Szukaj w serwisie

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA


Opis

Wielorakość metod/systemów, narzędzi w obszarze doskonalenia procesów może przyprawić o zawrót głowy. Dla osoby biorącej odpowiedzialność za proces, wielość systemu doprowadza często do paraliżu decyzyjnego, wówczas wgłowie mnoży nam się kilka pytań:

 • od czego zacząć wprowadzanie zmiany? 
 • jaką metodę zastosować?
 • która jest adekwatna?
 • jak nie stracić czasu na zbędne działania?
 • jakie są metody/techniki usprawnień procesu?
 • jak patrzeć na proces?
 • jakie są wymagania klienta (VOC) a jaka zdolność procesu (VOP).

Podczas szkolenia przybliżone zostaną narzędzia oraz koncepcje zastosowane w podejściu: LEAN, KAIZEN, TOC, TPM. Podczas szkolenia poza omawianiem i prezentacją narzędzi kładziemy nacisk na kluczową rolę lidera procesu zmian, którego orientacja w różnorodności systemów i narzędzi jest krytycznym warunkiem wprowadzenia skutecznej zmiany. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne sposoby podejmowania decyzji w procesie usprawniania funkcjonowanie firmy. 

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy opracowywanie koncepcji zmian w organizacji.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników wyższej i średniej kadry managerskiej,
 • pracowników nadzoru produkcji,
 • liderów/koordynatorów ciągłego doskonalenia,
 • specjalistów ds. zapewnienia jakości.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • poznanie narzędzi/systemów nowoczesnego planowania procesów biznesowych,
 • nabycie umiejętności ukierunkowania działań organizacji na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych, 
 • nabycie umiejętności zaplanowania kierunku oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
 • wzmocnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania funkcji lidera zmian oraz członka zespołu zmian,
 • nabycie wiedzy dotyczącej zarządzania i doskonalenia procesów w firmie, z wykorzystaniem narzędzi występujących w systemach/filozofiach Kaize/Lean/SixSigma/ToC.

Do góry

Metody szkolenia

 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • wymiana doświadczeń, 
 • ćwiczenie, 
 • plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Procesowa organizacja produkcji LEAN/KAIZEN.
 2. Wyeliminowanie marnotrawstwa w produkcji MUDA (WASTE).
 3. Mapowanie strumienia wartości VSM - gdzie i w jaki sposób znaleźć potencjał do obniżania kosztów:
 • podstawowe założenia,
 • kreślenie mapy stanu obecnego,
 • analiza mapy stanu obecnego,
 • kreślenie mapy stanu przyszłego.
 1. Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ograniczeń TOC:
 • analiza i wyszukiwanie "wąskich gardeł",
 • konflikt decyzyjny: "świat kosztów" a "świat przepustowości",
 • obliczanie aspektu ekonomicznego podejmowanych decyzji.
 1. Zasady systemu 5S - szybko, czysto, dobrze:
 • omówienie 5S,
 • narzędzia 5S,
 • kontrola wizualna.
 1. Podstawowe pojęcia związane z przepływem:
 • czas taktu T/T,
 • czas cyklu C/T,
 • wyrównywanie obciążenia LEVELING BOARD.
 1. Zasady szybkiego przezbrojenia SMED - jak poprawić elastyczność produkcji poprzez skracanie czasów przezbrojeń:
 • założenia,
 • korzyści z wdrożenia,
 • etapy wdrożenia,
 • techniki SMED.
 1. Zasady TPM- jak zarządzać utrzymaniem ruchu, czyli poprawić dostępność maszyn i urządzeń oraz zredukować liczbę awarii:
 • pojęcie i definicja TPM,
 • cele TPM,
 • wyliczenie OEE,
 • 6 dużych strat.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google