Szukaj w serwisie

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja


Opis

W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakim dysponują firmy, są zasoby ludzkie. Zdolność firmy do rozwoju i przetrwania, jej sukcesy na rynku są uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych, nowoczesnych technologii i atrakcyjności oferowanych usług, ale przede wszystkim od zorganizowanego i zintegrowanego zespołu. Do takiego zespołu pozyskujemy pracowników w procesie rekrutacji, a wybieramy dzięki specjalnym technikom selekcji.
Poprawnie przeprowadzona rekrutacja i selekcja daje gwarancję zatrudnienia osoby, która pasję i zaangażowanie połączy w zgodnym akordzie z celami firmy wykorzystując indywidualne zdolności, preferencje i zainteresowania. Osoba taka będzie odpowiadała wymaganiom stanowiska i szybko zaadaptuje się do nowego środowiska pracy.

Do góry

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi selekcyjnych pozwalających na profesjonalne prowadzenie spotkań i rozmów kwalifikacyjnych , a w związku z tym efektywny wybór kandydatów do pracy. Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza pożądanych cech i uzdolnień niekonwencjonalnymi metodami.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów na wakujące stanowiska pracy w firmie.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • jak przebiega prawidłowy proces rekrutacji i selekcji,
 • jakie są podstawowe wyznaczniki umiejętności tzw. miękkich,
 • które wyznaczniki warunkują sukces po selekcji kandydatów,
 • jak stworzyć narzędzia obserwacyjne i sprawdzające umiejętności,
 • jak przeprowadzić sesję selekcyjną w rekrutacji.

Do góry

Metody szkolenia

W trakcie szkolenia zastosowane zostaną następujące metody:

 • praca w grupach,
 • gry szkoleniowe,
 • ćwiczenia,
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Do góry

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Do góry

Program szkolenia

 1. Przygotowanie do procesu wyboru odpowiednich kandydatów:
  • analiza stanowiska pracy,
  • główne wyznaczniki umiejętności miękkich w profilu kandydata,
  • co znajdziemy u pożądanego kandydata.
 2. Kandydat idealny a kandydat realny:
  • opis behawioralny wyznaczników warunkujących sukces w pracy,
  • matryce i skale ujawniające rzeczywisty "kapitał" kandydata.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna:
  • planowanie i organizacja rozmów z kandydatami,
  • rola pytań i testów sprawdzających kompetencje merytoryczne,
  • przygotowanie narzędzi wspierających ocenę kandydata,
  • weryfikacja ujawnionych umiejętności.
 4. Techniki odkrywania "prawdy" o kandydacie:
  • metoda epizodyczna,
  • zadania problemowe, czyli ujawnienie rzeczywistych doświadczeń kandydata,
  • stres interview.
 5. Pułapki psychologiczne w ocenie.
 6. Co ujawni rekrutacja i selekcja zbiorowa.
 7. Adaptacja pracownika w pracy jako kontynuacja procesu rekrutacji i selekcji:
  • kontrakt psychologiczny,
  • model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do pracy,
  • narzędzia adaptacji pracowniczej - feedback.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1  
         
  Rejestracja uczestników   8:45 - 9:00  
  Zajęcia   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google