkownika,
 • hierarchia Historyjek Użytkownika,
 • karta Historyjki Użytkownika,
 • inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),
 • typy wiedzy i sposoby pozyskania,
 • wymagania w cyklu życia DSDM.

7.    Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:

 • uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,
 • zawartość Uzasadnienia Biznesowego,
 • uzasadnienie Biznesowe w Agile,
 • priorytetyzacja MoSCoW,
 • scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,
 • model Kano,
 • uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.

8.    Ćwiczenie: Produkty DSDM.


9.    Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.


10.    Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.


Dzień 3
1.    Szacowanie:

 • czym jest szacowanie,
 • szacowanie w Agile,
 • szacowanie z góry i z dołu,
 • poket do Planowania,
 • szacowanie w cyklu życia DSDM.

2.    Ryzyko:

 • proces zarządzania ryzykiem,
 • ryzyka tradycyjne,
 • ryzyka Agile,
 • jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,
 • zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.

3.    Jakość:

 • jakość Rozwiązania,
 • jakość Procesu,
 • koncepcje Utrzymywalności,
 • zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.

4.    Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.


5.    Warsztaty:

 • koncepcja Warsztatu Facylitowanego,
 • cechy Warsztatów Facylitowanych,
 • czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,
 • role w Warsztacie Facylitowanym,
 • warsztaty w cyklu życia DSDM.

6.    Modelowanie:

 • dlaczego stosować modelowanie,
 • modelowanie a Pryncypia DSDM,
 • modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,
 • perspektywy modelowania,
 • prototypowanie,
 • przegląd modeli,
 • modelowanie w cyklu życia DSDM.

7.    Podsumowanie szkolenia.


8.    Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.

Dzień egzaminu AgilePM® Foundation
1.    Egzamin AgilePM® Foundation
•    Wstępne działania administracyjne - 25 minut
•    Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
•    Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Dzień egzaminu AgileBA® Foundation
1.    Egzamin AgileBA® Foundation
•    Wstępne działania administracyjne - 25 minut
•    Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
•    Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut
 

Egzamin

•    W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.
•    Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.


AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.
Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.
 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google