Szukaj w serwisie

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM


Opis

Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) to bardzo skuteczne narzędzie pozwalające na kompleksową oceną podstawowych procesów przedsiębiorstwa. Zawiera analizę wartości procesów z najważniejszej perspektywy – klienta, oceniającego obiektywnie co jest wartością w procesach, a co jest stratą (czasu/pieniędzy). Perspektywa ta pozwala uniknąć niebezpiecznej suboptymalizacji procesów – kiedy to cele właściciela procesu (osoby odpowiedzialnej) mogą stać się ważniejsze niż cel przedsiębiorstwa.

Przedstawienie strumienia wartości w postaci graficznej pozwala na łatwe zrozumienie przepływów, identyfikację ważnych punktów oraz wskazanie obszarów / procesów wymagających poprawy.

Na podstawie określonych wskaźników liczbowych można precyzyjnie określić jaki jest stan początkowy (obecny) a później śledzić efekty planowanych – wdrażanych rozwiązań.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych i bardzo interaktywnych warsztatów w czasie których uczestnicy bardzo aktywnie przeprowadzają analizę strumienia wartości, a następnie wyszukują i planują wdrożenie narzędzi zwiększających całkowitą efektywność przedsiębiorstwa. W czasie zajęć omawianych jest wiele narzędzi z zakresu optymalizacji produkcji i wytwarzania oraz LEAN z których można korzystać w procesie projektowania nowego – bardziej efektywnego i zwinnego przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu szkolenia w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnień związanych z tematyką wybranego szkolenia - GRATIS. Pozwoli to uczestnikom skonsultować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i zasygnalizować przez eksperta sposoby ich rozwiązania, a także pokazać praktyczne zastosowanie szkolenia i doświadczenie trenera. Konsultacje będą trwać jedną godzinę akademicką. Niezależnie od dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć - po nich oferowany jest nieodpłatny kontakt z trenerem dla omówienia aplikacji wybranych rozwiązań. 

Po zrealizowanym szkoleniu, umożliwiamy Państwu również skorzystanie z odpłatnego audytu przeprowadzonego w odpowiedniej dla niego lokalizacji dotyczącego tematyki szkolenia bądź innych dodatkowych zagadnień. Pozwoli to dokonać walidacji, przedstawić propozycję wdrożenia usprawnień, racjonalizacji, jak i poprawy efektywności realizowanych procesów.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping oraz stosowania jej w praktyce. Uczestnicy poprzez interaktywne warsztaty będą mogli samodzielnie zbudować mapę bazową oraz zaprojektować mapę docelową strumienia wartości. Poszerzenie wiedzy na temat doskonalenia i optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – opartych na konkretnych liczbowych przykładach. Uczestnicy poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest kierowane do:

 • menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania,
 • analityków i strategów łańcuchów i sieci dostaw,
 • dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach,
 • kierowników i planistów poszczególnych procesów i podprocesów logistycznych przedsiębiorstwa - zarządzających:
  • obsługą klienta,
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem procesów przedsiębiorstwa lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • pobudzenie świadomości dotyczącej większości procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji,
 • nabycie wiedzy i umiejętności budowania map strumienia wartości,
 • umiejętność optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów procesowych,
 • poznanie narzędzi pozwalających na bardziej efektywną produkcję,
 • nabycie umiejętności identyfikacji problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji – eliminacja kosztów przedsiębiorstwa.

Do góry

Metody szkolenia

 • aktywny wykład,
 • część warsztatowa: gra symulacyjna,
 • ćwiczenia,
 • dyskusja.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie: 
 • Lean Manufacturing, podstawowe założenia,
 • cel nadrzędny przedsiębiorstwa – czym jest wartość?
 • czym jest MUDA?
 • wpływ szybkości przepływu na koszty przedsiębiorstwa,
 • PULL i PUSH – uwarunkowania i różnice.
 1. Value Stream Mapping – niezbędne informacje: 
 • procesy podstawowe i pomocnicze,
 • standaryzacja pracy,
 • budowa przykładowych map,
 • podstawowe parametry procesu (LT, VA),
 • zbieranie danych do analizy procesów,
 • mapa strumienia wartości – omówienie podstaw budowy,
 • symbole i ikony,
 • rodziny produktów i ich określanie,
 • etapy VSM: VSA (Value Stream Analysis), VSD (Value Stram Designing), VSP (Value Stream Plan),
 • strumień główny i strumienie dodatkowe (pomocnicze).
 1. Część warsztatowa:
 • przedstawienie zakładu i produktów,
 • określenie rodzin produktów i wybór najlepszego przedstawiciela rodziny.
 1. Część warsztatowa: VSA – diagnoza stanu istniejącego na podstawie symulowanej fabryki, tworzenie mapy bazowej (praca samodzielna uczestników):
 • rysowanie mapy,
 • określenie szybkości przepływu,
 • zapasy – określenie miejsc i wielkości zapasów,
 • efektywności wykorzystania zasobów – określenie % wskaźnika efektywności poszczególnych zasobów,
 • miejsca ukrytych potencjałów – wskazanie miejsc gdzie pojawia się MUDA i gdzie jest duży potencjał poprawy procesu,
 • określenie całkowitej efektywności strumienia wartości.
 1. Część warsztatowa: VSD – wybór i „strojenie” narzędzi:
 • określenie optymalnego czasu taktu TT – tempa pracy ogniw łańcucha wewnętrznego,
 • wskazanie punktu rozdziału i mechanizmów sterowania przepływem,
 • poziomowanie produkcji,
 • Kanban – potencjał i zastosowanie,
 • balansowanie obciążeń i dobór zasobów do procesu,
 • optymalizacja rozmieszczenia stanowisk przetwórczych,
 • optymalizacja przepływów pomiędzy stanowiskami,
 • określenie optymalnego zapasu w magazynie surowców i pomiędzy stanowiskami,
 • KAIZEN – sesja , przykład systemu gromadzenia i wykorzystania pomysłów pracowniczych.
 1. Część warsztatowa: VSP:
 • zasady budowania zespołów projektowo-wdrożeniowych,
 • ocena i wybór projektów do wdrożenia,
 • model preferencji – który projekt wybrać?
 • harmonogram projektu – podstawy,
 • PERT – omówienie.
 1. Podsumowanie szkolenia.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google