Szukaj w serwisie

Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami i nowymi przepisami prawnymi, wynikającymi przede wszystkim z Ustawy o odpadach z dnia 4 grudnia 2012 r. oraz dwóch nowych ustaw - Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. i znowelizowanej ustawy o bateriach i akumulatorach, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznego zastosowania przepisów. 

Nowe zasady ewidencji odpadów. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów, należy też korzystać z nowych wzorów dokumentów do prowadzenia ewidencji odpadów. Zmiany wprowadziły dwa rozporządzenia Ministra Środowiska: 

 • rozporządzenie z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) oraz
 • rozporządzenie z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Do góry

Profil uczestnika

Pracownicy przedsiębiorstw i administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Obowiązujące definicje.
 3. Klasyfikacja odpadów.
 4. Zbieranie, transport, magazynowanie odpadów.
 5. Obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów.
 6. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: zasady postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów; warunki prowadzenia procesów; nowa klasyfikacja procesów odzysku.
 8. Plany gospodarki odpadami; funkcjonowanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 9. Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami; likwidacja szeregu decyzji na wytwarzanie odpadów;  konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów - terminy, zakres dostosowania się do nowej ustawy o odpadach.
 10. Nowe zasady ewidencji i sprawozdawczości odpadowej; Rejestr i Baza Danych.
 11. Zarządzanie składowiskiem; instrukcja prowadzenia i pozwolenie zintegrowane.
 12. Spalanie i współspalanie odpadów.
 13. Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami.
 14. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - stan prawny obowiązujący od roku 2014.
 15. Realizacja przepisów nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 16. Nowelizacja Ustawy o bateriach i akumulatorach.
 17. Rozwiązywanie bieżących problemów.
 18. Konsultacje, dyskusja.

 

Informacje dodatkowe

W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google