Szukaj w serwisie

MSA - Analiza Systemów Pomiarowych


Opis

MSA – Measurement Systems Analysis – jest to szereg narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych. Ma ona celu zapewnienie prawidłowych i prawdziwych danych potrzebnych do analiz jakościowych i ilościowych. Używanie niepoprawnie działających systemów pomiarowych prowadzi do błędnych decyzji i dużych kosztów. Narzędzie to jest ważnym elementem podejścia Six Sigma.

Do góry

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wymaganej wiedzy do samodzielnego przeprowadzenia analizy systemów pomiarowych. Uczestnicy będą mogli zebrać i przygotować wymagane informacje do przeprowadzenia analizy. Omówione będą praktyczne aspekty MSA dla różnych typów pomiarów występujących w procesach produkcyjnych i usługowych.

Do góry

Profil uczestnika

 • inżynierowie procesów, 
 • technolodzy,
 • osoby odpowiedzialne za jakość w procesach,
 • liderzy projektów optymalizacji procesów wykorzystujący metodykę Lean, TOC i/lub Six Sigma.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 

 • umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy systemów pomiarowych,
 • umiejętność zbierania i przygotowania wymaganych informacji do przeprowadzenia analizy,
 • znajomość praktycznych aspektów MSA dla różnych typów pomiarów występujących w procesach produkcyjnych i usługowych. 

Do góry

Metody szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poza teorią wykonują ćwiczenia na przykładach. Część teoretyczne przedstawiana jest w formie rysowanych schematów i haseł podczas szkolenia. Uczestnicy cały czas są angażowani w rozmowę i wymianę uwag. Pytania są zawszę ważną częścią szkolenia. W przypadku szkoleń zamkniętych część ćwiczeń opartych jest na wybranych procesach klienta.

W związku z prowadzonymi ćwiczeniami i grą, liczebność grupy nie powinna przekraczać 12 osób. Taka wielkość grupy pozwala również na optymalny przekaz wiedzy.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp do MSA.
 2. Znaczenie danych w analizie.
 3. Błędne decyzje i ich skutki.
 4. Wymagania statystycznie dla MSA. 
 5. Zmienność w procesach.
 6. Proces przygotowania systemu zbierania danych.
 7. Typy danych, źródło pomiaru i narzędzia pomiarowe. 
 8. Wielkość próbki.
 9. Przygotowanie planu pomiaru.
 10. Systemy pomiarowe a eliminowanie ryzyka w procesie.
 11. Weryfikacja systemu pomiarowego dla prób niszczących.
 12. Plan testów. 
 13. Sposób przeprowadzenia i analiza danych.
 14. Analiza typu pierwszego.
 15. Ćwiczenia.
 16. Weryfikacja systemu pomiarowego dla prób odtwarzalnych – dane ciągłe i dyskretne.
 17. Gage R&R.
 18. Obliczanie powtarzalności, odtwarzalności i zmienności dla części i operatorów.
 19. Metody usprawnienia systemu pomiarowego.
 20. Ćwiczenia.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google