Szukaj w serwisie

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych


Opis

Po zakończeniu szkolenia w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i zasygnalizować przez eksperta sposoby ich rozwiązania, a także pokazać praktyczne zastosowanie szkolenia i doświadczenie trenera. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań. 

Po zrealizowanym szkoleniu, umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.

Do góry

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie osobom pracującym w dziale logistyki praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy. Narzędzia te pokażą, jak wprowadzać dane, aby uzyskiwać więcej informacji, a co za tym idzie poprawić efektywność wykonywanych zadań. Uczestnicy nauczą się jak korzystając z możliwości oferowanych przez MS Excel, przyspieszyć pracę w zakresie przygotowania i analizy danych, a także jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności i kosztów przy użyciu arkusza Excel.

Do góry

Profil uczestnika

Osoby pracujące i zarządzające działami logistyki, które chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz procesów i kosztów logistycznych.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Zdobycie umiejętności:

 • wykorzystania najbardziej potrzebnych formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
 • budowania formuł wielokrotnie złożonych, co umożliwia dużo dokładniejszą analizę danych,
 • szybkiej analizy dużych zbiorów danych i wyciągania z nich odpowiednich wniosków,
 • budowy systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem analizy zastosowań i szablonów - uczestnicy, pracując na komputerach/laptopach (można używać własny sprzęt), rozwiązują praktyczne zadania związane z MS Excel. Zajęcia odbywają się na laptopach wyposażonych w MS Excel 2010.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I

 1. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych – budowanie mierników przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel - funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty, statystyczne, tworzenie i wykorzystanie nazw w formułach:
  • analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu,
  • wpływ cen zakupu na koszty działalności,
  • analiza wielkości i struktury zapasów,
  • wskaźniki produktywności zapasów,
  • analiza przydatności i kompletności zapasów,
  • analiza kosztów logistycznych,
  • analiza sprzedaży utraconej,
  • wpływ procesów logistycznych na rentowność.

Dzień II

 1. Analiza zachowania się mierników logistycznych w czasie – dynamiczna analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej:
  • analiza dużych baz danych przy użyciu tabeli przestawnej,
  • porównanie wskaźników w czasie oraz wskaźników branżowych,
  • wnioski płynące z zachowania się wskaźników,
  • co może wpłynąć na zniekształcenie wniosków?
 2. Jak zbudować system raportowy dla podwładnych:
  • budowanie przykładowych raportów logistycznych - listy danych do wyboru, hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym, łącza do danych zewnętrznych, makra, udostępnianie plików do pracy w sieci.
 3. Jak raportować przełożonym o efektach pracy działu logistyki – budowa przykładowych raportów. Przykładowe raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne – zasady używania formatowania warunkowego:
  • raporty bieżące,
  • raporty skumulowane,
  • raporty o wyjątkach,
  • graficzne ujęcie danych w raportach.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google