Szukaj w serwisie

Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy


Cele szkolenia

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania u osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracą innych na mobbing, molestowanie i dyskryminowanie. Szkolenie oparte jest na najnowszych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie polskim i europejskim. Uczestnicy poznają regulacje w tym zakresie, dowiedzą się o konsekwencjach prawnych, a także o roszczeniach przysługujących pracownikom. Podczas pracy na przykładach uczestnicy będą w grupach opracowywać najlepsze rozwiązania opisanych sytuacji, a następnie dowiedzą się o faktycznych decyzjach podjętych przez sądy.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerów, specjalistów ds. personalnych oraz wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w procesy związane z zarządzaniem ludźmi i mogą spotkać się w codziennych relacjach z sytuacjami, w których dochodzi do nierównego traktowania. Także osoby, które w firmach tworzą regulacje związane z procesami kadrowymi i podejmują decyzje w tym obszarze, będą miały okazję zapoznać się z przykładami sytuacji, w których stosowany był mobbing lub nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania oraz skutkami tych działań.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Mobbing, molestowanie, dyskryminacja - różne pojęcia.
 2. Mobbing jako zjawisko – rozumienie i przyczyny:
 • kiedy i dlaczego występuje?
 • objawy i cechy mobbingu - rozpoznawanie mobbingu – case studies,
 • jak się zachować wobec mobbingu?
 • skutki i koszty mobbingu w miejscu pracy.
 1. Molestowanie – nadużycie stosunku zależności:
 • dobra osobiste pracownika - granice działania pracodawcy,
 • katalog typowych naruszeń zakazu molestowania,
 • molestowanie seksualne czy niepożądane zachowanie – case studies.
 1. Konflikt jako źródło agresywnych zachowań i mobbingu
 • zarządzanie konfliktem w miejscu pracy,
 • jak reagować na konflikt – ćwiczenie.
 1. Odróżnienie zwykłych konfliktów interpersonalnych od stosowania mobbingu
 1. Rola kadry kierowniczej wobec zjawiska mobbingu i molestowania:
 • obowiązek pracodawcy (kadry kierowniczej) przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy,
 • skuteczne metody przeciwdziałania mobbingowi,
 • techniki reagowania na określone zachowania o charakterze mobbingu i molestowania - ćwiczenie,
 • scenki rzeczywistych reakcji pracownika mobbingowanego (lub z poczuciem bycia ofiarą mobbingu) na konkretne działania przełożonego - case studies,
 • rozwój samokontroli zachowań oraz zdrowych relacji sprzyjających efektywnej pracy i współpracy pracowników jako profilaktyka antymobbingowa,
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa – mapa przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
 1. Mobbing w orzecznictwie: 
 • z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy mogą wystąpić mobbingowani pracownicy,
 • kiedy pracownik może liczyć na  zadośćuczynienie, a kiedy na odszkodowanie,
 • jak udowadniany jest mobbing przed sądem, że rzeczywiście miał miejsce,
 • przykłady wyroków sądowych (po wcześniejszej „roli sędziego” uczestników) - case studies.
 1. Co jest  a co nie jest dyskryminowaniem w zatrudnieniu:
 • dyskryminacja bezpośredni,
 • dyskryminacja pośrednia,
 • dyskryminacja pozytywna.
 1. Przeprowadzanie rekrutacji w kontekście przepisów zakazujących dyskryminacji
 2. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy
 • różnicowanie wynagrodzeń,
 • różnicowanie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
 1. Kiedy zapisy w wewnętrznych dokumentach i regulacjach prawnych są dyskryminacyjne - ćwiczenie
 2. Nierówne traktowanie pracowników nie będące dyskryminacją
 3. Odpowiedzialność pracodawcy za nie przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google