Szukaj w serwisie

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja


Opis

W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakim dysponują firmy, są zasoby ludzkie. Zdolność firmy do rozwoju i przetrwania, jej sukcesy na rynku są uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych, nowoczesnych technologii i atrakcyjności oferowanych usług, ale przede wszystkim od zorganizowanego i zintegrowanego zespołu. Do takiego zespołu pozyskujemy pracowników w procesie rekrutacji, a wybieramy dzięki specjalnym technikom selekcji.
Poprawnie przeprowadzona rekrutacja i selekcja daje gwarancję zatrudnienia osoby, która pasję i zaangażowanie połączy w zgodnym akordzie z celami firmy wykorzystując indywidualne zdolności, preferencje i zainteresowania. Osoba taka będzie odpowiadała wymaganiom stanowiska i szybko zaadaptuje się do nowego środowiska pracy.

Do góry

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi selekcyjnych pozwalających na profesjonalne prowadzenie spotkań i rozmów kwalifikacyjnych, a w związku z tym efektywny wybór kandydatów do pracy. Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza pożądanych cech i uzdolnień niekonwencjonalnymi metodami.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów na wakujące stanowiska pracy w firmie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • jak przebiega prawidłowy proces rekrutacji i selekcji,
 • jakie są podstawowe wyznaczniki umiejętności tzw. miękkich,
 • które wyznaczniki warunkują sukces po selekcji kandydatów,
 • jak stworzyć narzędzia obserwacyjne i sprawdzające umiejętności,
 • jak przeprowadzić sesję selekcyjną w rekrutacji.

Do góry

Metody szkolenia

Wszystkie zawarte w treści treningu i prezentowane metody diagnozy kandydatów są zgodne z obecnymi wymogami prawa. Ich metodyka i zawodowa adaptacja jest z punktu widzenia prawa pracy bezpieczna i w pełni akceptowana.
Warto dodać, że trening prowadzony jest językiem powszechnie przystępnym, a nomenklatura specjalistyczna (trudniejsze słowa, nazwy) jest natychmiast przez prowadzącego wyjaśniana i obrazowo demonstrowanea na przykładach.
W trakcie szkolenia zastosowane zostaną następujące metody:

 • praca w grupach,
 • gry szkoleniowe,
 • ćwiczenia,
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

Kolejność organizacji poszczególnych modułów może ulec zmianie.

MODUŁ I
Umiejętności i predyspozycje jawne kandydata - wybierz odpowiedniego

 1. Przygotowanie do procesu wyboru odpowiednich kandydatów:
  • analiza stanowiska pracy,
  • główne wyznaczniki umiejętności miękkich w profilu kandydata,
  • co znajdziemy u pożądanego kandydata.
 2. Kandydat idealny a kandydat realny:
  • opis behawioralny wyznaczników warunkujących sukces w pracy,
  • matryce i skale ujawniające rzeczywisty "kapitał" kandydata.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna:
  • planowanie i organizacja rozmów z kandydatami,
  • rola pytań i testów sprawdzających kompetencje merytoryczne,
  • przygotowanie narzędzi wspierających ocenę kandydata,
  • weryfikacja ujawnionych umiejętności.
 4. Techniki odkrywania "prawdy" o kandydacie:
  • metoda epizodyczna,
  • zadania problemowe, czyli ujawnienie rzeczywistych doświadczeń kandydata,
  • stres interview.
 5. Pułapki psychologiczne w ocenie.
 6. Co ujawni rekrutacja i selekcja zbiorowa.
 7. Adaptacja pracownika w pracy jako kontynuacja procesu rekrutacji i selekcji:
  • kontrakt psychologiczny,
  • model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do pracy,
  • narzędzia adaptacji pracowniczej - feedback.


MODUŁ II
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu

Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza pożądanych cech i uzdolnień metodami intencji ukrytych czyli takimi, których kandydat nie zna i nie rozpozna. Tym samym nie ma on możliwości wcześniejszego przygotowania scenariusza swoich reakcji.

 1. Runda otwarcia:
  • wzajemne poznanie, przedstawienie celu i metodyki spotkania, ustalenie reguł współpracy dydaktycznej, wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów.
 2. Matryca C.G. Junga jako podstawa dymensji intro i ekstrawersji:
  • przedstawienie modelu junga dla celów psychodiagnozy i przeprowadzenie treningu praktycznego wnioskowania o powodzeniu w zawodowej roli kandydata na różnorodne stanowiska pracy,
  • analiza danych pod kątem poziomu reaktywności, profilu uzdolnień i etyki,
  • diagnoza tendencji kompensacyjnych i diagnoza psychopatologiczna.
 3. Profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata:
  • analiza komparatystyczna (porównawcza) w naborze kadry,
  • tworzenie mapy kompetencyjnej kandydata tzw. predyktory roli.
 4. Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów:
  • koncepcje testu rorschacha w diagnozie psychopatii i neurotyzmu,
  • test tolerancji monotonii i monotypii (stosowany w naborze przez FBI),
  • testy asertywności, pewności siebie i samooceny.
 5. Test kultury przywódczej "Bezludna Wyspa":
  • prezentacja techniki wyłaniania naturalnych liderów w zespole,
  • trening samodzielnego przeprowadzenia przez uczestników powyższego testu,
  • analiza i metaanaliza wyników testu.
 6. Antrakt:
  • diagnoza cech temperamentalnych oparta na analizie lingwistycznej (diagnoza na podstawie typu składni),
  • diagnoza stylu rozwiązywania konfliktów oparta na analizie leksykalnej (m.in. typu używanych spójników i słów "parzących"),
  • behawioralna detekcja kłamstwa (diagnoza kłamstwa z sygnałów zachowania).
 7. Integracja treści - praktyczny transfer techniki do środowiska pracy:
  • ćwiczenia symulacyjne technik prowadzenia interview, informacje korygujące - zwrotne oraz analiza case study.
 8. Runda zamknięcia:
  • runda pytań i komentarz prowadzącego dotyczący samodzielnego wykorzystania skryptów dydaktycznych ilustrujących technikę tworzenia map psychograficznych - profili psychologicznych kandydatów.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google