Szukaj w serwisie

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu


Opis

Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy kandydatów są zgodne z obecnymi wymogami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa pracy bezpieczna i w pełni akceptowana.
Warto dodać, że trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) są natychmiast przez prowadzącego wyjaśniane i obrazowo demonstrowane na przykładach. Wiele technik diagnostycznych opiera się tu na praktyce i doświadczeniach rekrutacyjnych w strukturach amerykańskich służb specjalnych m.in. na podstawie anglojęzycznej literatury specjalistycznej OSS „ Assessment of Men” Selection of Personnel for the Office of  Strategic Services.

Możliwy jest też wariant dwudniowy szkolenia, gdzie dzień drugi poświęcony jest na doskonalenie techniki „białego wywiadu” i metod wywiadu środowiskowego czyli formalnych metod zdobywania cennych informacji o kandydacie ze źródeł państwowych i oficjalnych.
Moduł ten poprowadzi wówczas była naczelnik i dyrektor personalna Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Do góry

Cele szkolenia

Prezentacja i analiza metodyczna techniki prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza cech - uzdolnień metodami wywiadu intencji ukrytych, czyli takimi technikami kluczy pytań i zadań, których kandydat nie zna. Tym samym nie ma on możliwości wcześniejszego przygotowania scenariusza swoich reakcji. Ten model interview określany jest nazwą Deep Hide (głęboko ukryty) co oznacza, że strategia i prawdziwa intencja pytań jest dla kandydata niewidoczna. 

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla, oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów do pracy w firmie.

Do góry

Metody szkolenia

Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy kandydatów są zgodne z obecnymi wymogami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa pracy bezpieczna i w pełni akceptowana.
Warto dodać, że trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) są natychmiast przez prowadzącego wyjaśniane i obrazowo demonstrowane na przykładach.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Runda otwarcia:
  • wzajemne poznanie, przedstawienie celu i metodyki spotkania, ustalenie reguł współpracy dydaktycznej, wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów.
 2. Matryca C.G. Junga jako podstawa dymensji intro i ekstrawersji:
  • przedstawienie modelu junga dla celów psychodiagnozy i przeprowadzenie treningu praktycznego wnioskowania o powodzeniu w zawodowej roli kandydata na różnorodne stanowiska pracy,
  • analiza danych pod kątem poziomu reaktywności, profilu uzdolnień i etyki,
  • diagnoza tendencji kompensacyjnych i diagnoza psychopatologiczna.
 3. Profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata:
  • analiza komparatystyczna (porównawcza) w naborze kadry,
  • tworzenie mapy kompetencyjnej kandydata tzw. predyktory roli.
 4. Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów:
  • koncepcje testu rorschacha w diagnozie psychopatii i neurotyzmu,
  • test tolerancji monotonii i monotypii (stosowany w naborze przez FBI),
  • testy asertywności, pewności siebie i samooceny.
 5. Test kultury przywódczej "Bezludna Wyspa":
  • prezentacja techniki wyłaniania naturalnych liderów w zespole,
  • trening samodzielnego przeprowadzenia przez uczestników powyższego testu,
  • analiza i metaanaliza wyników testu.
 6. Antrakt:
  • diagnoza cech temperamentalnych oparta na analizie lingwistycznej (diagnoza na podstawie typu składni),
  • diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów oparta na analizie leksykalnej (m.in. typu używanych spójników i słów "parzących"),
  • behawioralna detekcja kłamstwa (diagnoza kłamstwa z sygnałów zachowania).
 7. Integracja treści - praktyczny transfer techniki do środowiska pracy:
  • ćwiczenia symulacyjne technik prowadzenia interview, informacje korygujące - zwrotne oraz analiza case study.
 8. Runda zamknięcia:
  • runda pytań i komentarz prowadzącego dotyczący samodzielnego wykorzystania skryptów dydaktycznych ilustrujących technikę tworzenia map psychograficznych - profili psychologicznych kandydatów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google