Szukaj w serwisie

Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych


Profil uczestnika

Pracownicy obszaru produkcji i wspomagania produkcji

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • szybsze kalkulacje,
 • eliminacja błędów z obliczeń, raportów i harmonogramów,
 • szybkie przygotowywanie raportów,
 • automatyzacja obliczeń, pobierania danych, raportów i analiz,
 • większa czytelność prezentowanych wyników, realizacji celów, punktów krytycznych.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Kalkulacje z zastosowaniem funkcji matematycznych, czasu i daty, tekstowych, statystycznych, wyszukiwania, tekstowych:
 • prognoza sprzedaży jako podstawa planowania produkcji,
 • transformacja forecast’u sprzedaży na recepturę produkcji,
 • kalkulacja zapotrzebowania na surowce do produkcji,
 • korelacja zapotrzebowania i zapasów z planem zakupów,
 • przygotowanie planów i harmonogramów produkcji, sprzedaży, zapasu i zakupu,
 • kalkulacje odchyleń.
 1. Power Query jako narzędzie wspomagające preparację i obróbkę danych z wielu źródeł:
 • kastomizacja istniejących danych do potrzeb użytkownika (obróbka liczb, dat, tekstów),
 • łączenie danych z wielu plików Excel’a,
 • łączenie danych z wielu rodzajów plików i źródeł danych: Excel, txt, web itp.,
 • własne funkcje użytkownika,
 • transpozycja danych w celu umożliwienia analiz tabelą przestawną.
 1. Analizy w obszarze produkcji i wspomagania produkcji z zastosowaniem pełnej funkcjonalności tabel przestawnych:
 • wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki produkcji,
 • analiza ABC i XYZ na produkcji, w magazynie, zakupach i sprzedaży,
 • analiza ABC z uwzględnieniem wielu cech,
 • macierz decyzyjna ABC-XYZ,
 • dywersyfikacja danych ze zbiorczych raportów na raporty analityczne.
 1. Dashboardy jako narzędzie do kontroli KPI:
 • daschboard menadżerski,
 • daschboard analityczny,
 • niestandardowe wykresy, formatowania warunkowe, fragmentatory jako narzędzie ułatwiające czytelną wizualizacje danych.
 1. Analiza warunkowa jako narzędzie wspomagające szybkie kalkulacje:
 • analiza Szukaj wyniku,
 • analiza Tabela danych,
 • analiza Scenariusze.
 1. Podstawy dla zaawansowanych:
 • niestandardowe formatowanie liczb i dat w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy oraz zwiększenia czytelności danych,
 • efekty specjalne z zastosowaniem prostych funkcji i formatowania,
 • nietypowe użycie typowych funkcji,
 • narzędzie Przejdź do specjalnie…,
 • co jeszcze może polecenie Kopiuj?

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google