Szukaj w serwisie

Lean w IT


Opis

Lean Management jest stosowany w wielu obszarach biznesu. Taki stan rzeczy ma swoje konkretne przyczyny ukryte w konkretnych technikach i metodach wchodzących w skład Lean. W szczególności można tu mieć na myśli aktywizację pracowników, poprawienie jakości pracy, podniesienie stabilności procesów i co najważniejsze – dosłowne skupinie na kliencie. Lean często jest błędnie interpretowany, uśredniany z Agile czy Scrum, co wręcz utrudnia jego zrozumienie. Tak naprawdę Lean Management to są bardzo konkretne sposoby prowadzenia analizy i doskonalenia procesów czy też kreatywnego rozwiązywania procesów zespołowych. W trakcie zajęć szkolona grupa pozna zarówno na przykładach, jak i w ramach samodzielnie realizowanego warsztatu - „know how” użycia metod i technik Lean. Wszystko w kontekście cyklu prac IT. Można powiedzieć, iż uczestnicy poznają mało filozofii, a dużo praktycznych metod usprawniania realizacji konsultingu i analiz – w tym przypadku o charakterze technicznym.

 

Same zajęcie są do tego stopnia skupione na specyfice Klienta, iż po odpowiednim wprowadzeniu stają się tak naprawdę ciągłym warsztatem.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • Opanowanie metod Lean
 • Zrozumienie zasada wdrażania Lean IT
 • Zrozumienie na przykładach korzyści możliwych do uzyskania
 • Podniesienie poziomu satysfakacji z pracy i zaangażowania
 • Lepsza integracja i doskonalenie procesu rozwoju narzędzi i usług IT

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień 1/3

 1. Wprowadzenie
 2. Agenda zajęć
 3. Oczekiwania uczestników zajęć - cele
 4. Omówienie specyfiki zadań i biznesu
 5. Zakres realizowanych prac uczestników szkolenia
 6. Zdefiniowanie pojęcia klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 7. Określenia tzw. definicji wartości klienta – krytyczny element dla wejścia w analizę Lean
 8.  Lean Thinking – myślenie Lean
 9. Czym jest rzeczywistość dookoła nas z pespektywy Lean
 10. Kultura organizacyjna we wsparciu działań Lean IT
 11. Pomost między Lean IT, a Lean Office
 12. Ryzyko sprzecznych celów
 13. Lean IT to nie narzędzie do „ślepego” cięcia kosztów, a raczej narzędzie do obrania strat wolne zdolności
 14. Motywacja osobista i korzyści z praca z Lean IT
 15. Czynniki motywacyjne – 5 metod
 16. Punkty Deminga raz jeszcze
 17. Dlaczego to nie ludzie są winni, a procesy
 18. Techniki „boostowania” kreatywności osobistej
 19. Macierze/matryca kompetencji
 20. „Po co nam to” – redukcja ilości gaszonych pożarów, nieproduktywnych konfliktów
 21. Przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych w usprawnianiu procesów i podtrzymywaniu uzyskanych dobrych praktyk w Lean IT
 22. Dobre praktyki w formułowaniu pracy Kaizen
 23. Formalny cykl PDCA Kaizen
 24. Kaizen Blitz/Quick

Dzień 2/3

 1. Etapy analizy Lean IT – sprawny warsztat sekwencji metod ćwiczonych w dalszej części zajęć
 2. Wskaźnikowe uchwycenie definicji wartości klienta
 3. Analiza procesu w obszarze VA, NVA, NVA-R
 4. Klasyfikacja NVA w NVA-R w tzw. 7+1 obszarów strat MUDA
 5. Zastosowanie metod problem solving w szczególności dla uchwycenia istotności problemów – model Pareto
 6. Stosowanie konkretnych narzędzi i technik Lean
 7. Metody prowadzenia praca Lean – od Gemba do działań statystycznych
 8. Analiza strumienia wartości – Value Stream w odniesieniu do wymagań klienta
 9. Obszary strat i MUDA, MURA, MURI
 10. Metody problem solving
 11. 5W
 12. 5W+1H
 13. Ishikawa diagram, analiza RCA
 14. Spaghetti diagram
 15. Formularz A3
 16. Implementacja 5S + 1S w osobistym miejscu pracy
 17. Czym jest Visual Management i przyjemność z jego używania
 18. Selekcja
 19. Systematyka
 20. Sprzątanie/porządkowanie - ochrona i podtrzymanie systematyki
 21. Standaryzacja
 22. Samodyscyplina
 23. Safety – bezpieczeństwo

 

 

Dzień 3/3

 1. Rozwiązania typu Poka-Yoke, czyli tworzenie rozwiązań błędo-odpornych
 2. Użycie Kanban dla sterowania sekwencją prac, w szczególności procesem realizacji
 3. Multitasking i pojęcie „przezbrojenia” intelektualnego wpływającego na obniżenie wydajności pracy
 4. Wyrównywanie obciążenia pracą – Yamazumi i Levelling
 5. Zastosowanie teorii ograniczeń TOC/MBC w promocji wydajności – koncepcje proponowane przez Goldratt’a połączone z Visual Management – wizualizacja głównych ograniczeń (zasobów)
 6. Zakończenie zajęć
 7. Podsumowanie
 8. Sesja ocen
 9. Follow up, jako praca domowa
 10. Przekazanie linku do dropbox dla pobrania dodatkowych materiałów, jak i samych materiałów z zajęć, wyników warsztatów

Do góry

Harmonogram

 Harmonogram Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 
             
 Rejestracja uczestników  9:45 - 10:00     
 Zajęcia  10:00 - 11:00  9:00 - 11:00  9:00 - 11:00 
 Przerwa  11:00 - 11:15  11:00 - 11:15  11:00 - 11:15 
 Zajęcia  11:15 - 13:00  11:15 - 13:00  11:15 - 13:00 
 Obiad  13:00 - 13:45  13:00 - 13:45  13:00 - 13:45 
 Zajęcia  13:45 - 15:00  13:45 - 15:00  13:45 - 15:00 
 Przerwa  15:00 - 15:10  15:00 - 15:10  15:00 - 15:10 
 Zajęcia  15:10 - 17:00  15:10 - 16:00  15:10 - 16:00 

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google