Szukaj w serwisie

Auditor zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko, bhp


Cele szkolenia

 • Zdobycie podstawowej wiedzy nt wymaganiami standardów zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Podniesienie umiejętności pracy z wymaganiami norm oraz dokumentacją systemową.
 • Zrozumienie istoty procesu auditowania, jako narzędzia wspierającego rozwój biznesu, procesów oraz ludzi.
 • Poznanie wymagań poszczególnych elementów  normy PN-EN ISO 19011.
 • Zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania konkretnych technik i narędzi stosowanych w procesie auditowania.
 • Potwierdzenie kompetencji auditora systemów zarządzania egzaminem końcowym.

Do góry

Profil uczestnika

 • kadra kierownicza wszystkich szczebli,
 • pełnomocnicy ds. Systemów zarządzania,
 • auditorzy,
 • właściciele procesów,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę i kwalifikację dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za standaryzację, doskonalenie i rozwój.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemowych standardów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
 2. Audit narzędziem rozwoju biznesu, procesów i ludzi.
 3. Terminy i definicje.
 4. Zasady auditowania.
 5. Zarządzanie programem auditów:
 • ustalanie celów programu auditów,
 • ustalanie programu auditów,
 • wdrażanie programu auditów,
 • monitorowanie programu auditów,
 • przegląd i doskonalenie programu auditów.
 1. Przeprowadzanie auditu:
 • inicjowanie auditu,
 • przygotowanie działań auditowych,
 • przeprowadzenie działań auditowych,
 • przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu,
 • zakończenie auditu,
 • przeprowadzenie działań poauditowych,
 1. Kompetencje i ocena auditorów:
 • Określenie kompetencji auditora wg programu auditów,
 • Ustalenie kryteriów oceny auditora,
 • Wybór odpowiedniej metody oceny auditora,
 • Dokonywanie oceny auditora,
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji auditora.
 1. Audity systemu, procesu, produktu.
 1. Egzamin teoretyczny i praktyczny (test i zadanie grupowe).

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google