Szukaj w serwisie

FMEA - Failure Mode Effect Analysis


Opis

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), zwana także FMECA (Failure Mode and Criticality Analysis) lub AMDEC (Analys des Modes de Defaillace et Leurs Effets), została opracowana i zastosowana w latach 60. dla potrzeb amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Posłużyła ona do analizy elementów statków kosmicznych. Po sukcesie w przemyśle kosmicznym, szybko z FMEA skorzystał przemysł lotniczy i atomowy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych metodę zaczęto wykorzystywać w Europie w przemyśle chemicznym, elektronicznym, a w szczególności w samochodowym.

Do góry

Cele szkolenia

 • przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia projektów, wyrobów oraz procesów,
 • zapoznanie się z praktycznymi aspektami prowadzenia analizy FMEA.

Do góry

Profil uczestnika

 • liderzy i członkowie zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi (technolodzy, kierownicy zmian, inżynierowie produktu),
 • osoby realizujące audyty jakości u dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów jakości, zaopatrzenia.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 
 • nabycie wiedzy o tym czym jest FMEA i poznanie praktycznych sposoboów zastosowania,
 • poznanie korzyści płynących z wdrożenia FMEA,
 • umiejętność określenia pochodzenia usterek,
 • zdobycie informacji na temat wpływu usterek na wydajność procesu i jakość produktu,
 • umiejętność oszacowania ryzyka - określanie rankingu usterek,
 • umiejętność ustalenia działań korydujących i zapobiegaczych dla wybranych usterek,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania analizy FMEA dla wybranego zagadnienia. 

Do góry

Metody szkolenia

 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • prezentacja multimedialna,
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 • studium przypadku.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
  • istota i cele prowadzenia analizy FMEA,
  • korzyści z zastosowania FMEA,
  • trudności z zastosowaniem FMEA,
  • krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność FMEA,
  • uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety FMEA.
 2. Zapewnienie i doskonalenie jakości a działania korygujące/zapobiegawcze. FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA.
 3. Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby I rola zespołu.
 4. FMEA dla procesu (PFMEA) i konstrukcji (DFMEA):
  • istota FMEA procesu i konstrukcji,
  • poszczególne etapy analizy,
  • omówienie przykładowych analiz,
  • różnice pomiędzy FMEA procesu i konstrukcji.
 5. Przygotowanie danych wejściowych dla PFMEA - informacje nt. niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu.
 6. Projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie).
 7. Narzędzia pomocnicze: burza mózgów, wykres Ishikawy, 5Why.
 8. Dobór wskaźników: Z (Znaczenia - Szkodliwości - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition;interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number).
 9. Podstawowe problemy organizacji pracy zespołu FMEA.
 10. Opracowanie skali SOD typowej dla firmy i wskaźnika RPN.
 11. Koszty nie prowadzenia FMEA.
 12. Priorytet dla błędów o wysokich wagach.
 13. Dokumentowanie realizacji działań.
 14. Ocena skuteczności działań.
 15. Case study - gotowe, wykonane FMEA, na przykładzie trenera, rozdane i omówione.
 16. Opracowanie FMEA produktu lub procesu na przykładach zaproponowanych przez uczestników pracujących w zespołach.
 17. Case study - przykładowy plan kontroli - omówienie.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google