Szukaj w serwisie

ITIL®4 Foundation – szkolenie akredytowane


Opis

ITIL®4 oparty jest na najlepszych praktykach biblioteki ITIL. Dostarcza praktycznego i elastycznego podejścia oraz operacyjnego modelu dostarczania i eksploatacji usług i produktów, umożliwiając integrację z innymi modelami czy podejściami jak Lean IT, Agile czy DevOps.

ITIL®4 Foundation jest szkoleniem 3-dniowym zgodnym ze specyfikacją AXELOS w zakresie sposóbu prowadzenia egzaminu i certyfikacji Podstawowym celem tego kursu jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu kluczowych koncepcji i pojęć modelu ITIL 4 w zakresie zarządzania usługami i przygotowanie się do egzaminu. Materiał szkoleniowy pozwala powiązać teorię z doświadczeniem uczestników w ich własnym środowisku i wzbogacony jest przez materiały dodatkowe: prace przed kursem  i po kursie oraz zestaw szybkich kart referencyjnych.

Do góry

Cele szkolenia

Na zakończenie szkolenia, uczestnicy powinni zapamiętać i zrozumieć:

 • kluczowe koncepcje zarządzania usługami w ramach biblioteki ITIL
 • w jaki sposób pryncypia ITIL mogą pomóc organizacji przyjąć i dostosować rekomendacje ITIL w zakresie zarządzania usługami
 • Czterwy Wymiary zarządzania usługami zgodnie z ITIL
 • cel i komponenty Systemu Wartości Usług, działania Łańcucha Wartości Usług oraz ich wzajemne relacje
 • kluczowe pojęcia ustawicznego doskonalenia
 • praktyki ITIL i sposób, w jaki wspierają one działania Łańcucha Wartości Usług

Do góry

Profil uczestnika

Kurs ITIL®4 Foundation skierowany jest do szerokiej grupy pracowników obszaru IT oraz obszarów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, zarówno dla tych, którzy dopiero czynią pierwsze kroki w tej dziedzinie, jaki i do tych wszystkich, którzy są już zaznajomieni z zagadnieniami zarządzania usługami w oparciu o wcześniejsze wersje biblioteki ITIL lub inne żródła najlepszych praktyk.

Szkolenie i związana z nim certyfikacja mogą być szczegónie przydatne dla:

 • Pracowników IT z obszarów wsparcia
 • Konsultantów IT
 • Menedżerów
 • Właścicieli i menedżerów procesów
 • Pracowników obszaru rozwoju IT
 • Dostawców usług
 • Integratorów systemów

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Moduł 1: Wstęp

 • Poznajmy się
 • Ogólny zarys szkolenia
 • Cele szkolenia
 • Struktura szkolenia
 • Agenda szkolenia
 • Wprowadzenie do ITSM
 • Wprowadzenie do ITIL 4
 • Studium przypadku: Axle Car Hire
 • Studium przypadku: wizja CIO dla Axle
 • Wprowadzenie i wskazówki do egzaminu

Moduł 2: Zarządzanie usługami: kluczowe pojęcia

 • Wartość współtworzenie wartości
 • Wartość: usługa, produkty, zasoby
 • Relacje usług
 • Wartość: rezultaty, koszty I ryzyka

Moduł 3: Zasady/Pryncypia

 • Definicja siedmiu zasad
 • Zastosowanie siedmiu zasad

Moduł 4: Cztery Wymiary zarządania usługami

 • Organizacja i ludzie
 • Informacja i technologie
 • Partnerzy i dostawcy
 • Strumienie wartośći i procesy
 • Czynniki zewnętrzne i model PESTLE

Moduł 5: System Wartości Usług

 • Przegląd Systemu Wartości Usług
 • Przegląd Łańcucha Wartości Usług

Moduł 6: Ustawiczne doskonalenie

 • Wstęp do ustawicznego doskonalenia
 • Model Ustawicznnego Doskonalenia
 • Związki między Ustawicznym Doskonaleniem i Pryncypiami

Moduł 7: Przegląd praktyk ITIL

 • Cel praktyk ITIL
 • Praktyka Ustawicznego Doskonalenia
 • Praktyka Sterowania Zmianami
 • Praktyka Zarządzannia Incydentami
 • Praktyka Zarządzania Problemami
 • Praktyka Obsługi Wniosków
 • Praktyka Centrum Obsługi Użytkownika
 • Praktyka Zarządzania Poziomem Usług

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google