Szukaj w serwisie

Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?


Opis

Na wstępie można zaryzykować twierdzenie, że nie każdy menedżer może być coachem. Nawet nie każdy powinien. Ale z drugiej strony można powiedzieć, każdy menedżer może w stosunku do swoich pracowników przyjmować podejście coachigowe, wspierając w ten sposób efektywność i rozwój swojej kadry.  Dlaczego? Dlatego, że podejście coachingowe to podejście zakładające wzmacnianie i wykorzystanie potencjału pracowników, przy jednoczesnym uczeniu ich samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoją pracę, a także stymulowaniu do stawiania i realizowania celów. A prawdopodobnie każdemu menedżerowi na tym zależy?  

Celem szkolenia będzie więc charakterystyka podejścia coachigowego do pracowników, jako stylu zarządzania opartego na:

 • zaufaniu do pracownika, 
 • budowaniu bezpieczeństwa, 
 • refleksji nad pracą, działaniem, rozwojem,
 • wzmacnianiu jego mocnych stron, 
 • motywowaniu do rozwoju, 
 • zadawaniu pytań i słuchaniu,
 • stawianiu celów i wyzwań, 
 • wypracowywaniu rozwiązań wychodzących poza ramy, schematy, standardy. 
 • monitorowaniu i egzekwowaniu postępów i celów. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • poznanie korzyści z coachingowego podejścia do pracowników,
 • zrozumienie istoty podejścia coachingowego w zarządzaniu i różnic pomiędzy coachingiem, mentoringiem i innymi metodami rozwojowymi, 
 • wypracowanie własnego stylu, podejścia do coachingowego zarządzania pracownikami,
 • skuteczność w pracy z własnymi przekonaniami na temat zarządzania, rozwoju, budowaniu relacji i współpracy z pracownikami.

Do góry

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony będzie metodami procesowymi, tak by zachęcać Uczestników do:

 • do refleksji nad swoim funkcjonowaniem, 
 • pracy z przekonaniami, 
 • zmiany perspektywy,
 • eksperymentowania z nowymi umiejętnościami, 
 • świadomego i optymalnego wykorzystania swoich zasobów. 

Podczas zajęć będą dominowały takie metody pracy szkoleniowe jak symulacje, dyskusje grupowe,  wspólne wypracowywanie rozwiązań, gry  bazujące na metaforze, analiza przypadków, ale też wykłady. 

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Coachingowe podejście, a rola menedżera:
 • coaching, coachingowy styl zarządzania, mentoring, informacja zwrotna a szkolenie – definicje. Podobieństwa i różnice różnych metod rozwojowych,
 • profil coacha – menedżera. Jakich kompetencji oczekujemy od menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania?
 • miejsce coachingu w zarządzaniu - sytuacyjny model przywództwa wg Hersey’a i Blanchard’a. Kiedy podejście coachingowe jest po prostu potrzebne i najbardziej wartościowe? 
 • podejście coachingowe a autorytet menedżera? 
 • zasady budowania relacji coachingowych z pracownikami, w oparciu kodeks coacha ICF - International Coach Federation.
 1. Co o rozwoju osób dorosłych powinien wiedzieć menadżer, by wspierać efektywnie rozwój pracowników?   
 • motywacja i postawy wobec rozwoju. Czy pracowników można rozwijać „na siłę”? 
 • czego potrzebują osoby dorosłe do efektywnego rozwoju, ale i do efektywnej pracy? 
 • dla kogo coachingowy styl zarządzania, a dla kogo nie? 
 1. Narzędzia pracy coachingowej w pracy menedżera:
 • model GROW  w pracy coach’a,
 • elementy procesu coachingowego (zawieranie kontraktu, harmonogram, schemat spotkań itp.),
 • pytania sięgające sedna. Co to?  
 • narzędzia pracy coachingowej – koło życia, skalowanie, praca z metaforą, zmiana perspektyw, wartości – omówienie, trening,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach coachingowych.
 1. Trening wybranych, umiejętności  będących podstawą coachingowego stylu zarządzania: 
 • aktywne słuchanie,
 • określanie problemów i stawianie konkretnych celów,
 • umiejętność analizowanie sytuacji problemowych z różnych perspektyw, 
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • jasne wyrażanie myśli.
 1. Podsumowanie:
 • w ramach podsumowania każdy uczestnik opracuje swój własny  „Kodeks coachingowego podejścia do pracowników”.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google