Szukaj w serwisie

Planowanie logistyczne


Opis

Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia pozwala spojrzeć całościowo na problem kształtowania przepływu materiałów i związanego z nim przepływu informacji. W szkoleniu zaakcentowano także potrzebę uwzględniania w planach logistycznych perspektywy łańcucha dostaw oraz konieczność optymalizowania kosztów logistycznych. Ostatni moduł dostarcza wiedzy na temat sposobów weryfikacji sformułowanych i wdrożonych planów z wykonaniem.

Do góry

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie metod, technik i zasad planowania. Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy planowania logistycznego w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, transportu i dystrybucji - obejmuje metody planowania, procedury i techniki planistyczne oraz algorytmy i zależności obliczeniowe. Podstawą przedstawienia zasad planowania są analizy praktycznych przypadków zastosowania oraz przykłady obliczeń i ćwiczenia rachunkowe.

Do góry

Profil uczestnika

Szkolenie z zakresu planowania logistycznego jest kierowane do:

 • specjalistów-planistów i kierowników działów planowania logistycznego,
 • kierowników i specjalistów logistyki,
 • menedżerów i kierowników operacyjnych,
 • specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw,
 • specjalistów, planistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa – zajmujących się:
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki.

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się ze znaczeniem logistyki dla realizacji planów całej firmy,
 • umiejętność wkomponowania planów logistycznych w strategie dotyczące łańcucha dostaw,
 • poznanie sposobu oddziaływania logistyki na wyniki finansowe firmy,
 • poznanie metod i narzędzi planowania przydatnych w logistyce,
 • umiejętność planowania działań logistycznych pod kątem redukcji kosztów,
 • poznanie metod i narzędzi pomiaru wyników realizacji planów logistycznych,  

Do góry

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Do góry

Program szkolenia

 1. Rola logistyki w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw:
 • koncepcja i cele logistyki,
 • podejście systemowe w logistyce (elementy systemu logistycznego i analiza relacji trade-off),
 • podejście procesowe w logistyce,
 • mapowanie i analiza procesów logistycznych,
 • rola logistyki w łańcuchu dostaw – koncepcja SCM,
 • podstawowe komponenty SCM (dom SCM) a logistyka,
 • zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.
 1. Miejsce logistyki w planowaniu działalności przedsiębiorstwa:
 • rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
 • cykl i okres planowania,
 • miejsce logistyki w strategii firmy,
 • planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
 • formułowanie procedur postępowania w logistyce,
 • planowanie działań logistycznych w perspektywie łańcucha dostaw – sieciowa orientacja w planowaniu logistycznym.
 1. Planowanie logistyczne w obszarze dystrybucji:
 • zadania logistyki w sferze dystrybucji,
 • tworzenie logistycznej sieci dostaw,
 • strategie w sieciach logistycznych,
 • tworzenie długookresowych planów dystrybucji,
 • planowanie zasobów dystrybucji – sterowanie przepływem wyrobów gotowych,
 • planowanie transportu w dystrybucji (opcje i strategie transportowe),
 • planowanie potrzeb transportowych,
 • planowanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w sferze dystrybucji.
 1. Planowanie logistyczne w sferze produkcji:
 • tradycyjne a elastyczne systemy produkcji,
 • szczegółowe zadania i cele logistyki w sferze produkcji,
 • rola logistyki w produkcji zgodnej z koncepcją „lean”,
 • SOP jako punkt wyjścia w planowaniu działań produkcyjnych,
 • tworzenie głównego harmonogramu produkcji (MPS),
 • determinanty MRP i planowanie potrzeb materiałowych,
 • uwzględnianie potrzeby optymalizacji kosztów w planowaniu potrzeb materiałowych,
 • planowanie i bilansowanie obciążeń,
 • harmonogramowanie wprzód i w tył,
 • zastosowanie reguł priorytetu  w harmonogramach,
 • planowanie przepływów materiałowych w ramach logistyki wewnętrznej,
 • narzędzia wspomagające zarządzanie przepływem informacji w sferze logistyki wewnętrznej.
 1. Planowanie logistyczne w obszarze zaopatrzenia:
 • relacja logistyki i zakupów zaopatrzeniowych,
 • zadania służb zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie,
 • rola logistyki w realizacji wybranych strategii zaopatrzeniowych,
 • tworzenie planu zaopatrzenia,
 • formułowanie budżetów materiałowych,
 • metody planowania dostaw zaopatrzeniowych,
 • optymalizacja kosztów logistycznych w sferze zaopatrzenia.
 1. Logistyka w planach finansowych:
 • badanie wpływu logistyki na bilans przedsiębiorstwa,
 • badanie wpływu logistyki na rachunek zysków i strat,
 • budowanie budżetu logistycznego,
 • wyznaczanie ogólnych i cząstkowych celów finansowych dla sfery logistyki,
 • planowanie redukcji kosztów logistycznych w ramach target costing.
 1. Weryfikacja wykonania planów: 
 • pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
 • rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
 • ustalanie i analiza przyczynowo-skutkowa KPI,
 • badanie dynamiki wyników działań logistycznych,
 • raportowanie efektów działalności logistycznej.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2  
             
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00      
  Zajęcia   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google