Szukaj w serwisie

DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów


Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowoczesnych, zaawansowanych metod planowania doświadczeń i wnioskowania statystycznego możliwych do zastosowania zarówno w warunkach przemysłowych, w różnych dziedzinach działalności produkcyjnej lub przetwórczej, jak i w działach czy ośrodkach badawczo-rozwojowych. Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających praktyczne stosowanie metod i narzędzi DOE, w wykonywaniu bieżących zadań o charakterze badawczym w celu doskonalenia wyrobów lub procesów, a także w realizacji szerszych projektów badawczych obejmujących opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań. 

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby odpowiedzialne za rozwój jakościowy i ilościowy produkcji,
 • osoby organizujące i nadzorujące opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • pracownicy działów zapewnienia jakości, 
 • pracownicy działów badawczo - rozwojowych,
 • personel różnych szczebli zarządzania produkcją: kierownicy, technolodzy, mistrzowie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne prowadzenie badań doświadczalnych,
 • znajomość podstaw planowania doświadczeń i metod statystycznych analizowania wyników badań, ich interpretacji oraz wnioskowania statystycznego,
 • zdobycie kompetencji wystarczających do samodzielnego, lecz wspomaganego komputerowo, projektowania badań doświadczalnych
 • umiejętność opracowywania wyników uzyskanych w ramach eksperymentów oraz formułowania wniosków i zaleceń odnośnie wykorzystania tej wiedzy w praktyce: w doskonaleniu jakości, w rozwoju produkcji, usług, metod zarządzania itp. opartych na innowacyjności czy też w celach czysto poznawczych. 

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w systemie łączącym wykład wspomagany techniką multimedialną z metodą warsztatową, w ramach której uczestnicy, rozwiązują praktyczne zadania z zakresu DOE, oparte na pochodzących z praktyki danych liczbowych.

Zarówno sposoby przekazu jak i wykorzystywane przykłady z praktyki dostosowywane i dobierane są zawsze z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i obszarów zainteresowań uczestników.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do DOE.
 2. Etapy realizacji projektu badawczego.
 3. Cele badań doświadczalnych i charakterystyka obiektu badań.
 4. Uwarunkowania badań zależnie od metod wnioskowania z ich rezultatów.
 5. Badania w oparciu o plany kompletne i plany oferowane w ramach DOE.
 6. Systematyka i ogólna charakterystyka poszczególnych grup planów selekcyjnych.
 7. Ćwiczenia praktyczne: sformułowanie celu badań, sporządzenie charakterystyki obiektu badań, wybór planu doświadczenia, renormowanie wartości wielkości wejściowych.
 8. Geneza, istota i obszary zastosowań planów frakcyjnych.
 9. Ćwiczenia praktyczne: symulowane badania w oparciu o wybrany plan frakcyjny dwuwartościowy.
 10. Charakterystyka pozostałych planów frakcyjnych.
 11. Badania doświadczalne z zastosowaniem analizy wariancji.
 12. Istota i podział planów randomizowanych oraz zakres ich stosowalności.
 13. Ćwiczenia praktyczne: symulowane badania w oparciu o wybrany plan w formie kwadratu łacińskiego.
 14. Metodyka badań prowadzonych w oparciu o plany poliselekcyjne (powierzchni odpowiedzi), w celu określenia modelu matematycznego obiektu badań.
 15. Ćwiczenia praktyczne: symulowane badania w oparciu o wybrany plan poliselekcyjny – budowa i weryfikacja modelu matematycznego obiektu badań i jego praktyczne wykorzystanie.
 16. Dyskusja podsumowująca i ukierunkowanie dalszego samokształcenia uczestników.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google