Szukaj w serwisie

Dystrybucja i planowanie dostaw


Opis

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za logistykę w obszarze dystrybucji, osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych zajmujących się szeroko rozumianą dystrybucją (także handlowców), jak również dla osób, które planują w przyszłości objąć takie stanowiska. Akcent położony jest na logistyczne aspekty dystrybucji – szkolenie oferuje przegląd wybranych metod, narzędzi i technik, które ułatwiają planowanie, organizację, realizowanie i kontrolowanie procesów logistycznych w dystrybucji. Zadaniem uczestników w trakcie szkolenia będzie m.in. przeanalizowanie poszczególnych faz procesu realizacji zamówienia. Szczególnie dużo miejsca poświęcono problematyce oferowania pożądanego przez klientów poziomu obsługi logistycznej oraz sterowania zapasami jako procesów kluczowych w dystrybucji a jednocześnie istotnych z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa. Uczestnicy mają okazję dokładnie przeanalizować elementy obsługi logistycznej, nauczyć się ich mierzenia i standaryzacji. Nauczą się też całego wachlarza technik optymalizacji zapasów z uwzględnieniem wskazań odnośnie ich stosowania w systemach ERP. Szkolenie obejmuje też wybrane aspekty planowania gospodarki magazynowej i transportu w sferze dystrybucji z uwzględnieniem kosztów tych procesów, ale także wskazaniem potencjalnych możliwości wykorzystania ich jako czynników przewagi konkurencyjnej na rynku.

Do góry

Profil uczestnika

 • kierownicy ds. dystrybucji lub łańcuchów dostaw,
 • specjaliści ds. dystrybucji i planowania dostaw,
 • specjaliści ds. sieci/łańcuchów dostaw oraz współpracy z dostawcami,
 • koordynatorzy, planiści i specjaliści poszczególnych operacji w łańcuchach dystrybucji zajmujący się m. in.:
  • planowaniem zapasów produktów lub towarów,
  • magazynowaniem,
  • transportem i realizacja dostaw,
  • kontrolą wyników i kosztów dystrybucji.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie znaczenia kluczowych procesów logistycznych dla skutecznej dystrybucji i efektywności całego przedsiębiorstwa,
 • nauczenie się systemowego podejścia do kształtowania poziomu obsługi klienta oraz metod jego pomiaru i standaryzacji,
 • nauczenie się rozpoznawania charakteru popytu i dopasowywania najlepszych metod jego zaspokajania,
 • poznanie metod planowania i optymalizacji dostaw z uwzględnieniem ich kosztowych aspektów,
 • poznanie metod analizy kosztów logistycznych generowanych w procesach dystrybucji.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykłady wprowadzające z dyskusją z uczestnikami,
 • analizy studiów przypadków,
 • analizy ilościowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 • ćwiczenia w podgrupach.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Rola logistyki w dystrybucji:
 • istota i funkcje dystrybucji,
 • koordynacja dystrybucji – rodzaje, funkcje oraz zalety i wady kanałów dystrybucji,
 • istota logistyki i główne zasady „myślenia w kategoriach logistycznych”,
 • znaczenie logistycznego wsparcia systemu dystrybucji,
 • wpływ działań logistycznych w sferze dystrybucji na efektywność przedsiębiorstwa.
 1. Realizacja zamówień klientów jako kluczowy proces w systemie dystrybucji:
 • przebieg realizacji zamówienia,
 • znaczenie analizy cyklu realizacji zamówienia,
 • analiza zyskowności klienta z uwzględnieniem kosztów logistycznych,
 • przegląd elementów logistycznej obsługi klienta,
 • ustalanie pożądanego poziomu obsługi klienta,
 • segmentacja rynku zbytu na potrzeby lepszego dopasowania obsługi logistycznej,
 • standaryzacja logistycznej obsługi klienta,
 • proste i złożone mierniki obsługi logistycznej.
 1. Sterowanie zapasami w systemie dystrybucji:
 • znaczenie zapasów w obsłudze logistycznej,
 • rodzaje i koszty zapasów,
 • rodzaje popytu,
 • analiza profilu popytu jako punkt wyjścia w ustalaniu zapotrzebowania na zapasy,
 • podstawowe parametry popytu,
 • systemy sterowania zapasami w łańcuchu dostaw,
 • metody planowania i optymalizacji dostaw w systemie dystrybucji.
 1. Planowanie składowania i przemieszczania dóbr w kanałach dystrybucji:
 • problemy związane z gospodarką magazynową w sferze dystrybucji,
 • analiza kosztów magazynowania,
 • problemy związane z transportem w sferze dystrybucji,
 • planowanie transportu w sferze dystrybucji,
 • analiza kosztów transportu.
 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google