Szukaj w serwisie

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego


Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami przerw i odpoczynków obowiązującymi kierowców wykonujących przewozy drogowe. Celem szkolenia jest także omówienie zmian w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika. Zmiany te mogą mieć bowiem zasadnicze znaczenie dla „być albo nie być” firmy transportowej. Wiedza ta pozwoli uczestnikom na planowanie, prowadzenie i rozliczanie zgodnie z obowiązującymi normami czasu pracy kierowców oraz maksymalnie efektywne planowanie przewozu drogowego.  Omówione zostanie także metodologia prowadzenia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego i wskazane zostaną podstawowe błędy kontrolowanych prowadzące do nakładania na nich dotkliwych kar grzywny oraz sankcji administracyjnych. 

Do góry

Profil uczestnika

 • kierowcy realizujący przewozy drogowe,
 • spedytorzy i dyspozytorzy odpowiedzialni za planowanie przewozu i rozliczanie czasu pracy,
 • właściciele firm transportowych,
 • osoby planujące rozpoczęcie działalności transportowej,
 • kierownicy działów transportu w firmach produkcyjnych,
 • nadawcy zlecający wykonanie przewozu.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób kar nakładanych ze strony organów kontrolnych,
 • otrzymanie bazy teoretycznej do prawidłowego planowania, wykonywania i rozliczania przewozu drogowego,
 • uświadomienie praw i obowiązków kontrolowanego wobec organów kontrolnych,
 • zapoznanie uczestników z normami socjalnymi dotyczącymi pracy kierowców stosowanymi w całej Europie,
 • omówienie pytań i wątpliwości wynikających z praktyki prowadzenia przewozu drogowego,
 • zaznajomienie się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
 • wymiana doświadczeń i opinii z praktykami.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Praktyczne aspekty czasu pracy kierowców:
  • normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy i odpoczynki,
  • zaznajomienie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Rady 561/2006 oraz zakres jego stosowania,
  • zaznajomienie z normami zawartymi w umowie AETR oraz zakres jej stosowania,
  • kiedy rozporządzenie 561 a kiedy umowa AETR? - porównanie,
  • sankcje za naruszenie norm Rozporządzenia rady 561/2006 oraz umowy AETR:
   • kierowca,
   • zarządzający transportem,
   • spedytor, dyspozytor, nadawca i inna osoba realizująca czynności związane z przewozem drogowym,
   • podmiot realizujący przewóz,
  • wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności z procedury wykroczeń, karnej oraz procedury administracyjnej.
 2. Tachografy samochodowe:
  • analogowe,
  • cyfrowe,
  • obsługa tachografu analogowego,
  • obsługa tachografu cyfrowego,
  • najczęściej spotykane błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania tachografu.
 3. Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego:
  • metodologia kontroli w zakresie czasu pracy kierowców,
  • prawa kontrolowanego i najczęściej spotykane błędy zwiększające nakładaną karę wynikające z nieświadomości kontrolowanego,
  • obowiązki kontrolowanego w zakresie czasu pracy kierowców,
  • prawa kontrolującego,
  • obowiązki kontrolującego.
 4. Ewidencja czasu pracy kierowców:
  • obowiązek prowadzenia ewidencji,
  • forma ewidencji,
  • okresy przechowywania zapisów z urządzenia rejestrującego,
  • zagrożenia związane z brakiem ewidencji.

Dzień II

 1. Planowanie przewozu drogowego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym czasu pracy kierowców.
  • powtórzenie podstawowych pojęć i norm,
  • planowanie przewozu drogowego dla jednego kierowcy - ćwiczenie,
  • załoga - definicja efektywność pracy załogi (2 kierowców),
  • powtórzenie norm dotyczących pracy złogi,
  • planowanie przewozu drogowego dla załogi - ćwiczenie.
 2. Dostęp do rynku usług transportowych:
  • warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie 1071/2009):
   • kwalifikacje,
   • osoby zarządzające transportem,
   • zabezpieczenie finansowe,
   • baza przedsiębiorstwa,
  • warunki uzyskania licencji wspólnotowej (rozporządzenie 1072/2009),
  • kabotaż wewnątrz Unii Europejskiej – można czy nie można?
  • przewóz „kraje trzecie” a przewóz kabotażowy,
  • warunki wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej.
 3. Kwalifikacje kierowców:
  • badania lekarskie,
  • obowiązkowe szkolenia,
  • dodatkowe wymogi przy wykonywaniu niektórych rodzajów przewozów,
  • odpowiedzialność za wykonywanie przewozu przez kierowcę nie posiadającego wymaganych kwalifikacji bądź uprawnień.
 4. Wyjaśnienie wątpliwości i pytań uczestników.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google