Szukaj w serwisie

MTM - Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności


Opis

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii MTM-1. Pierwsza metoda normatywów elementarnych, polegająca na wyznaczeniu dla każdego ruchu czasu jego trwania, została stworzona przez Segura (USA) już w latach 1920-1930. Od tego czasu metoda przeszła szereg zmian, była badana i sprawdzana przez różne osoby oraz instytucje. Metody normatywów elementarnych polegają na odpowiednim zestawieniu w tablicach wyodrębnionych i dokładnie określonych elementów pracy człowieka, którym przyporządkowane są wartości czasu ich trwania w zależności od różnych parametrów wykonywania pracy. Za pomocą elementów pracy można odtworzyć lub zaprojektować przebieg dowolnego cyklu pracy ręcznej i maszynowo-ręcznej (produkcja, serwis, mechanika, logistyka, usługi, czynności bazowe powtarzalne) oraz ustalić czas trwania tej pracy przez zsumowanie normatywnych wartości czasu odpowiadających tym elementom. Wartości czasu odczytuje się z tablic i wpisuje obok symboli elementów podstawowych pracy. Korzyści płynące ze stosowania metody MTM:

 • możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,
 • proste zasady oznaczania ruchów,
 • prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),
 • poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników. 

Do góry

Cele szkolenia

 • przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności (minimalizacja strat w procesie),
 • nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z metodami usprawniania stanowisk metodą MTM,
 • praktyczne przećwiczenie metod mapowania i mierzenia procesu.

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby normujące czasy czynności w firmach usługowych lub produkcyjnych,
 • personel wszystkich szczebli zarządzania, logistycy,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie produkcji,
 • technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie koncepcji MTM-1 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 • przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.

Do góry

Metody szkolenia

 • dyskusja na przykładach,
 • prezentacja multimedialna,
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 • studium przypadku.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Wstęp do MTM:
 • problemy mierzenia pracy ludzkiej,
 • powstawanie i rozwój metody MTM,
 • ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.
 1. Elementy pracy kończyn górnych:
 • sięgnąć - R, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • przemieścić - M, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • obrócić - T, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • ruch korby - C, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • chwycić - G, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • puścić - RL, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • umiejscowić - P, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • nacisnąć - AP, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • rozdzielić - D, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.
 1. Elementy pracy oczu:
 • przesunąć spojrzenie - ET, przyjrzeć się - EF.
 1. Elementy pracy ciała i kończyn dolnych:
 • kończyny dolne: ruch stopy - FM i FMP, ruch nogi - LM,
 • ciało w płaszczyźnie poziomej: chodzić - W, kroki boczne - SS, obrócić tułów - TBC,
 • ciało w płaszczyźnie pionowej: pochylić się - B, schylić się - S, uklęknąć na jedno kolano - KOK, uklęknąć na oba kolana - KBK, usiąść - SIT, wstać - STD.
 1. Paca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.
 2. Praktyczne stosowanie metody MTM:
 • zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena całościowej analizy MTM na przykładach, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego. 

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google