Szukaj w serwisie

Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC


Opis

W każdej organizacji, każdego dnia inicjujemy i realizujemy projekty. Za pomocą projektów wdrażamy nowe linie produkcyjne, modyfikujemy wyroby i usługi, zwiększamy wydajność, redukujemy koszty, poprawiamy poziom satysfakcji klientów, optymalizujemy przepływy,… Od wyników projektów zależą wyniki naszej Firmy, stąd zarządzanie projektami jest jedną z kluczowych kompetencji, którą wciąż rozwijamy. Staramy się znaleźć najtrafniejsze odpowiedzi na pytania:

 • jak zdefiniować projekt?
 • jakie zasoby alokować do jego realizacji?
 • kto jest interesariuszem i jak sobie z nim radzić w projekcie?
 • czy tworzyć szczegółowy harmonogram czy zarządzać projektem z dnia na dzień?
 • jak skutecznie zarządzać zespołem?
 • jak radzić sobie z ryzykami?
 • jaką wybrać metodykę, aby była optymalna do charakteru projektu oraz wyznaczonego celu?

Podczas szkolenia przybliżone zostaną szczegółowo kroki metodyki DMAIC (akronim nazw kolejnych kroków: Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Dla każdego z kroków podane zostaną przykładowe narzędzia, wykorzystywane najczęściej w projektach badawczych wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania. Przećwiczymy na etapie definiowania analizę opłacalności projektu, ustalanie celów, miar, zasobów, określanie zakresu projektu, identyfikację głosu klienta oraz interesariuszy. Nauczymy się jak przygotować i zawrzeć w organizacji kontrakt na realizację projektu. Przejdziemy przez etap pomiaru (gemba walk, identyfikacja zmiennych, pomiar kluczowych charakterystyk), analizy wyników (identyfikacji przyczyn źródłowych), przygotowania i wdrożenia rozwiązań (macierze decyzyjne, analiza ryzyk, pilotaż), do utrwalenia wdrożonych rozwiązań jako nowych standardów (wprowadzanie zmian proceduralnych i mentalnych, zakończenie projektu).

Podczas szkolenia pracujemy warsztatowo nad poszczególnymi elementami. Dzielimy się doświadczeniami i wypracowujemy wspólnie praktyczne rozwiązania do zastosowania w Firmie po powrocie ze szkolenia.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników wyższej i średniej kadry menadżerskiej,
 • pracowników nadzoru produkcji,
 • liderów/koordynatorów ciągłego doskonalenia,
 • specjalistów ds. zapewnienia jakości,
 • liderów projektów.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie nowoczesnej i praktycznej metodyki zarządzania projektami badawczymi DMAIC,
 • nabycie umiejętności zarządzania projektami zarówno w sferze produkcji jak i usług,
 • nabycie umiejętności skutecznego przygotowania i wprowadzania zmian w organizacji,
 • wzmocnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania funkcji lidera zmian oraz członka zespołu projektowego,
 • nabycie wiedzy, która pozwoli uczestnikowi zarządzać i doskonalić procesy w firmie, z wykorzystaniem narzędzi i technik wykorzystywanych w metodyce DMAIC.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład,
 • dyskusja,
 • wymiana doświadczeń,
 • ćwiczenia warsztatowe,
 • plan samodzielnej pracy po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Zarządzanie projektami w organizacji:
 • identyfikacja potencjalnych tematów projektów,
 • weryfikacja, ocena i wybór projektów,
 • określenie sposobów realizacji projektów,
 • przydzielanie zasobów do projektów,
 • budowa i zarządzanie portfelem projektów w organizacji.
 1. Metodyka DMAIC:
 • historia i pochodzenie,
 • zastosowanie,
 • kluczowe wymagania.
 1. DEFINE – definiowanie projektu / problemu:
 • analiza opłacalności projektu – zwrot z inwestycji,
 • wyznaczenie lidera, zespołu, celu oraz miar,
 • określenie zakresu badań,
 • identyfikacja i analiza klientów / interesariuszy,
 • zawarcie kontraktu na realizację projektu.
 1. MEASURE – identyfikacja oraz pomiar kluczowych czynników:
 • poznanie i zrozumienie zakresu badań (procesu),
 • identyfikacja kluczowych czynników,
 • przygotowanie strategii pomiarowej,
 • analiza systemu pomiarowego,
 • zebranie danych nt. kluczowych czynników.
 1. ANALYZE – analiza zebranych danych:
 • identyfikacja i zrozumienie zależności,
 • weryfikacja hipotez,
 • identyfikacja przyczyn źródłowych,
 • identyfikacja interakcji między przyczynami źródłowymi.
 1. IMPROVE – przygotowanie i wdrożenie rozwiązań:
 • opracowanie, ocena i wybór rozwiązań,
 • identyfikacja i zarządzanie ryzykami,
 • pilotaż rozwiązań,
 • wdrożenie rozwiązań w pełnym zakresie projektu.
 1. CONTROL – sterowanie wprowadzonymi zmianami, standaryzacja:
 • ocena rezultatów wdrożonych rozwiązań,
 • wprowadzenie zmian proceduralnych,
 • wprowadzenie zmian mentalnych,
 • podsumowanie i zamknięcie projektu.
 1. Zarządzanie zespołem.
 2. Zarządzanie wiedzą.
 3. Zarządzanie zmianą w organizacji.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google