Szukaj w serwisie

AgilePM® Foundation - szkolenie akredytowane


Opis

Szkolenie AgilePM® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:

 • biznesowych i technicznych,
 • wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu,
 • członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.


AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną
i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie
w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi.
AgilePM® jest metodyką obejmującą zarządzanie projektem oraz zarządzanie zespołem (zespołami) rozwoju rozwiązania. Daje zatem praktyczne wskazówki co do procesów, ról
i odpowiedzialności, praktyk oraz produktów stosowanych na tych dwóch poziomach ładu.

Po tym szkoleniu uczestnicy mają możliwość kontynuowania swojej przygody i dalszego podnoszenia swoich kompetencji z obszaru Agile na następujących kursach:

 • Upgrade AgileBA® – pozwalający na uzupełnienie posiadanej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami o zwinne metody analityczne, którymi Analityk Biznesowy posługuje się w całym cyklu życia projektu. Po odbyciu szkolenia istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu AgileBA® Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.
 • AgilePM® Practitioner – gdzie uczestnicy będą mogli praktycznie zastosować zdobytą wiedze na poziomie Foundation w praktycznych scenariuszach i zdarzeniach projektowych. Szkolenie skutecznie przygotowuje do egzaminu na certyfikat AgilePM® Practitioner.

 

Egzamin

•    W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 700 zł netto.
•    Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Do góry

Korzyści dla uczestników

•    zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
•    zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
•    zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
•    umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
•    poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
•    umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
•    poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
•    poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
•    zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
•    umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
•    umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
•    umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
•    zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.
 

Do góry

Metody szkolenia

 • Wykłady z dyskusją z uczestnikami,
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem autorskiego scenariusza projektu „Nowy porządek”, którego akcja toczy się na planecie Agileon dawno dawno temu w odległej Galaktyce, po tym jak rycerze Agile skutecznie robili imprium Waterfall.  
 • Rozwiązywanie pytań egzaminacyjnych,

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień 1
1.    Wprowadzenie do kursu.

2.    Podstawy AgilePM®:

 • Świątynia DSDM,
 • Filozofia i etos,
 • Pryncypia,
 • Ludzie,
 • Proces,
 • Produkty,
 • Praktyki.


3.    Interesariusze, role i odpowiedzialności:

 • Kategorie interesariuszy projektu,
 • Role DSDM wg. Kategorii,
 • Role DSDM wg. Interesów,
 • Projekty wielu organizacji,
 • Umocowanie i eskalacja.


4.    Proces i produkty DSDM:

 • Fazy cyklu życia DSDM,
 • Produkty w cyklu życia DSDM.


5.    Planowanie i kontrola:

 • Koncepcje planowania projektu,
 • Koncepcje testowania,
 • Koncepcje testowania i kontroli.

6.    Szacowanie:

 • Czym jest szacowanie,
 • Szacowanie w Agile,
 • Szacowanie z góry i z dołu,
 • Poker do Planowania,
 • Szacowanie w cyklu życia DSDM.


7.    Ćwiczenie: Organizacja projektu.

8.    Przykładowe egzaminy AgilePM® Foundation.

Dzień 2
1.    Przygotowanie do sukcesu:

 • Pozycjonowanie projektu do sukcesu,
 • Instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
 • Kwestionariusz Podejścia do Projektu.


2.    Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:

 • Koncepcja Timeboxa,
 • Formaty/style Timeboxów,
 • Codzienny Stand-up,
 • Tablica Zespołu,
 • Koncepcja Rozwoju Iteracyjnego.


3.     Priorytetyzacja:

 • Priorytetyzacja MoSCoW,
 • Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.


4.    Ryzyko:

 • Proces zarządzania ryzykiem,
 • Ryzyka tradycyjne,
 • Ryzyka Agile,
 • Jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyka,
 • Zarządzanie ryzykiem w cyklu życia DSDM.


5.    Jakość:

 • Jakość Rozwiązania,
 • Jakość Procesu,
 • Koncepcje Utrzymywalności.
 • Zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.


6.    Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.

7.    Ćwiczenie: Produkty DSDM.

Dzień egzaminu AgilePM Foundation
1.    Egzamin AgilePM® Foundation:

 • Wstępne działania administracyjne - 25 minut,
 • Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych),
 • Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut.

 

Egzamin

•    W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 700 zł netto.
•    Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google