Szukaj w serwisie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie


Opis

Cele warsztatu to uświadomienie sobie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w projekcie takich jak, dyskutowanie w grupie, informacja zwrotna, stosowanie różnych form spotkań, aktywne słuchanie, zachowania empatyczne, tworzenie profesjonalnych komunikatów z dbałością o ich zrozumienie i zapamiętanie, sposoby rozwiązywania konfliktów, a w efekcie poprawę współpracy i efektywności w zespole projektowym.

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby odpowiedzialne za prawidłowy przepływ komunikacji w zespole projektowym,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • wszystkie osoby pragnące przyswoić oraz udoskonalić metody i techniki podnoszące efektywność pracy projektowej.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie własnych słabości komunikacyjnych i poprawa sytuacji,
 • przyswojenie ważnych umiejętności komunikacyjnych i ich zastosowań w pracy projektowej, zwłaszcza w warunkach konfliktu,
 • poprawa relacji i efektywności działania w zespole projektowym,
 • rozwój współpracy w ramach zespołu projektowego.
 

Do góry

Metody szkolenia

Grupowe kształcenie warsztatowe z dominacją form aktywnych:

 • gry,
 • symulacje,
 • testy psychologiczne,
 • dyskusje grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • analiza przypadków,
 • ćwiczenia z kamerą.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Schemat procesu komunikacyjnego.
 2. Powtórzenie podstaw projektowych pod kątem komunikacji:
 • cykl życia projektu, 
 • struktura osobowa, 
 • matryca interesariuszy,  
 • proces komunikacji, 
 • zasady planowania komunikacji w projekcie, 
 • kanały komunikacyjne: wady i zalety, 
 • warunki pracy projektowej i ich  wpływ na specyfikę komunikacji.
 1. Nasz styl komunikacji – ćwiczenie Lustro – uczestnicy przyjrzą się własnym nawykom i  błędom komunikacyjnym, częstym barierom, wyciągniemy wnioski.
 2. Informacja zwrotna, zasady, jej znaczenie dla powodzenia projektu i rozwoju firmy, postrzeganie informacji zwrotnej w różnych kulturach, ćwiczenie: pilot.
 3. Profesjonalny komunikat: cechy, zasady tworzenia, ćwiczenie „4 komunikaty”.
 4. Tworzenie skutecznych komunikatów (zasady i praktyka).
 5. Spotkania w projekcie – niezastąpiony rodzaj komunikacji:
 • rodzaje, zasady, cele, 
 • ćwiczenie: przeprowadzamy spotkanie rozpoczynające (Kick-off).
 1. Komunikacja w zespole projektowym: wypracowanie wspólnego stanowiska w grupie, perswazja, argumentacja, wywieranie wpływu + feedback – ćwiczenie: most zwodzony, dyskusja, wnioski praktyczne.
 2. Zapamiętywanie: jak ułatwić odbiorcy komunikatu jego zapamiętanie – ćwiczenie Test pamięci.
 3. Burza mózgów: zasady i etapy, ilustracja filmowa (reportaż z pracy najbardziej innowacyjnej firmy projektowej w Dolinie Krzemowej) i dyskusja, ćwiczenie: „wprowadzenie do burzy mózgów”.
 4. Praca zespołowa w projekcie: ćwiczenie „budujemy inaczej”, omówienie i wnioski.
 5. Trudne sytuacje komunikacyjne, ćwiczenie: przeciek – jak zachowamy się w trudnej sytuacji?
 6. Bariery w komunikacji: werbalne i niewerbalne, jak je pokonywać.
 7. Rozumienie komunikatu: ćwiczenie „Dyktator”:
 • aktywne słuchanie – rodzaje i znaczenie, ćwiczenie „opowieść wakacyjna”.
 1. Ilustracja filmowa: dyskusja, wnioski.
 2. Osobowość a styl komunikacji, typologia zachowań wg Maccoby’ego, jak się dostosować, jakie zadania przydzielić, jak przekonać i zdobyć zaufanie, osobowość a konflikty.
 3. Konflikty w projekcie: rodzaje, najczęstsze przyczyny, rola komunikacji, rozwiązywanie konfliktów: ćwiczenie „konflikt”, zapobieganie konfliktom.
 4. Empatia – jej praktyczny wyraz  na co dzień, ćwiczenie: Graffiti.
 5. Asertywność –  zastosowanie w projektach w  naszych realiach kulturowych, critical incidents i scenki.
 6. Podsumowanie.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google