Szukaj w serwisie

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian


Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć lub pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa celnego i wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego, która od pierwszego maja 2016 roku uległa przekształceniu. Dodatkowo, na szkoleniu mogą skorzystać menadżerowie i specjaliści biorący udział w działalności związanej z importem i eksportem towarów, dyrektorzy handlowi, oraz specjaliści ds. transportu – spedytorzy i przewoźnicy. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu z prezentacją przykładów dotyczących optymalizacji procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych. Egzemplifikacje te wsparte zostaną prezentacją multimedialną obejmującą prezentowaną tematykę.

Zapoznanie uczestników szkolenia ze znowelizowanymi przepisami ustawy, obowiązkami i procedurami związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz ze zmianami jakie nastąpiły w przepisach celnych. Celem szkolenia będzie również zaprezentowanie najczęściej popełnianych uchybień i błędów, oraz powstałych w ich wyniku problemów, z którymi borykają się firmy oraz ze sposobami ich rozwiązywania.

Do góry

Profil uczestnika

 • osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesu transportowo-logistycznego związanego z eksportem lub importem towarów, poszukujące skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, jak również przyczynić się do obniżenia związanych z tym kosztów,
 • przedsiębiorcy chcący usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie wspólnotowego kodeksu celnego, które ze względu na niedostateczną znajomość nie są często wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa.
 

Do góry

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie wiedzy z zakresu najnowszych, wprowadzonych zmian prawnych we wspólnotowym prawie celnym, wprowadzonych od 2009 roku i na bieżąco modyfikowanych, a także o projektach dalszych jego zmian oraz konsekwencjach, które wniosą dla przedsiębiorstw,
 • pozyskanie informacji jak przygotować się do nowych możliwości oferowanych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych w aktualnym stanie prawnym,
 • uzyskanie możliwości uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium (środki taryfowe w handlu zagranicznym, taryfy celne, kontyngenty taryfowe, pobór ceł, środki pozataryfowe, plafony taryfowe, refundacje wywozowe do artykułów rolno - spożywczych).

Do góry

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Do góry

Program szkolenia

Dzień I - Podstawy funkcjonowania  obsługi celnej wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.
 1. Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
 • źródła polityki celnej i prawa celnego,
 • unia celna,
 • kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
 1. Podstawy stosowania prawa celnego:
 • podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
 • procedury celne - zwykłe i specjalne.
 1. Elektroniczne zgłoszenia celne:
 • CELINA,
 • ECS,
 • NCTS.
 1. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
 • SAD,
 • faktura,
 • list przewozowy,
 • pozostałe.
 1. Zgłoszenie celne:
 • formy zgłoszeń celnych,
 • właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.
 1. Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
 • VAT,
 • akcyza.
 1. Elementy kalkulacyjne:
 • pochodzenie towarów,
 • wartość celna,
 • taryfa celna.
 1. Postępowanie celne:
 • przedstawicielstwo w sprawach celnych,
 • kontrola towarów,
 • postępowanie administracyjne.
 1. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.
Dzień II - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych (Optymalizacja procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych).
 1. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
 • co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
 • uzyskanie pozwolenia,
 • przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
 • praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
 • wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.
 1. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
 • podstawy prawne uproszczeń celnych,
 • procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
 • podstawy prawne uproszczeń celnych,
 • na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
 • formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
 • wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
 • pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
 • czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
 • elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.
 1. Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych:
 • skład celny,
 • odprawa czasowa,
 • końcowe przeznaczenie,
 • uszlachetnianie czynne,
 • uszlachetnianie bierne.
Dzień III - Unijny kodeks celny, nowe prawodawstwo w obrocie towarowym za granicą i aktualne zmiany prawa około importowo-eksportowego. Ćwiczenia praktyczne.
 1. Krajowa Administracja Skarbowa.
 2. Deregulacja agenta celnego:
 • brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
 • umiejętności i kompetencje,
 • odpowiedzialność.
 1. Unijny Kodeks Celny:
 • rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
 • faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
 • podstawowe zmiany merytoryczne w UKC - nowe definicje:
  • przedstawiciel celny,
  • formalności celne,
  • środki polityki handlowej.
 • zadania i środki organów celnych określone w UKC:
  • w zakresie bezpieczeństwa,
  • w zakresie kontroli.
 • zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
 • przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
  • e-zgłoszenia celne,
  • e-pozostała wymiana informacji.
 • informatyzacja podstawą działania UKC:
  • programy do komunikacji z organem celnym,
  • programy do 2020r..
 • postępowania administracyjne:
  • decyzja administracyjna,
  • pozwolenie,
  • postępowanie administracyjne.
 • zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
 • jedno okienko:
  • kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
 • zasady obliczania kwot należności celno-przywozowych:
  • wartość celna,
  • korekty wartości celnej,
  • podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
  • podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
 • procedury celne:
  • zwykłe,
  • specjalne.
 • tymczasowe składowanie:
  • zmiany w magazynie czasowego składowania,
  • zmiana okresu składowania.
 • scentralizowana odprawa celna:
  • przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
 • rewizja towaru i pobieranie próbek:
  • brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i obieraniu próbek.
 • nowe podejście do uzyskania AEO:
  • nowe audyty,
  • rozszerzenie przywilejów w UKC.
 • zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
 • zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
  • nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
  • ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
 • analiza porównawcza z WKC.
 1. Najnowsze zmiany w prawie celno - podatkowym, m.in.:
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • nowelizacja Ordynacji Podatkowej:
  • nowe odsetki,
  • zasady interpretacji podatkowych,
  • klauzula obejścia prawa podatkowego.
 • nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
 • system REX,
 • system e-przewóz (zarys problemu),
 • e-klient SC.
 1. Analiza przypadków (dokumentów celnych).
 2. Wypełnianie zgłoszenia celnego.

Do góry

Harmonogram

  Harmonogram   Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3  
                 
  Rejestracja uczestników   9:45 - 10:00          
  Zajęcia   10:00 - 11:00   10:00 - 11:00   9:00 - 11:00  
  Przerwa   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15   11:00 - 11:15  
  Zajęcia   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00   11:15 - 13:00  
  Obiad   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45   13:00 - 13:45  
  Zajęcia   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00   13:45 - 15:00  
  Przerwa   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10   15:00 - 15:10  
  Zajęcia   15:10 - 17:00   15:10 - 17:00   15:10 - 16:00  

Do góry

Punkty rozwoju osobistego (PDU) – PMP®

Uczestnicy szkolenia, w momencie jego ukończenia, otrzymują 2 punkty PDU (Professional Development Units). Posiadacze tytułu PMP® muszą udokumentować zdobycie 60 punktów PDU w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby zachować tytuł.

Do góry
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google