Szukaj w serwisie

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie


Opis

Po zakończeniu szkolenia, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i zasygnalizować przez eksperta sposoby ich rozwiązania, a także pokazać praktyczne zastosowanie szkolenia i doświadczenie trenera. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań. 

Po zrealizowanym szkoleniu, umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji, dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Spodziewane efekty:

 • rozszerzenie wiedzy o celach i metodach prowadzenia inwentaryzacji,
 • uzyskanie wiedzy o technikach stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury,
 • poznanie podstawowych błędów popełnianych przy prowadzeniu inwentaryzacji i metod ich unikania,
 • znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych inwentaryzacji,
 • ćwiczenia praktyczne umożliwiają zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład wprowadzający
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • warsztaty, ćwiczenia
 • materiały audiowizualne
 • zajęcia praktyczne - organizacja procesu inwentaryzacji

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.
 2. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji.
 3. Inwentaryzacja a spis z natury.
 4. Typy i rodzaje inwentaryzacji:
  • inwentaryzacje planowane i nieplanowane,
  • inwentaryzacje okresowe,
  • inwentaryzacje ciągłe.
 5. Dobór terminów prowadzenia inwentaryzacji.
 6. Okresowość prowadzenia inwentaryzacji.
 7. Przygotowania obszaru inwentaryzacji (na przykładzie magazynu):
  • zatrzymanie operacji magazynowych,
  • przypadki szczególne (sposób postępowania).
 8. Przygotowania personelu inwentaryzacyjnego:
  • komisje nadzorujące,
  • komisje liczące,
  • komisje kontrolne,
  • szkolenie personelu.
 9. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
  • arkusze spisowe,
  • arkusze kontrolne,
  • rozliczenie inwentaryzacji.
 10. Metody prowadzenia inwentaryzacji:
  • metoda tradycyjna (fizyczne liczenie majątku),
  • metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń (kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych, system RFID),
  • inne metody liczenia.
 11. Etapy prowadzenia inwentaryzacji:
  • faza przygotowania,
  • faza liczenia (spisu),
  • faza weryfikacji i kontroli,
  • faza rozliczenia inwentaryzacji,
  • zamknięcie księgowe.
 12. Najczęściej występujące błędy w czasie inwentaryzacji:
  • niewłaściwe przygotowanie obszaru inwentaryzacyjnego,
  • niepoprawny dobór uczestników inwentaryzacji,
  • sugerowanie ilości,
  • nieprawidłowe liczenie.
 13. Wynik inwentaryzacji oraz zależność księgowa:
  • zgodność inwentaryzacyjna,
  • nadwyżka inwentaryzacyjna,
  • brak inwentaryzacyjny,
  • przeksięgowania składników majątku (reklasyfikacja).
 14. Informacje dodatkowe:
  • dodatkowe czynności wykonywane przy procesie inwentaryzacji,
  • weryfikacja inwentaryzacji przez instytucje audytorskie,
  • wskaźniki z inwentaryzacji (ilościowe i wartościowe).

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00  
  Zajęcia   10:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google