Szukaj w serwisie

LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt


Opis

Praktyczna nauka w stosowaniu narzędzi analizy i doskonalenia procesów w podejściu Lean Six Sigma przez operatorów/członków procesów.

Uczestnicy szkolenia:
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • członkowie zakładowych zespołów kaizen,
 • członkowie zespołów doskonalenia procesów.

YELLOW BELTS (Żółte pasy) identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień operacyjnych do rozwiązania. Podejmują akcje usprawniające w miejscu funkcjonowania, tj. procesie.

YELLOW BELTS to członkowie zespołu, którzy uczą się praktycznego stosowania narzędzi w ramach przyjętego modelu rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról i brania pełnej odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się narzędziami będącymi immanentną częścią metodyki DMAIC. Działają w ramach zespołu, w procesie, którego są istotnym zasobem. Systematycznie i efektywnie usuwają przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sigma. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji członka zespołu Lean Six Sigma, mającego za zadanie realizację zadań zleconych przez GB LSS. 

Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami/członkami procesów. 

Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu osobistego rozwoju kompetencji z w/w obszaru. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowani podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Yellow Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji wraz z wnioskami doskonalącymi.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje nad własnym projektem, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i definiowanie głównych obszarów do poprawy.

Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt Certyfikat lub LSS Black Belt Certyfikat. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z przebiegiem projektów prowadzonych w innych organizacjach w podejściu DMAIC. 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie praktycznego stosowania narzędzi w metodologii Lean Six Sigma,
 • umiejętność ukierunkowanie własnego działania na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
 • wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
 • poznanie najlepszych technik i praktyk Lean six sigma, 
 • nabycie umiejętności prowadzenia prac z wykorzystaniem narzędzi w metodzie DMAIC, 
 • uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status GB (Green Belt), BB (Black Belt), MBB (Master Black Belt), CB (Champion Executive Belt),
 • szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
 • szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • ćwiczenie, 
 • dyskusja, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Sesja 1: dzień 1-3
 1. Wstęp do Six Sigmy: 
 • istota podejścia Lean Six Sigma,
 • fazy metody Six Sigma DMAIC,
 • struktura LSS w organizacji.
 1. Faza DEFINE:
 • orientacja na klienta, głos klienta (VOC),
 • SIPOC (VOP),
 • Matryca C&E,
 • straty w procesach COPQ,
 • określenie problemu,
 • ludzie – procesy - cele,
 • model procesu 7M,
 • analiza przepływu wartości (TOC),
 • problem statystyczny y=f(x)+ε.
 1. Warsztat DMAIC (1/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu.
 1. Faza MEASURE:
 • miary jakości,
 • typy miar,
 • dane i ich zbieranie,
 • plan zbierania danych,
 • obliczanie Sigma Level, 
 • analiza R&R.
 1. Warsztat DMAIC (2/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Faza ANALYZE:
 • statystyka: miary położenia,
 • statystyka: miary zmienności, 
 • narzędzia analizy (podstawowe),
 • analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri,
 • analiza 5Why/5W1H.
 1. Warsztat DMAIC (3/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. Faza IMPROVE/CONTROL:
 • zarządzanie projektami - pola sił,
 • delegowanie odpowiedzialności - model RACI, 
 • standard działania SOP (5S, Poka-Yoke).
 1. Warsztat DMAIC (4/4 część):
 • ćwiczenie praktycznego stosowania podejścia LSS na bazie procesu. 
 1. CERTYFIKACJA (opcja) Praktyczne opracowanie karty projektowej z wnioskami. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google