Szukaj w serwisie

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości


Opis

Z roku na rok dynamicznie rosną oczekiwania wprowadzania na rynek coraz bardziej bezpiecznych, innowacyjnych i niezawodnych samochodów składających się z tysięcy komponentów. Skraca się wymagany czas wprowadzenia na rynek nowych produktów. Rośnie rola i znaczenie globalnej współpracy w projektowaniu wyrobów, procesów, maszyn oraz uruchamianiu nowych procesów wytwórczych zoptymalizowanych kosztowo, dostarczających wyroby w trybie just-in-time. Równocześnie zmienność otoczenia biznesowego powoduje powstanie szeregu ryzyk  projektów wdrożeniowych.

W celu eliminacji oraz zmniejszania negatywnych efektów tych ryzyk, praktycy sektora automotive opracowali szereg dobrych praktyk skutecznego zarządzania w postaci IATF 16949, APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, CQI.

Standardy te, w szczególności APQP mają zapewnić:

 • skuteczną komunikację między wszystkimi „Uczestnikami” (osobami komórkami zespołami firmami …) związanymi z realizacją „PROGRAMU”,
 • że wszystkie wymagane kroki projektu zostały wykonane:
  • w terminie,
  • na wysokim poziomie jakości,
  • przy akceptowalnym poziomie kosztów.
 • ustalenie wspólnych oczekiwań względem realizacji APQP dla dostawców wewnętrznych i zewnętrznych,
 • ustalenie wspólnych parametrów procesu APQP,
 • ustalenie wspólnego formatu raportowania stanu programu,
 • ustalenie ról i zadań elementów APQP.

Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom praktycznie użytecznych umiejętności, wiedzy oraz świadomości stosowania standardów prowadzenia projektów wdrożeniowych nowych produktów oraz zmian inżynieryjnych i procesowych oraz weryfikacji zdolności do stabilnego wytwarzania i dostarczania produktów w wymaganej ilości w wymaganej jakości oraz w wymaganym terminie:

 • APQP – Advanced Product Quality Planing – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu,
 • PPAP - Production Part Approval Process – Proces zatwierdzania częścią produkcyjnych.

Do góry

Profil uczestnika

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów, 
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy, 
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • nabycie świadomości znaczenia procesów APQP i PPAP dla uzyskania wymaganego wyniku biznesowego, jakości oraz eliminacji zagrożenia wprowadzenia na rynek wyrobu niebezpiecznego,
 • nabycie umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów automotive, 
 • praktyczne poznanie wymaganych technik i narzędzi,
 • właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • nabycie umiejętności prowadzenia procesu PPAP, komunikacji z klientem / dostawcą i sporządzania niezbędnej dokumentacji zatwierdzenia wyrobów.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady,
 • warsztaty,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia,
 • praca zespołowa.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Podstawowe zasady funkcjonowania firmy sektora automotive ze szczególnym  uwzględnieniem procesu APQP i PPAP, przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem produktu oraz konsekwencji prawnych i finansowych wprowadzenia na rynek wyrobów niebezpiecznych.
 2. Zasady realizacji projektów wdrożeniowych oraz zatwierdzania wyrobów wynikające ze standardu IATF 16949.
 3. Przegląd wymagań klientów CSR (Customer Specific Requirements) związanych z procesami APQP i PPAP.
 4. Omówienie metodyki i zasad realizacji projektów zgodnie z dobrymi praktykami podręcznika  APQP, w tym poszczególnych etapów:
 • planowanie i definiowanie programu,
 • projektowanie i rozwój wyrobu,
 • projektowanie i rozwój procesu,
 • walidacja wyrobu i procesu,
 • informacja zwrotna i działania korygujące.
 1. Omówienie stosowania list kontrolnych podręcznika APQP stosowanych do weryfikacji stanu prowadzenia projektu na poszczególnych etapach APQP.
 2. Omówienie, dyskusja i praktyczne ćwiczenia zastosowania technik, narzędzi i dokumentów:
 • biznes plan i kontrakt z klientem,
 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,
 • P-Diagram,
 • Interference Matrix,
 • FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),
 • Process Flowchart – schemat przebiegu procesów produkcyjnych,
 • layout zakładu,
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • SPC – narzędzia statystyczne stosowane do walidacji procesów,
 • (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej.
 1. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:
 • omówienie faz procesu PPAP,
 • zasady powiadamiania klienta i przedkładania do zatwierdzenia,
 • poziomy PPAP oraz wymagania dotyczące przedkładanych dokumentów,
 • zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach,
 • niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR).
 1. Podsumowanie szkolenia.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google