Szukaj w serwisie

Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów


Opis

W procesie zarządzania kompetencjami pracowników, w naturalny sposób, w centrum procesu znajduje się model kompetencji. Od tego, jak będzie zdefiniowany i opisany oraz czy będzie zrozumiały i akceptowany przez organizację zależy jego użyteczność i przydatność. Jednocześnie najszerzej ujętym kontekstem dla modelu kompetencji jest ocenianie ludzi. Ocena towarzyszy każdej decyzji personalnej i każdemu rozwiązaniu z zakresu ZZL - począwszy od oceny selekcyjnej - przez okresową i sytuacyjną - skończywszy na ocenie potrzebnej do przeprowadzenia zamian w organizacji. W takim ujęciu zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę dla wielu aspektów ZZL. 

Efektywność tego procesu zależy:

 • po pierwsze od przyjętych założeń metodologicznych dotyczących kompetencji, ‘
 • po drugie, od jakości ich zdefiniowania, 
 • zaś po trzecie od wdrożenia ich w odpowiednie narzędzia i opracowania stosowane w obszarze HR – narzędzia SOOP, Opisy Stanowisk Pracy, wywiady behawioralne, narzędzia wykorzystywane podczas AC/DC .

Prezentowana na szkoleniu metodologia ujmuje kompetencje w kontekście behawioralnym – czyli poprzez opis zachowań, jakie mogą być obserwowane, oceniane i zmieniane/rozwijane. Omawiane podejście zakłada, że u podłoża kompetencji leży wiedza, umiejętności oraz postawy/motywacje pracownika. 

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom możliwości:

 • poznania zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania,
 • omówienia trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i operacjonalizowaniu kompetencji,
 • praktycznego przećwiczenia opracowania modelu i katalogu kompetencji,
 • praktycznego przećwiczenia konsultacyjnego modelu opracowywania profili stanowiskowych – tzw. panelu ekspertów,
 • trenowania umiejętności oceniania kompetencji. 

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną przykłady wdrożenia opracowanych modeli kompetencji do procesów oceny pracowników (wywiad behawioralny, narzędzia SOOP, AC/DC).

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które mają już doświadczenia w pracy z modelami kompetencyjnymi oraz tych, którzy stoją przed zadaniem przygotowania, zweryfikowania, zmodyfikowania lub/i wdrożenia takiego modelu. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym i to wyróżnia je spośród wielu ofert dotyczących pozyskiwania wiedzy na temat modeli kompetencyjnych i zarządzania kompetencjami. Chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu nie tylko wiedzieli więcej o jego podstawowym przedmiocie, ale by otrzymali także całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:

 • opracowanych w pełni kilku kompetencji wraz ze wskaźnikami do zastosowania w dowolnym narzędziu ZZL opartym o modelu kompetencji,
 • listy błędów, których należy się wystrzegać przy wykorzystaniu modelu kompetencji różnych obszarach ZZL,
 • przykładów narzędzi oceny, które oparte są o kryteria kompetencyjne,
 • zweryfikowania wątpliwości i pytań dotyczących tematu szkolenia i pochodzących z własnej praktyki.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, bazującymi na zaangażowaniu uczestników. Ważnym elementem każdego szkolenia jest też poznanie ich oczekiwań i odpowiadanie na zgłaszane pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program zajęć dążymy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie” w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy. Najczęściej wykorzystywane metody szkoleniowe to:

 • case study,
 • dyskusja grupowa,
 • analiza filmów i nagrań,
 • wykłady i prezentacje,
 • zadania symulacyjne.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie:
 • po co w firmie kompetencje? 
 • definicja kompetencji - znaczenie podstawowych pojęć i terminów,
 • omówienie wzajemnych zależności między różnymi rozwiązaniami ZZL wymagającymi zastosowania modelu kompetencji,
 • jak do podejścia kompetencyjnego przekonać organizację? – Zarząd, kadrę menedżerską, samych pracowników. 
 1. Przygotowanie modelu kompetencji:
 • model kompetencyjny a katalog kompetencji?
 • modele kompetencyjne – założenia teoretyczne,
 • różne sposoby definiowania skal kompetencyjnych, 
 • różne skale rozwojowe, 
 • decyzje jakie należy podjąć przed budową katalogu kompetencji dla danej organizacji, 
 • znaczenie doboru słów w definiowaniu wskaźników behawioralnych, 
 • opracowanie przykładowych skal kompetencyjnych, 
 • opracowywanie organizacyjnych katalogów kompetencji.
 1. Zastosowanie kompetencji w opracowywaniu profili stanowiskowych:
 • struktura opisu stanowiska pracy,
 • praca warsztatowa nad profilem kompetencyjnym – opisem stanowiska pracy,
 • błędy jakich należy unikać przy budowaniu profili stanowiskowych. 
 1. Zastosowanie modelu kompetencji w systemie oceny okresowej (SOOP). 
 • wybór narzędzia oceny - przegląd i omówienie plusów i minusów kilku podstawowych narzędzi,
 • zasady projektowania indywidualnych wersji narzędzi oceny,
 • symulowanie oceny kompetencji, 
 • błędy w ocenie kompetencji, 
 • analiza / interpretacja wyników oceny, czyli przygotowanie części łączącej etap oceny z etapem definiowania potrzeb rozwojowych pracowników,
 • omówienie zasad przydzielania zróżnicowanych metod rozwojowych na podstawie oceny kompetencji. 
 1. Zastosowanie modelu kompetencji w innych procesach oceny (np. wywiad kompetencyjny, czy AC/DC).
 2. Podsumowanie: 
 • zalety i wady podejścia kompetencyjnego w organizacji,
 • najczęstsze trudności w wdrażaniu podejścia kompetencyjnego w organizacji. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google