Szukaj w serwisie

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników


Opis

Assessment i Develompent Center – to metoda oceny kompetencji z jednej strony najbardziej trafna i rzetelna, z drugiej czasochłonna i dość kosztowna, z trzeciej na pewno ta, wokół której urosło bardzo wiele mitów, ale też błędnych przekonań. AC/DC to jednak przede wszystkim metoda dająca największą ilość zróżnicowanych danych na temat potencjału kompetencyjnego i rozwojowego pracowników, o ile zostanie ona rzetelnie i w wystandaryzowany sposób przeprowadzona.

Nadrzędnym celem proponowanego szkolenia jest więc dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizowania sesji Assessment oraz Development Center w swojej organizacji. Uczestnicy poznają metodologiczne podstawy oceny kompetencji metodą AC/DC, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami stosowania tej metody. Poznają także narzędzia i rozwiązania wspierające realizację takich projektów w organizacji. Ponadto ćwiczona będzie ocena kompetencji oraz wyciąganie wniosków rozwojowych na tej podstawie.

Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, by zapoznać uczestników z metodą AC/DC – w odpowiedzi na potrzeby różnych grup interesów. Metoda ta będzie więc analizowana patrząc na potrzeby:

 • działu HR organizującego diagnozę pracowników , 
 • potrzeby menedżerów – sponsorów projektu i grupy zainteresowanej wnioskami rozwojowymi na temat swojej kadry, 
 • samych osób ocenianych.

Nie pominiemy też perspektywy asesorów dokonujących oceny, czy firmy doradczej, która wspierać może projekt z zewnątrz. W trakcie zajęć rozpatrywać będziemy ocenę kompetencji na trzech płaszczyznach: metodologicznej, organizacyjnej i psychologicznej. 

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji Assessment/Development Center. Ponadto uczestnicy dowiedzą się oraz będą ćwiczyć ocenianie kandydatów/pracowników, opracowywanie raportów indywidualnych i zbiorczych.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy odpowiadają w firmie za przygotowanie i przeprowadzenie procesów rekrutacji oraz rozwoju i oceny kadry – pracownicy działów HR. W zajęciach mogą wziąć także udział osoby, które przygotowują się do pełnienia roli asesora podczas sesji AC/DC.

Do góry

Korzyści dla uczestników

W trakcie zajęć uczestnicy zajęć:

 • zdobędą gruntowną wiedzą na temat realizowania sesji AC/DC w organizacji. 
 • skonfrontują swoje dotychczasowe doświadczenia, wiedzę, przekonania na temat tej metody z metodologicznymi standardami jej stosowania. 
 • poznają narzędzia, procedury, rozwiązania optymalizujące proces oceny AC/DC. 
 • wzmocnią swoje umiejętności oceniania, a także wnioskowania na temat oceny kompetencji. 
 • poznają szereg praktycznych przykładów stosowania tej metody w różnych organizacjach, do oceny różnych grup pracowników / menedżerów. 

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, bazującymi na zaangażowaniu uczestników. Ważnym elementem każdego szkolenia jest też poznanie ich oczekiwań i odpowiadanie na zgłaszane pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program zajęć dążymy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie” w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy. Najczęściej wykorzystywane metody szkoleniowe to:

 • case study,
 • dyskusja grupowa,
 • analiza filmów i nagrań,
 • wykłady i prezentacje,
 • zadania symulacyjne.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I - Przygotowanie sesji AC/DC
 1. Ocena metodą Assessment/Development Center:
 • Assessment/Development Center – definicje i różnice? 
 • cele i założenia tej metody oceny kompetencji,
 • międzynarodowe standardy stosowania tej metody,
 • pytania, jakie warto sobie zadać przed wdrożeniem projektu oceny metodą AC/DC,
 • proces realizacji oceny AC/DC w organizacji,
 • korzyści z stosowania AC/DC – dla organizacji, Zarządu i menedżerów, samych ocenianych,
 • komunikacja procesu oceny AC/DC w organizacji – jakich błędów unikać? 
 1. Kryteria podlegające ocenie podczas sesji AC/DC:
 • jakie kryteria można / nie można oceniać podczas AC/DC?
 • kompetencje, a zmienne osobowościowe, temperamentalne, czy inteligencja,
 • definiowanie kompetencji i konstruowanie kompetencyjnych skal obserwacyjnych,
 • rodzaje skal rozwojowych, 
 • rodzaj ocenianego profilu – profil stanowiskowy a rozwojowy. 
 1. Przygotowanie sesji AC/DC – konstrukcja sesji:
 • zasady konstruowania sesji AC/DC – opracowanie programu,
 • rodzaje zadań diagnostycznych i ich dopasowanie do oceny różnych kompetencji, 
 • zasady konstruowania ćwiczeń wykorzystywanych w ocenie,
 • prowadzenie sesji – standaryzacja procesu, 
 • testy wykorzystywane do diagnozy kompetencji, czy zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i poziomu inteligencji. Jak łączyć AC/DC z testami? 
Dzień II - Ocena, przygotowanie raportów i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych
 1. Ocena kompetencji:
 • obserwowanie zachowania uczestników podczas sesji – zasady, 
 • arkusze obserwacyjne i ich wypełnianie, 
 • wnioskowanie na temat poziomu kompetencji,
 • kalibracja ocen podczas dyskusji asesorów,
 • błędy w procesie oceniania – jak ich unikać i minimalizować ich wpływ?
 1. Raporty indywidualne:
 • budowa raportu indywidualnego – różne rodzaje raportów, 
 • infografiki w prezentacji danych z oceny,
 • język sporządzania raportów po ocenie AC/DC – jakich błędów unikać? 
 • zasady poufności przy przekazywaniu raportów po ocenie.
 1. Raport zbiorczy:
 • analiza zebranych wyników – możliwe statystyki, różne rodzaje prezentacji danych, 
 • ranking pracowników/kandydatów,
 • wybór najlepszego kandydata.
 1. Sesje informacji zwrotnych:schemat sesji informacji zwrotnych,
 • trudne sytuacje podczas sesji informacji zwrotnych – jak sobie z nimi radzić,
 • motywacja do rozwoju a opór wobec zmiany – jak osoby dorosłe reagują na informację zwrotną na swój temat? 
 • indywidualne plany rozwojowe po ocenie DC, 
 • wspieranie rozwoju osób poddanych ocenie metodą DC. 
 1. Podsumowanie: 
 • wady, zalety, trudności w wdrażaniu sesji AC/DC.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google