Szukaj w serwisie

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy


Cele szkolenia

 • poznanie korzyści wynikających z wprowadzenia do Firmy modelu HR Biznes Partneringu, 
 • zdobycie wiedzy z zakresu roli i odpowiedzialności HR Biznes Partnera w Firmie,
 • poznanie sposobów na budowanie strategicznej roli HR jako Partnera Biznesowego,
 • pogłębienie wiedzy z zakresu efektywnej współpracy opartej na zaufaniu, otwartości i szacunku z Menedżerami Firmy.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do Pracowników i Kierowników Działów Personalnych, wszystkich osób, które pełnią rolę HR Biznes Partnera lub przygotowują się do pełnienia tej roli. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zwiększysz własną skuteczność i efektywność we współpracy z Menedżerami w Twojej Firmie,
 • dowiesz się jakie są kluczowe kompetencje HR Biznes Partnera i jak można je rozwijać,
 • poznasz sposoby budowania własnego autorytetu oraz relacji partnerskiej z Menedżerami Firmy,
 • będziesz potrafił powiązać cele HR z celami biznesowymi Firmy,
 • nauczysz się jak wspierać Menedżerów w procesie wprowadzania zmian,
 • poznasz narzędzia efektywnej komunikacji z Pracownikami.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Role i odpowiedzialności HR Biznes Partnera:
  • transakcyjna i transformacyjna funkcja HR,
  • typy wsparcia biznesowego: Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Center), Centra Kompetencji, HR Biznes Partnerzy,
  • rola HR Biznes Partnera – model Dave’a Ulricha,
  • profil kompetencyjny i system wartości HR Biznes Partnera.
 2. Strategiczna rola HR Biznes Partnera:
  • strategia Firmy, a strategia personalna,
  • miejsce HR w strukturze organizacyjnej,
  • znajomość i rozumienie głównych procesów biznesowych Firmy,
  • wpływ zespołu HR na wynik finansowy Firmy – przykłady działań HR wpływających za ograniczenie kosztów Firmy,
  • procesy HR wspierające realizację strategii mojej Firmy,
  • jak przełożyć cele biznesowe na cele HR,
  • od „gaszenia pożarów” i spełniania zachcianek do realnego partnerstwa z menedżerami Firmy,
  • kształtowanie autorytetu HR Biznes Partnera.
 3. Rola HR Biznes Partnera we współpracy z Menedżerami Firmy:
  • współpraca z Zarządem,
  • współpraca z Menedżerami liniowymi,
  • budowanie otwartości i zaufania w relacji z Menedżerami,
  • diagnoza, doradztwo, konsultacje, wsparcie i dostarczanie rozwiązań,
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z Menedżerami.
 4. Specyfika pracy HR Biznes Partnera w poszczególnych obszarach Firmy:
  • produkcja,
  • logistyka,
  • sprzedaż,
  • zakupy,
  • marketing,
  • finanse,
  • IT.
 5. HR jako lider w procesie zarządzania zmianą:
  • projektowanie zmian z Firmie,
  • budowanie zaangażowania Menedżerów i Pracowników w procesie zmiany,
  • jak wspierać Menedżerów Firmy w zarządzaniu zmianą.
 6. Rozwój Pracowników a rozwój organizacji:
  • fazy rozwoju organizacji,
  • organizacja ucząca się,
  • zarządzanie talentami w Firmie,
  • rozwój organizacji i Pracowników poprzez zaangażowanie w działania CSR oraz Employer Branding.
 7. Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie budowania zaangażowania Pracowników:
  • narzędzia i kanały komunikacji,
  • komunikacja w sytuacji stabilizacji oraz w czasie kryzysu,
  • spotkania z Pracownikami,
  • radzenie sobie z zastrzeżeniami i krytyką Pracowników.
 8. Etyka w pracy HR Biznes Partnera.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google