Szukaj w serwisie

MS Access - poziom podstawowy


Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest nauczenie Słuchaczy praktycznego korzystania z rozwiniętego narzędzia do obsługi baz danych. Uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki możliwościom MS Access usprawnić swoją pracę i przyspieszyć wykonywane codziennie czynności, a także jak sprawić, by przygotowywane zestawienia były przejrzyste i czytelne dla odbiorcy.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone dla osób, które pracują lub chcą pracować z bazami danych i wyciągać z nich właściwe informacje i wnioski.

Do góry

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu użytkownicy będą umieli w praktyce:

 • projektować bazę danych,
 • optymalnie tworzyć tabele,
 • otrzymać czytelne informacje za pomocą kwerend,
 • przygotować wygodne formularze do obsługi bazy przez użytkownika,
 • przejrzyście prezentować na wydruku zestawienia w raportach.

Do góry

Metody szkolenia

Szkolenie zaczyna się wprowadzeniem do zasad panujących w świecie baz danych, po czym omówione zagadnienia są ćwiczone w praktyce. W ramach zajęć każdy uczestnik utworzy na swoim komputerze realną bazę danych z poprawnie zaprojektowanymi tabelami, kwerendami formularzami i raportami. Przez zasadniczą część czasu uczestnicy będą wykonywali praktyczne ćwiczenia polegające na projektowaniu obiektów realnej bazy danych oraz ich modyfikacji, dzięki czemu nie tylko utrwalą zdobytą wiedzę, lecz także będą potrafili zastosować ją do własnych potrzeb w codziennej pracy z Accessem.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp do pracy z bazami danych:
  • pojęcie bazy danych,
  • obiekty pliku bazy danych w MS Access: tabele, kwerendy, formularze, raporty,
  • zasady przechowywania danych – pojęcia rekord, pole, klucz podstawowy, redundancja,
  • zasady nadawania nazw obiektom.
 2. Jak właściwie przechowywać dane czyli praca z tabelami:
  • określenie typów danych,
  • określenie rozmiarów pól,
  • definiowanie masek wprowadzania za pomocą kreatora,
  • tworzenie reguł sprawdzania poprawności,
  • dobór indeksów,
  • określenie klucza podstawowego w tabeli,
  • tworzenie relacji pomiędzy tabelami.
 3. Wyciąganie informacji z bazy danych czyli tworzenie i obsługa kwerend wybierających:
  • dobór tabel i pól do kwerendy,
  • określanie formatu pól,
  • tworzenie wyrażeń obliczeniowych w kwerendach,
  • rola sprzężeń pomiędzy tabelami.
 4. Wygodny dostęp do danych dla użytkownika czyli praca z formularzami:
  • zasady tworzenia formularzy i wiązania ich z tabelami,
  • tworzenie formantów – pola tekstowe, etykiety, przyciski poleceń, pola kombi,
  • rozmieszczanie i formatowanie formantów na formularzach,
  • wybrane właściwości formularzy i ich elementów (formantów, sekcji),
  • sortowanie i filtrowanie rekordów,
  • wyszukiwanie danych.
 5. Jak to wydrukować czyli praca z raportami:
  • tworzenie raportu opartego na wybranej tabeli lub kwerendzie,
  • rola poszczególnych sekcji raportu,
  • formatowanie formantów w raporcie,
  • sortowanie danych w raporcie.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google