Szukaj w serwisie

Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego


Opis

Po zakończeniu szkolenia w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i zasygnalizować przez eksperta sposoby ich rozwiązania, a także pokazać praktyczne zastosowanie szkolenia i doświadczenie trenera. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań. 

Po zrealizowanym szkoleniu, umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.

Do góry

Cele szkolenia

Celem warsztatu jest pokazanie, jak korzystając z funkcjonalności MS Excel, zoptymalizować pracę w zakresie analizowania kosztów personalnych. Pokażemy, jak szybko analizować bardzo duże bazy danych i tworzyć z nich raporty.

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby pracujące w działach personalnych, które wykorzystują arkusz kalkulacyjny do codziennej pracy,
 • od uczestników warsztatów oczekujemy, sprawnego posługiwania się podstawowymi formułami (suma, różnica, iloraz iloczyn) oraz praktycznej znajomości formatowania (format cyfr, kolory czcionek, obramowania, kolory).

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie metodologii kalkulacji kosztów pracy z użyciem arkusza kalkulacyjnego,
 • zdobycie umiejętność obliczania i analizowania strategicznych i operacyjnych mierników z zakresu działu personalnego z zastosowaniem MS Excel,
 • poznanie przykładowych metod analizy systemów wynagrodzeń funkcjonujących w przedsiębiorstwie,
 • poznanie zasad i metodologii wykonania analizy ABC – XYZ,
 • wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

Do góry

Metody szkolenia

 • warsztaty grupowe – opracowanie szczegółowej mapy procesu personalnego i określenie mierników efektywności,
 • warsztaty komputerowe – budowanie baz danych, które pozwolą na obliczenie poszczególnych wskaźników efektywności.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Kalkulacja kosztów pracy – z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne):
  • koszty zatrudnienia pracownika,
  • koszty szkoleń,
  • koszty motywowania pozafinansowego,
  • koszty ocen okresowych,
  • koszty wynagrodzeń,
  • koszty absencji.
 2. Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich  – wykorzystanie pełnego zakresu funkcjonalności tabel przestawnych:
  • mierniki zatrudnienia,
  • mierniki absencji,
  • mierniki szkoleń,
  • mierniki rotacji kadr,
  • mierniki rekrutacji.
 3. Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac  – analiza z zastosowaniem tabel przestawnych c.d.:
  • wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych,
  • wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych,
  • mierniki kosztów płac.
 4. Mierniki w działaniach personalnych i działaniach działu personalnego –  formatowanie warunkowe, funkcje i tabele przestawne:
  • strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym,
  • operacyjne wskaźniki w obszarze personalnym,
  • analiza ABC – XYZ w odniesieniu do kosztów pracy,
  • analiza ABC – XYZ w odniesieniu do pracowników.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 10:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   10:00 - 10:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   10:15 - 12:30  
  Obiad   13:00 - 13:45   12:30 - 13:15  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:15 - 14:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   14:00 - 14:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   14:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google